VIIKKOTIEDOTE viikko 06

 

SISÄLTÖ

 

I Tapahtumia

Helsinginkadun appro – lipunmyynti aukeaa 5.2.

II Opiskelua

Arvostele kursseja varjoopintoopas.fi
AllWell-Kysely
Tule kehittymään vuorovaikutusosaajana!
Venetsian arkkitehtuuribiennaali 2018: Harjoitteluohjelma yliopistoille
Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu arkkitehtisuunnittelussa 21.2.-23.5.
Kiinnostunut kaupunkikehittämiseen liittyvistä haasteista?
Hae vaihtoon Aasiaan!

 

I Tapahtumia

 

Helsinginkadun appro pub crawl – ticket sale opens 5.2.

Helsinginkadun Appro tulee varmemmin kuin kevät!

Jo totuttuun tapaan kaksipäiväinen Appro valtaa Helsingin Kallion 18. ja 19.4. kun tuhannet opiskelijat pääsevät valloilleen kapakoihin ja kaduille.

Lisätietoja: http://www.helsinginkadunappro.net/

Facebook 18.4. https://www.facebook.com/events/119789218835285/
Facebook 19.4. https://www.facebook.com/events/210045792905912/

 

II Opiskelua

 

Evaluate courses varjoopintoopas.fi

Onko sinulla ollut todella hyviä tai huonoja kursseja, josta pitäisi saada selkeämpi kurssiarvostelu muiden tietoon? Haluaisitko tietää, millaisia kokemuksia muilla opiskelijoilla on ollut jollain kurssilla? Opiskelijat ovat kehittäneet varjoopintoopas.fi – nettisivun, jossa on helppoa arvostella ja jakaa kokemuksia kaikista Aalto-Yliopiston kursseista, sekä etsiä kursseja ja niistä tullutta palautetta.

 

AllWell-Kysely

Tämän vuoden AllWell-kysely on nyt lähetetty kaikille 2. vuoden kandidaatti ja 1. vuoden maisteriopiskelijoille heidän aalto-mailiin. Yliopisto on herännyt opiskelijoiden hyvinvoinnin tärkeyteen ja haluaa tehdä töitä sen parantamisen eteen. Jokainen vastaus on todella tärkeä, sillä se näyttää onko vuoden aikana vielä tapahtunut muutosta ja kuinka ajankohtaista aihe edelleen on. Viime vuonna kyselyyn vastasi vain 25% ARTSin opiskelijoista, tehdään tällä kertaa paremmin! Aikaa vastata on 16. Helmikuuta asti.

 

Tule kehittymään vuorovaikutusosaajana!

Työelämässä ja opiskeluissa menestyminen edellyttää paitsi kykyä ja uskallusta tuoda esiin omia ajatuksia ja näkemyksiä, myös taitoa kuunnella, keskustella ja kysyä. Menestyminen moninaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä edellyttää myös kykyä luoda toimivia ja yhteistyötä tukevia vuorovaikutussuhteita. Puheviestinnän käytännönläheiset kurssit tukevat näiden taitojen kehittämisessä.

Kurssitarjonta keväällä 2018:

LC-0310 Puheviestinnän perusteet 2-3op 21.02.-28.03. (in english) / 13.04.-25.05.
LC-0320 Esiintymistaito 3op 20.02.-15.03.18 / 10.04.-03.05. / 09.04.-14.05. (in english)
LC-0330 Johtamisviestintä 3op 04.05.-23.5.
LC-0340 Työelämän vuorovaikutusosaaminen 2-3op 19.02.-19.03.
LC-0226 Väittelytaito 2op 24.04.-24.5. / 13.02.-16.03.
LC-0228 Esitelmöintitaidot 1-2op 21.02.-14.03.

Lisätietoa Kielikeskuksen kurssitarjonnasta löydät Oodista tai osoitteesta: https://into.aalto.fi/display/filc/Opetus

Tervetuloa kursseille!

 

Venetsian arkkitehtuuribiennaali 2018: Harjoitteluohjelma yliopistoille

Hieno mahdollisuus 8 viikon kansainväliseen harjoitteluun Venetsiassa kesällä tai syksyllä 2018. Avoin Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoille. Englanninkielisen hakemuksen deadline 16.2.2018.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo käynnistää arkkitehtiopiskelijoille kansainvälisen harjoitteluohjelman Venetsian arkkitehtuuribiennaalin 2018 yhteyteen. Yhden harjoittelujakson pituus on kahdeksan viikkoa. Harjoittelut sijoittuvat 21.5.-25.11.2018 väliselle ajalle.

Vastaavaa harjoitteluohjelmaa on pilotoitu Venetsiassa vuoden 2017 kuvataidebiennaalin yhteydessä hyvin kokemuksin (komissaari Frame Finland yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston kanssa).

MITÄ OHJELMA TARJOAA

Harjoitteluohjelmaan osallistuminen tarjoaa näköalapaikan:
· tutustua kansainvälisesti arvostetuimpaan ja suurimpaan arkkitehtuurin alan tapahtumaan ja sen oheisohjelmaan
· perehtyä biennaalin Giardini-paviljonkipuiston arkkitehtuuriin sekä muuhun Venetsian arkkitehtuurin
· kerryttää käytännön kokemusta tapahtumatuotannosta ja arkkitehtuurin alan yleisötyöstä kansainvälisessä ympäristössä.

KENELLE

Haku on avoin kaikille kolmelle arkkitehtuurin alan korkeakoulutusta Suomessa tarjoavien yliopistojen arkkitehtiopiskelijoille. Harjoitteluohjelma on suunnattu erityisesti maisterivaiheen opiskelijoille. Harjoittelijalta toivomme:
· kiinnostusta ja perehtyneisyyttä suomalaisen arkkitehtuurin kenttään ja historiaan
· kykyä toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä
· yleisötapahtuman edellyttämiä vuorovaikutustaitoja.

Englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito on välttämätön. Viestintä- ja dokumentointitaidot katsotaan eduksi.

TEHTÄVÄT

Harjoittelija työskentelee Suomen Aalto-paviljongissa 3-4 päivänä viikossa vastaten näyttelyn avoinnapidosta ja yleisöpalvelusta. Työtehtäviin kuuluu:
· näyttelyn avaaminen, valvominen ja sulkeminen päivän lopuksi
· näyttelystä ja suomalaisesta arkkitehtuurista kertominen näyttelyn yleisölle (sis. opastetut kierrokset)
· viestinnän avustavat tehtävät, kuten kuvien tai lyhyiden tekstien tuottaminen
· harjoittelijan oman korkeakoulun kanssa yhteistyössä sovittavat muut tehtävät opintosisältöihin liittyen.

Archinfo järjestää perehdytyksen harjoittelijan tehtäviin, näyttelyn sisältöihin ja Venetsiassa elämiseen Helsingissä huhtikuun aikana. Harjoittelijan tukena on Venetsiassa paikallinen esimies ja Suomessa näyttelyn projektipäällikkö.

TYÖAIKA

Työtunnit (n. 25h/vko) sijoittuvat paviljongin aukioloajalle tiistaista sunnuntaihin, erityistapauksissa myös maanantaihin. Harjoittelun kesto on 8 viikkoa ja se sijoittuu ajalle 21.5. – 25.11.2018. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan hakijoiden toiveet ajanjaksojen sijoittelussa.

KORVAUS

Ohjelmaan valittavat opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelun opintoihinsa ja saavat siitä opintopisteitä oman yliopistonsa kanssa sovittavalla tavalla. Venetsian harjoittelu antaa valmentautumisineen 3 op (esim. vaihtuva opintojakso). Tampere järjestää harjoitteluun liittyen arkkitehtuurikritiikin kirjoittajakurssin (2 op) toukokuussa 2018. Kurssi on avoin kaikkien yliopistojen opiskelijoille. Muista opintosuorituksista ja käytännön asioista voit neuvotella oman yliopistosi kanssa.

Archinfo vuokraa harjoittelijalle asunnon Venetsiasta harjoittelun ajaksi (asunto on kahden harjoittelijan yhteiskäytössä, kullakin on oma makuuhuone). Lisäksi harjoittelija saa päivärahan 15€/vrk, korvauksen julkisen liikenteen lipuista, pääsyn biennaaliin ja paikallisiin museoihin. Harjoittelijat voivat hakea harjoittelutukea tai rahoitusta matkakuluihin omalta yliopistoltaan.

HAKEMINEN

Lähetä vapaamuotoinen, englanninkielinen hakemus sekä ansioluettelosi 16.2.2018 mennessä osoitteeseen maikki.lavikkala(at)archinfo.fi. Haastattelut ja valinnat tehdään helmikuun aikana.

Toivomme, että voit mainita hakemuksessa, mikäli tiedossasi on arkkitehtuuribiennaalin aikana 21.5.-25.11. ajanjaksoja, jolloin et voi harjoittelua suorittaa.

YHTEYSTIEDOT:

Biennaalia ja harjoittelua koskevat yleistiedustelut:

Maikki Lavikkala
Projektipäällikkö, Aalto-paviljonki 2018
maikki.lavikkala(at)archinfo.fi
040-7590 565

Yliopistokohtaiset yhteystiedot:

Professori Panu Lehtovuori
panu.lehtovuori@tut.fi
050-525 0252
Tampere School of Architecture, TTY

Professori Janne Pihlajaniemi
janne.pihlajaniemi@oulu.fi
040-572 0895
Oulu School of Architecture, Oulun yliopisto

Professori Jenni Reuter
jenni.reuter@aalto.fi
050-305 5704
Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto

 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu arkkitehtisuunnittelussa 21.2.-23.5.

9.15-12.00 R024/103 Luentosali

ARK-E1506
Ilmoittautuminen 22.1.-28.2.2018
2 op.

Opetusmentelmät:
Dialoginen oppiminen, joka pohjautuu luento-opetukseen, keskusteluun ja ryhmätyöskentelyyn.
 
Kurssilla luennoi 1-2 vierailevaa luennoitsijaa.
Mitä on luovuus ja ajattelu? Miten luovuuden voi ymmärtää toimintana ja voiko ajattelua kehittää ongelmanratkaisun näkökulmasta kiinnostavalla tavalla? Mitä ovat merkitykset ja miten ne liittyvät luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun arkkitehtuurin viitekehyksessä?
Länsimaisia käsityksiä ihmiskokemuksen luonteesta on hallinnut erottelu luonnon ja kulttuurin, mielen ja ruumiin, yksilön ja yhteisön sekä ajattelun ja tunteiden välillä. Tämä moderni kokemuskäsitys vaikuttaa edelleen ratkaisevasti kaikilla keskeisillä elämänalueillamme. Kurssilla opiskelijat saavat käsityksen, miten tämä keinotekoinen jaottelu on esteenä aidosti luovalle ajattelulle ja ongelmanratkaisulle sekä oppivat havaitsemaan näitä esteellisiä ajattelurakenteita toimintaympäristössään.
Kurssilla käsitellään ajattelemisen rakenteellista yhteyttä luovuuteen ja luovan toiminnan mahdollisuuksia ongelmanratkaisussa monititeellisesti. Opiskelijoille tarjotaan työkaluja oman suunnittelun kehittämiseen ja omien toiminta- ja ajatusmallien kriittiseen arviointiin. Kurssin teemat liikkuvat konkreettisen ja abstraktin tason välillä, mikä edesauttaa opiskelijan mahdollisuuksia ymmärtää ajattelun ja luovan työskentelyn vuorovaikutusta välttämättömyytenä aidosti kestävän ja toimivan ympäristön luomisessa.

Dr. Mika Karhu
Reseacher, Visual Artist
Aalto University / School of Art and Design
www.mikakarhu.com
+358415346870

 

Kiinnostunut kaupunkikehittämiseen liittyvistä haasteista?

Seuraavat Urban Studies and Planning (USP) ohjelman kurssit, Kiinaan suuntautuvaa kaupunkisuunnittelun studio-kurssia lukuun ottamatta, ovat ainakin tänä keväänä avoinna muille kuin USP-ohjelman opiskelijoille. Paikkoja on rajoitetusti. Lisää tietoa opetuksesta:

USP-363 Digital urban (ilm. päättyy 8.1.)

USP-342 Urban economics for real estate (ilm. päättyy 9.1.)

USP-341 Planning theory and urban studies (ilm. päättyy 9.1.)

USP-305 Urban challenge studio (EI valittavissa)

USP-322 Urban and planning history (ilm. päättyy 19.1.)

Tervetuloa kursseille!

Parhain terveisin,
Mia Puttonen

Mia Puttonen
PhD Student / Coordinator
Department of Geosciences and Geography
FIN-00014 University of Helsinki
Finland
University of Helsinki
00014 Finland

 

Hae vaihtoon Aasiaan!

Jokaisen opiskelijan tulisi kansainvälistyä! Asia Exchangen haku on jälleen käynnissä Aasian kohdeyliopistoihimme kesä- ja syyslukukaudelle 2018. Hae nyt ja varmista opiskelupaikkasi muiden kansainvälisten vaihtareiden joukossa jossakin alla olevista kohteista.

INDONESIA
Miltä kuulostaisi opiskelu Indonesiassa yhdellä maailman kauneimmista saarista? Vaikka Bali on tunnettu ennen kaikkea valkoisista hiekkarannoistaan ja kiehtovasta kulttuuriperinnöstään, houkuttelee tämä suosittu turistikohde vuosittain myös satoja seikkailunhaluisia opiskelijoita. Balin naapurisaari Lombok puolestaan on täydellinen vaihtoehto, jos etsit koskematonta luontoa sekä rauhallista ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Kohdeyliopistomme kuuluvat alueidensa parhaimmistoon ja tarjoavat ikimuistoisen vaihtokokemuksen indonesialaisen kulttuurin sydämessä.

Warmadewa University – Bali
Udayana University – Bali
Mataram University – Lombok

THAIMAA
Piditpä sitten enemmän suurkaupungin sykkeestä tai trooppisesta paratiisista, Thaimaasta löytyy jokaiselle jotakin. Bangkok on yllätysten kaupunki, jonka kohdeyliopistoissamme voit suorittaa sekä yksittäisiä vaihtokausia, että vaikkapa kokonaisen kandidaatin tai maisterin tutkinnon. Phuketissa sen sijaan pääset viettämään lukukauden aidossa paratiisissa yhdellä Aasian suosituimmista lomasaarista. Etelä-Thaimaan vanhimman yliopiston laadukas opinto-ohjelma sekä suuri valikoima eksoottisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia takaavat ainutlaatuisen vaihtokokemuksen! Phuket on myös erinomainen ja helppo kohde niille, jotka lähtevät ensimmäistä kertaa ulkomaille pidemmäksi aikaa.

Rangsit University – Bangkok
Kasetsart University – Bangkok
Siam University – Bangkok
Prince of Songkla University – Phuket

MALESIA
Malesian suosio vaihtokohteena on kovassa nousussa. Maan pääkaupunki Kuala Lumpur on paitsi Aasian tärkeimpiä liike-elämän ja koulutuksen keskuksia, se on myös kiehtova kulttuurien, uskontojen ja eri maiden keittiöiden sulatusuuni. Kohdeyliopistomme korkealaatuisen opetuksen, alueen rikkaan kulttuurin, alhaisten elinkustannusten, rajattomien vapaa-ajan aktiviteettien sekä miellyttävän ilmaston ansiosta Kuala Lumpur on täydellinen vaihtokohde kaikille opiskelijoille opintoalasta riippumatta.

Universiti Putra Malaysia – Kuala Lumpur

KIINA
Hanki itsellesi merkittävä etuasema kansainvälisillä työmarkkinoilla viettämällä lukukausi Itä-Kiinan liiketalouden ja kulttuurin sydämessä! Shanghain monipuolinen ja kiehtova historia on muokannut kaupungista idän ja lännen kulttuurien sulatusuunin, jossa ovat samalla vahvasti aistittavissa sekä muinaisen Kiinan perinteet, että modernin suurkaupungin futuristinen henki. Shanghai on myös äänestetty yhdeksi maailman parhaimmaksi opiskelijakaupungiksi sen monikulttuurisen ja mukautuvan ilmapiirin sekä runsaiden työ- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ansiosta.

Shanghai University – Shanghai

ETELÄ-KOREA
Soul tunnetaan sekä maailman johtavana teknologian mekkana, että myös muinaisen korealaisen kulttuurin kehtona, jossa sijaitsee myös useita Unescon maailmanperintökohteita. Etelä-Korea on maailmankuulu korkeasta koulutuksen tasostaan, ja Soul pärjää myös aina loistavasti erinäisissä opiskelijatyytyväisyyskyselyissä. Paikallinen kohdeyliopistomme on maan paras kansainvälinen yliopisto, jonka huippulaadukkaat kieliohjelmat tunnetaan erityisesti laajasti maailmalla. Soul onkin kaikin puolin ihanteellinen vaihtokohde aivan Itä-Aasian keskiössä, missä opiskelijat päätyvätkin usein viettämään useamman lukukauden yhden sijasta.

Hankuk University of Foreign Studies – Soul

KESÄKOULUOHJELMAT
Jos jostain syystä kokonainen lukukausi ei sovi suunnitelmiisi mutta haluaisit kuitenkin mahdollisuuden lähteä vaihtoon Aasiaan, niin siinä tapauksessa lyhyempi kesäyliopisto-ohjelma voisi olla juuri sinulle sopiva vaihtoehto. Kuukauden mittaisen kesäkoulujakson aikana pääset kokemaan kokonaan uuden kulttuurin, opit uuden vieraan kielen perusteet, kasvatat kansainvälistä ystäväverkostoasi ja edistät samalla vieläpä koko ajan opintojasi kotimaassa. Ulkomailla vietetty kesä näyttää myös hyvältä ansioluettelossasi ja kertoo, että käytät vapaa-aikasi tehokkaasti hyödyksi. Kesäohjelmat järjestetään heinä-elokuussa 2018 seuraavissa kohdeyliopistoissamme:
HUFS International Summer Session – Hankuk University of Foreign Studies (Soul, Etelä-Korea)
Warmadewa International Summer Exchange (WISE) – Warmadewa University (Bali, Indonesia)

KUKA VOI HAKEA?
Asia Exchangen lukukausimaksulliset vaihdot ovat tarkoitettu freemovereille, jotka lähtevät oman korkeakoulunsa vaihtokohteiden ulkopuoliseen vaihtoon. Opetuskieli on englanti. Voit myös hakea heti kahdelle peräkkäiselle lukukaudelle yhteen tai kahteen eri kohteeseen. Lue täältä, mitä hyötyjä kokonainen vaihtovuosi Aasiassa tuo tullessaan. Asia Exchange myöntää myös apurahoja opiskelijoille kahdesti vuodessa. Lisätietoja apurahastamme ja sen hakuprosessista löydät nettisivuiltamme.
Hakuajat kesä- ja syyslukukaudelle 2018 päättyvät huhti-toukokuussa 2018 (Warmadewa Universityn kevätlukukaudelle sekä Rangsit Universityn kesälukukaudelle jo tammi-helmikuussa). Tarkat kohdekohtaiset lukukausien ja hakuaikojen päivämäärät löytyvät täältä.
Hakuohjeet ja -kriteerit vaihtelevat kohteittain. Lue täältä tarkat yliopistokohtaiset hakuohjeet.
Suosittelemme myös lämpimästi vierailemaan vaihtariyhteisössämme, mistä löydät runsaasti mielenkiintoista materiaalia sekä inspiroivia opiskelijakokemuksia eri kohteistamme.

TYÖHARJOITTELUPAIKAT
Asia Exchange tarjoaa myös vuosittain useita työharjoittelupaikkoja yrityksen eri toimipisteissä. Voit jättää meille hakemuksesi ja tehtävätoiveesi osoitteessa jobs@asiaexchange.org. Asia Exchangen aasialaiset kumppaniorganisaatiot tarjoavat myös työharjoittelumahdollisuuksia mm. Kiinassa, Thaimaassa ja Indonesiassa. Tarjolla on satoja paikkoja useiden eri alojen opiskelijoille. Lisätietoja ja hakuohjeet.

Terveisin,
Nina Kärki, Asia Exchange
ASIA EXCHANGE
Vuorikatu 3, 33100 Tampere
www.asiaexchange.fi
www.facebook.com/asiaexchange

 

Haluatko oman ilmoituksesi viikkotiedotteeseen?
Onko sinulla kehitysehdotuksia?

Ota yhteyttä:
tiedottaja(ät)arkkitehtikilta.fi