Hallitus- ja toimihenkilöpestit

Alle on listattu Arkkitehtikillan raadin (hallituksen ja toimihenkilöiden) toimenkuvat vuodelle 2023.

Hallitus

Voit lukea lisää hallituspesteistä klikkaamalla niitä. 

Hallituspesteihin kuuluu oman pestin lisäksi nimensä mukaisesti myös hallituksen jäsenyys, joka tarkoittaa esimerkiksi viikottaisia kokouksia, yhteistä hauskanpitoa, killan edustamista erilaisissa Otaniemen tapahtumissa ja vertaistukea.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on innostunut ja innostava henkilö, jolta vaaditaan hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä diplomaattista taitoa työskennellä kaikenlaisten ihmisten kanssa. Killassa puheenjohtaja toimii ensisijaisesti hallituksen vetäjänä, mutta todellisuudessa ihmisten kannustaminen ja tukeminen toiminnan kehittämiseen ovat pestin tärkeimmät osat. Hyvä puheenjohtaja paitsi luotsaa killan suuntaa vuoden mittaan, myös huolehtii kiltatoiminnan yleisestä ilmapiiristä ja toimijoiden jaksamisesta. Puheenjohtajana pääset pitämään huolta, että Arkkitehtikilta pysyy jatkossakin sinä avoimena, osallistavana ja inspiroivana yhteisönä, jollaisena se tunnetaan. Puheenjohtajan työ on elämys, eikä virkaan päädytä, vaan siihen kasvetaan – myös puhisvuoden aikana!
Killan puheenjohtajan työtehtävät ovat moninaisia, ja puheenjohtaja onkin se henkilö johon ollaan usein yhteydessä, kun halutaan yhteys kiltaan. Puheenjohtaja edustaa kiltaa esimerkiksi dekaanin ja laitosjohtajan suuntaan, huolehtii hallituksen työskentelykulttuurista, aikatauluttaa kiltavuotta ja huolehtii killan toiminnan hyvästä hallinnosta muun hallituksen tuella. Puheenjohtaja kuuluu myös AYY:n kokoavaan toimikuntaan, Neuvostoon.

Sihteeri-Tiedottaja

Sihteeri-tiedottaja on hallituspesti, joka vaatii erityistä tarkkuutta ja asiallisuutta, mutta tarjoaa mahdollisuuden tutustua laajasti killan käytännön toimintaan ja olla osana killan hallinnollisessa puolessa. Hän vastaa killan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Sihteeri-tiedottaja ei kuitenkaan missään nimessä ole “kuiva” pesti, sillä se vaatii paljon viestintää, jossa verbaaleille kukkasille on aina tilaa. Hyvä kielitaito on tässä virassa plussaa, sillä sihteeri-tiedottaja kääntää niin viikkotiedotteen kuin pöytäkirjojen tiivistelmät englanniksi.
Sihteerin-tiedottajan tehtäviin kuuluu hallituksen kokousten pöytäkirjojen kirjoittaminen, killan sähköpostilistojen hallinnoiminen, ja mielenkiintoisimpien tapahtumien ja tiedotteiden kokoaminen viikkotiedotteeseen. Hän toimii myös esihenkilönä nettisivuvastaavalle, ja vastaa killan sosiaalisista medioista influenssereiden kanssa. Kaiken tämän lisäksi Sihteeri-tiedottaja joutuu myös vuotensa alkuvaiheessa tiukan paikan eteen; hän saa valita nimittäin kyseisen vuoden raatikarwan haalareihin. Sihteeri-tiedottaja kuuluu AYY:n kokoavaan toimikuntaan, Viestintätoimikuntaan (VTMK).

Päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa killan painetun ja taiteellisen sisällön tuottamisesta. Hän on Paperin päätoimittaja, ja hänen vastuullaan on neljän kiltalehden vuosittainen julkaisu sekä yhteydenpito O-SAFA:n kokoamaan Arkkitehtiopiskelija-lehteen. Päätoimittaja toimii kuitenkin paljon myös johtajan roolissa: hänen tehtävänään on ryhmäyttää ja vetää toimitusta, kuten myös killan valokuvaajia ja graafikoita. Alkuvuodesta päätoimittaja tekee myös Yrityssuhdevastaavan kanssa yhteistyötä sekä kilpailuttaa painotaloja. Päätoimittaja hakee killan saaman postin viikoittain hallituksen kokouksiin, ja vastaa killan arkistoinnista historioitsijat apunaan. Päätoimittaja kuuluu AYY:n kokoavaan toimikuntaan, Päätoimittajien toimikuntaan (PääTMK).

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja valvoo ja hoitaa killan taloutta. Pesti vaatii tiettyä tarkkuutta, mutta antaa myös mahdollisuuden käsittää koko killan toimintaa ja kerätä työelämässä korvaamattomia taitoja. Jatkuviin rutiineihin kuuluvat muun muassa laskujen maksaminen ja laatiminen, rahatilanteen seuranta, käteiskassojen laskeminen ja kirjanpidosta huolehtiminen. Budjetin laatiminen yhdessä puheenjohtajan kanssa, sekä sen toteutumisen seuranta kvartaalikatsausten muodossa kuuluvat myös rahastonhoitajan tehtäviin. Tilikauden päätteeksi rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen hallituksen tuella. Rahastonhoitaja toimii tiiviissä yhteistyössä killan puheenjohtajan ja yrityssuhdevastaavan kanssa. Rahastonhoitaja kuuluu AYY:n kokoavaan toimikuntaan, Rahastoon.

Yhteisövastaava

Yhteisövastaava on monipuolinen pesti, jossa pääsee vaikuttamaan niin killan sisäiseen toimintaan kuin sen suhteeseen muihin järjestöihin. Yhteisövastaava on vastuussa monista killan toimikunnista, kuten kulttuuri-, liikunta- ja Wapputoimikunnista. Lisäksi hän hoitaa killan ulkosuhteita muun muassa toisiin arkkitehtikiltoihin, Otaniemen yhdistyksiin, sekä liittoihin (esim. O-SAFA). Yhteisövastaava toimiikin mm. MAIK-hallitusedustajana. Yhteisövastaava on vastuussa myös killan näkyvyydestä erinäisissä rastikiertelyissä, sekä yhdessä Wappumestarin kanssa he järjestävät killan Wapunajan hulinoita. Hän järjestää lisäksi toimihenkilöille virkistystä vuoden mittaan.
Yhteisövastaava nimetään myös hallituksen varapuheenjohtajaksi, jolloin hän luonnollisesti toimii läheisesti myös Puheenjohtajan aisaparina, ja vetää hallituksen kokouksia ja edustaa kiltaa kun puheenjohtaja on estynyt. Yhteisövastaava kuuluu teekkarijaoston Teekkarikulttuuritoimikuntaan (TKTMK), jonka kanssa hän järjestää Wappuisen Walpurin kierroksen ja Otatarhan ajot.

Fuksikapteenit (2)

Kahden fuksikapteenin tehtävänä on toivottaa uusi fuksivuosikurssi tervetulleeksi arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opintojen pariin. Yhdessä ISOneuvoksen ja ISOjen kanssa fuksikapteenit tutustuttavat fuksit yliopistoelämään sekä arkkariuteen ja teekkariuteen. Fuksikapteenin tehtäviin kuuluu muun muassa orientaation ja muiden fuksien opintojen alkuun liittyvien asioiden järjestely sekä pitkin vuotta lukuisten fuksitapahtumien järjestäminen, Kipparinwartit ja fuksioppaan tekeminen. Fuksikapteenilta vaaditaan ihmisläheisyyttä, innostavuutta sekä pitkäjänteisyyttä.
Fuksikapteenit ovat osa killan Uusien Opiskelijoiden sektoria, johon kuuluvat kaikki vielä pestissään olevat fuksikapteenit, maisterimestarit ja ISOneuvokset. Pesti on puolentoista vuoden mittainen päättyen mahdolliseen Wappuun 2024. Fuksikapteenit kuuluvat myös teekarijaoston Fuksitoimikuntaan (FTMK), jonka kanssa he järjestävät koko Otaniemelle suunnattuja fuksitapahtumia, kuten Otasuunnistuksen.

Maisterimestari

Maisterimestarin tehtävänä on toivottaa uudet arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sekä sisustusarkkitehtuurin maisterifuksit tervetulleeksi Otaniemeen. Yhdessä ISOneuvoksen, sekä muiden BIGien avulla hän vastaanottaakin suuren määrän etenkin kansainvälisiä opiskelijoita ja tutustuttaa heidät Suomeen sekä Aallon opiskelijakulttuuriin. Maisterimestarin tehtäviin kuuluu siis mm. maisterioppaan tekeminen, orientaation järjestäminen ja maisteriopiskelijoiden opintojen alkuun liittyvien asioiden järjestely sekä pitkin lukuvuotta tapahtumien organisointi.
Maisterimestari on osa killan Uusien Opiskelijoiden sektoria, johon kuuluvat kaikki vielä pestissään olevat fuksikapteenit, maisterimestarit ja ISOneuvokset. Maisterimestarin pesti on puolentoista vuoden mittainen päättyen mahdolliseen Wappuun 2024. Maisterimestari kuuluu teekkarijaoston Kansainvälisyystoimikuntaan (KvTMK), jonka kanssa he järjestävät useita koko Otaniemen laajuisia kansainvälisiä tapahtumia vuodessa.

Hupimestarit (2)

Hupimestarien tehtävä hallituksessa on huolehtia hauskanpidosta! Kiltalaisille he järjestävät yhdessä Hupikonnien kanssa erilaisia tapahtumia, kuten sitsejä ja juhlia, joista osa on perinteikkäitä ja osa oman näköisiä, uusia tapahtumakonsepteja. Hupimestarit kertovat kiltalaisille tulevista tapahtumistaan kiltakahveilla ja viestintäkanavissa. Hupimestarit suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumat alusta loppuun ja tekevät niistä juuri itsensä näköisiä. He pitävät huolta myös killan teekkarikylässä sijaitsevasta varastosta.
Hupimestarit ovat myös paljon tekemisissä muiden kiltojen ja ainejärjestöjen tapahtumajärjestäjien kanssa. Yhdessä he muodostavat IE-toimikunnan (Isännistö ja Emännistö), joka toteuttaa suuremman skaalan tapahtumia, joista suurin on vuoden lopussa järjestettävä Polin Appro.
Arkkitehtikillan Hupimestareiden pesteissä ei ole eroa, vaan he sopivat keskinäisestä työnjaostaan keskenään. Hupimestarien virkoihin voi hakea ehdokasparina. Jos joku ehdokkaista hakee virkaan yksin, päätetään vaalikokouksen alussa, että kaikki ehdokkaat hakevat erikseen.

Opintovastaava

Opintovastaavalla on tärkeä tehtävä opiskelijaedunvalvonnassa: hän osallistuu killan kokousten lisäksi erilaisiin yliopiston hallinnollisiin kokouksiin ja vie opiskelijoiden mielipiteitä eteenpäin päättäville tahoille. Opintovastaavan vastuulla ovat hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat, joiden kanssa hän vastaa koulutuspoliittisen sektorin toiminnasta. Lisäksi opintovastaava pitää tiiviitä yhteyksiä ARTSn muihin edunvalvojiin, ja laajemmin myös kaikkien Otaniemen järjestöjen kollegoihinsa. Hän kuuluu AYY:n kokoavaan toimikuntaan, Opintoneuvostoon (OPN).
Vaikuttamisen tavat ovat moninaiset, minkä takia opintovastaavalta vaaditaan kykyä tunnistaa polttavat kysymykset ja löytää oikea tapa saada opiskelijoiden ääni kuuluviin. Opintovastaavalla on myös yhteys laitoksen työtekijöihin, ja hän palkitseekin esimerkiksi vuoden opettajan vuosittain Wähäjoulussa. Koulutuspolitiikka on koukuttavaa ja vuosi opintovastaavana on seikkailu niin Arkkitehtuurin laitoksen kuin Aalto-yliopiston kulissien taakse.

Tila- ja majavastaava

Tila- ja Majavastaava, eli Tilava Majava on vastuussa kaikista killan tiloista ja kuuluu killan hallituksen lisäksi myös Majasäätiön hallitukseen toimien näiden kahden hallituksen välisenä kontaktihenkilönä. Tilasektorin kanssa hän ylläpitää ja kehittää kiltahuonetta. Majavalla tulee olla palava halu asioiden fiksailuun ja käsillä tekemiseen, sillä sekä killan tilat, että myös maja kaipaavat ylläpitoa, jossa saa usein kääriä hihansa. Majava organisoi esimerkiksi kiltiksen siivouksia, joissa kaikki killan toimijat häntä auttavat, ja talkoita etenkin fuksityövoima tukenaan. Majava on myös vastuussa Kiltiksen kulkuoikeuksien hallinnasta, ja siten pitää huolta jäsenrekisteristä ja sen ylläpidosta. Tämä sisältää esimerkiksi yhteistyötä Sihteeri-Tiedottajan kanssa sähköpostilistojen ylläpidossa. Tila- ja Majavastaava kuuluu myös Teekkarijaoston Teekkarikulttuuritoimikuntaan (TKTMK), jonka kanssa hän järjestää esim. Wappuisen Walpurin kierroksen ja Otatarhan ajot.

Yrityssuhdevastaava

Nimensä mukaisesti yrityssuhdevastaava ylläpitää Arkkitehtikillan suhteita yrityskumppaneihin, joista tärkeimpiä ovat AK Foundationiin kuuluvat yritykset. AK Foundation on pitkäaikaiseen yhteistyöhön tähtäävä verkosto, jossa yritykset ovat mukana vuosisopimuksilla. Yrityssuhdevastaava hoitaa assistenttiensa kanssa myös muut yhteistyömuodot, kuten sponsorihankinnat ja mainosmyynnit. Hän myös koordinoi ekskursioista vastaavia ekskumestareita, huolehtii esimerkiksi sopimuksen mukaisten yritysvierailujen täyttymisestä. Yrityssuhdevastaavan arkeen kuuluukin jatkuva yhteydenpito killan yhteistyöyrityksiin, ja vuoden aikana yrityssuhdevastaava oppii varmasti toimimaan neuvottelijana ja etsimään kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa. Yrityssuhdevastaava kuuluu AYY:n alaiseen kokoavaan toimikuntaan, Yrityssuhdetoimikuntaan (YTMK).

Toimihenkilöt, jotka valitaan vaalikokouksessa

Arkkitehtikillan vaalikokouksessa 2022 valitaan toimikaudelle 2023 vastuupesteissä toimivat toimihenkilöt. Vaalien jälkeen avautuu toimikuntahaku, jossa on mahdollista hakea vastuuhenkilöiden toimikuntiin.

Alta löydät listauksen siitä, mihin toimihenkilöpesteihin valitaan toimijat (myös kuinka monta toimijaa suluissa) killan vaalikokouksessa 22.11.2021.

Uudet Vanhat Jäärät

Vanhat jäärät ovat killan jatkuvuustoimikunta, johon pyritään valitsemaan sellaisia toimijoita, jotka ovat nähneet kiltatoimintaa monipuolisissa pesteissä usean vuoden ajan. Vanhat jäärät sitoutuvat valinnallaan tukemaan tulevia toimijoita vuosien ajan. Ehdota tuttuasi tai itseäsi uudeksi vanhaksi jääräksi anonyymisti täällä: https://forms.gle/YF34z8uQiaxonKQo6

Toiminnantarkastajat (2)

Toiminnantarkastus sisältää sekä järjestön talouden että hallinnon tarkastuksen. Talouspuolelta tarkastetaan järjestön kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminnantarkastajat katsovat, että killassa on toimittu järjestön sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Vara-toiminnantarkastajat (2)

Toimii toiminnantarkastajan varahenkilönä.

Historioitsija (1-2)

Auttaa sihteeriä arkistoinnissa, kerää tietoa historiikkia varten ja järjestää fukseille historia-illan.

ISO-Neuvos

Toimii ISOjen ja BIGien vertaisjohtajana ja järjestää näiden koulutuksia ja virkistyksiä. ISOneuvos on osa Uusien Opiskelijoiden sektoria, joten hän tekee tiivistä yhteistyötä niin Fuksikapteenien kuin Maisterimestarin kanssa. ISOneuvos osallistuu myös ISOtoimikunnan eli ITMK:n sekä killan UO-sektorin toimintaan. Pesti kestää puolitoista vuotta, eli se päättyy mahdollisena Wappuna 2024.

Valokuvamestari

Toimii vastuuhenkilönä killan valokuvaajille. Varmistaa, että kuvaajia löytyy tapahtumiin ja ylläpitää kommunikaatiota muiden killan valokuvaajien kesken. Toimii valokuvaajien apuna, esimerkiksi valokuvien julkaisussa killan kuvapankkiin.

Nettisivuvastaava (1-2)

Nettisivuvastaava ylläpitää ja päivittää killan nettisivuja. Hän myös opastaa muita toimihenkilöitä nettisivujen käyttämisessä. Arkkitehtikillan nettisivujen ylläpito sekä kehittäminen on avainasemassa osana killan viestintää, mutta myös kiltatoiminnan ulkopuolisille toimijoille.

Abivastaava (1-2)

Vastaavat lukiolaisille järjestettävien esittelytapahtumien organisoinnista ja niiden sopimisesta lukioiden kanssa. Esittelevät arkkitehtuurin laitoksen opintoja.

Mx Worldwide (1-2)

Luo ja pitää yllä suhteita alan ulkomaalaisiin opiskelijajärjestöihin. Hän voi järjestää esimerkiksi ulkomaanvierailuja tai kotikansainvälisyyttä edistäviä tapahtumia.

Wappumestarit (2)

Wappumestari järjestää Arkkitehtikillan Wapun: Wappulehden myynnin koordinointia, sitsikilpailusitsit, Wappubussilla Mantan lakitukseen – vaikka mitä lystää jos intoa riittää! Tässä pestissä vain mielikuvitus on rajana.

Alumnivastaava (1-2)

Alumnivastaava toimii killan sekä alumniyhteisö A-Lumnien yhteyshenkilönä. Alumnivastaavat ja A-Lumni järjestävät kiltalaisille haluamiaan urapainotteisempia tapahtumia, kuten urailtoja ja toimistoapproja.

MAIK-edustajat (2)

MAIK-edustajat ovat osa MAIK-ammattiainejärjestön hallituksen jäseniä, jotka järjestävät kiltarajoja ylittävää toimintaa yhdessä Maanmittarikillan ja Rakennusinsinöörikillan kanssa. Vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat risteily, varaslähtö ja sitsit.
Killan MAIK-edustajia valitaan siis yhteensä 3 – Yhteisövastaava on yksi edustajista, 2 muuta paikkaa ovat toimaripestejä.

Ajokkimestari (1-2)

Ajokkimestarit vastaavat Arkkitehtikillan edustuksesta ajokkitapahtumissa. He kokoavat kiltalaista joukon rakentelemaan ja kisailemaan ajokkinsa kanssa Laskiaisriehaan ja Otatarhan ajoihin.

Liikuntavastaava (1-2)

Liikuntavastaavat järjestävät yhdessä AK Sportklubbin kanssa kiltalaisille aktiivista ja liikunnallista toimintaa, kuten lajikokeiluja, treenikerhoja ja haasteita. Liikuntavastaavat voivat halutessaan lähteä järjestämään suurempiakin tapahtumia, kuten laskettelureissuja. Liikuntavastaavat kuuluvat Aavan kokoavaan Liikuntatoimikuntaan, joka myös järjestää liikunnallisia tapahtumia Otaniemessä (esim. Healthy Appro- lajikokeilurastikiertelyn).

Kulttuurivastaava (1-2)

Kulttuurivastaavat tarjoavat kiltalaisille kulttuurielämyksiä yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Kulttuuritoiminnan skaala on laaja, ja elämyksiä onkin saatu monenlaisia, kuten museovierailuja, viinimaisteluita, podcast-suosituksia ja tempparikatsomoita.

Excumestari (1-2)

Excumestarit järjestävät syksyllä 2023 SuomiXQ:n yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa. Lisäksi excumestareiden halun ja jaksamisen mukaan voidaan järjestää muita ekskursioita.

SAFA-TEK-yhdyshenkilö

Hoitaa Arkkitehtikillan yhteyksiä SAFA:an ja TEK:iin.

O-SAFA-edustajat (2)

Hoitavat Arkkitehtikillan yhteyttä O-SAFA:an.

Käpymestarit (2)

Vastaa käpytoiminnasta ja käpykonnista. Järjestää siis tapahtumia ja toimintaa käpykonnien kanssa killan vanhemmille opiskelijoille.

Kahvinvartija (1-2)

Järjestää kiltakahveja noin kerran kuukaudessa. Hän kutsuu paikalle esimerkiksi Hupimestarit, järjestää tarjottavaa ja saa keksiä vapaasti muita lisäaktiviteetteja.

Wähätirehtöörit (2)

Järjestävät Wähäjoulun (Arkkitehtikillan vuosijuhlat), suunnittelevat juhlat yhdessä Wähäjoulu-toimikuntansa kanssa.

Panomestari

Johtaa panotoimikuntaa ja katsoo, että tämä panee ainakin killan Wappusiman. Edistää killan panokulttuurista tietämystä.

Lukkarimestari

Johtaa killan lukkaritoimintaa, ja löytää/delegoi tapahtumiin (ainakin sitseille, laulusaunoille) lukkareita. Järjestää syksyllä killan laulukilpailun ja Mustan läpilaulannan. Lukkarimestari kuuluu AYY:n kokoavaan toimikuntaan, Lukkaritoimikuntaan (LuTku).

Puutarhuri

Puutarhuri ylläpitää killan viljelypalstaa Ossinlammella. Killan palsta tarjoaa kiltalaisille mahdollisuuden pienviljelyyn ilman omaa henkilökohtaista palstaa. Puutarhurin apuna on toimikunta, puutarhatontut, joiden toimintaa puutarhuri myös johtaa.

Hyvinvointivastaava (1-2)

Hyvinvointivastaavien on tarkoitus kiinnittää huomiota ja herättää keskustelua hyvinvointiin liittyen sekä kehittää kiltalaisten toimintaympäristöä kohti parempaa hyvinvointia erinäisten teemojen kautta, kuten oma jaksaminen, opintojen kuormittuneisuus, työskentelytavat, ammatti-identiteetti ja urapolut. Hyvinvointivastaavat voivat järjestää myös kiltalaisille virkistystoimintaa haluamallaan tavalla.

Maisterikonsultti

Maisterikonsulttina pääset tuomaan mielipiteitä ja antamaan arvokasta tietoa liittyen maisterivaiheen opintoihin. Olet tärkeä tuki edunvalvonnan kannalta ja olet suuri apu myös maisterimestarille. Pesti soveltuu erityisen hyvin maisterivaiheen opintojen oheen, sillä maisterikonsultin ei tarvitse olla mukana halloped-toiminnassa (mutta huippua, jos sinulla on esimerkiksi halloped-kokemusta ja/tai aiot toimia hallopedina ensi vuonna).

Purjehdusmestari

Vastaa killan purjehdustoiminnan tavoitteellisesta visioimisesta ja johtaa killan purjehdustoimikuntaa.

Vaalikokouksen jälkeen valittavat toimikunnat

Vaalien jälkeen avataan haku ainakin seuraaviin toimikuntiin.

Vaalikokouksessa vastuupesteihin valitut voivat samassa haussa myös päättää hakea itselleen toimikunnan, mikäli sellaista ei tässä ole määritelty.

Toimikuntiin ei ole tarkkaa rajattua määrää siitä, kuinka moni voi toimikunnassa toimia. Toimikuntien vastuuhenkilöt voivat ottaa toimikuntaansa sopivaksi näkemänsä määrän henkilöitä.

Historiatiimi

Historiatiimi auttaa sihteeriä arkistoinnissa historioitsijoiden johdolla, hoitaa killan arkistoa ja kerää tietoa historiikkia varten.

Graafikot

Grafiikka on tärkeä osa killan viestintää. Graafikot tuottavat viestintävastaavan, toimikuntien ja hallituksen pyynnöstä grafiikkaa esimerkiksi Instagram-mainoksiin, Facebook-tapahtumiin ja haalarimerkkeihin.

Influensserit

Influensserit dokumentoivat killan toimintaa Instagramiin viestintävastaavan tehtävissä auttaen.

Valokuvaajat

Valokuvaajat ovat tärkeässä osassa killan viestintää ja historiankirjoitusta. He käyvät killan tapahtumissa dokumentoimassa niiden tapahtumia, jotka ladataan killan nettisivuille ja Flickriin.

Nettisivutiimi

Arkkitehtikillan nettisivujen ylläpito sekä kehittäminen on avainasemassa osana killan sisäistä ja kiltatoiminnan ulkopuolisille toimijoille osoitettua viestintää. Nettisivutiimi tekee nettisivuvastaavan johdolla nettisivujen uutta ilmettä ja toiminnallisuutta. Killan sivut ovat WordPress-pohjaiset, ja sivuja uudistetaan sen avulla esim. vanhoja alasivuja pois siivoamalla ja sivujen logiikkaa yhtenäistämällä.

Kiltalehti Paperin toimitus

Kiltalehti Paperin toimituksessa työskentelee kirjoittajia, kuvittajia, taittajia ja valokuvaajia, jotka yhdessä tekevät kiltalehteä neljä kertaa vuodessa. Aiemmat kiltalehdet ovat luettavissa killan nettisivuilta.

Abitiimi

Abitiimi esittelee arkkitehtuurin laitoksen opintoja lukioissa abivastaavien johdolla. Yhdessä he myös ylläpitävät ja päivittävät killan esittelymateriaaleja ja Arkkitehtikillan nettisivujen Hakijalle-sivua.

AK Sportklubb

AK Sportklubb järjestää kiltalaisille aktiivista ja liikunnallista toimintaa, kuten lajikokeiluja, treenikerhoja ja haasteita. Toimikunta voi halutessaan lähteä järjestämään suurempiakin tapahtumia, kuten laskettelureissuja. AK Sportklubbin toimintaa johtaa liikuntavastaava.

Kulttuuritoimikunta

Kulttuuritoimikunta tarjoaa kiltalaisille kulttuurielämyksiä. Kulttuuritoiminnan skaala on laaja, ja elämyksiä onkin saatu monenlaisia, kuten museovierailuja, viinimaisteluita, podcast-suosituksia ja tempparikatsomoita. Kulttuuritoimikunnan toimintaa johtaa kulttuurivastaava.

Yrityssuhdeassistentit

Yrityssuhdeassistentit ylläpitävät yrityssuhdevastaavan johdolla Arkkitehtikillan suhteita yrityskumppaneihin, joista tärkeimpiä ovat AK Foundationiin kuuluvat yritykset. Assistentit myyvät yrityksille mainospaikkoja puhelimitse ja sähköpostilla kiltalehti Paperiin, Wähäjouluun ja haalareihin.

Hupikonnat

Hupikonnat vastaavat yhdessä Hupimestarien kanssa Arkkitehtikillan huvista, bailuista ja ynnä muusta mayhemistä. Järjestämme kiltalaisten iloksi ympäri vuoden erilaisia tapahtumia, kuten sitsejä eli akateemisia pöytäjuhlia. Työteliäille konnillemme järjestetään myös asianmukaisesti virkistystä ympäri vuoden. Hupikonnuus on erinomainen tapa tutustua lähemmin killan tapahtumakulttuuriin, sekoilla yhdessä Smökin keittiössä sekä tehdä kiltojenvälisiä ystäviä yhteistapahtumien kautta!

Panotoimikunta

Panotoimikunnan päätehtävä on panomestarin johdolla panna Arkkitehtikillan Wappusima, joka nautitaan Runebergin patsaalla mahdollisena Wappuaattona. Sen lisäksi toimikunnan innostuksen mukaan voi tuottaa myös muita juomia vuoden mittaan, esimerkiksi Wähäjouluun!

Kiltiskätyrit

Kiltiskätyrit auttavat Tila- ja majavastaavaa kiltahuoneen siisteyden ylläpidossa ja sen käyttökelpoisuuden kehittämisessä.

Mekaanikot

Mekaanikot uudistavat ja ylläpitävät killan pakettiautosaunaa, Sauna in Transitia. Auto ei mene tällä hetkellä katsastuksesta läpi, joten mekaanikkojen tehtävä on arvioida, mitä Transitille voitaisiin tehdä jotta se saataisiin jälleen tien päälle.

Puutarhatontut

Puutarhatontut auttavat toimikunnan vastaavaa, puutarhuria, ylläpitämään killan viljelypalstaa Ossinlammella. Killan palsta tarjoaa kiltalaisille mahdollisuuden pienviljelyyn ilman omaa henkilökohtaista palstaa.

Opintokätyrit

Opintokätyrit auttavat opintovastaavaa edunvalvonnan arjessa esimerkiksi osallistumalla edunvalvontatapahtumien järjestämiseen ja edunvalvontaan liittyvään viestintään. Pestistä voi tehdä omannäköisensä.

Purjehdustoimikunta

Purjehdustoimikuntalaiset järjestävät killalle purjehdustoimintaa purjehdusmestarin johdolla.

Erikseen hyväksytään killan toimihenkilöiksi ARTSissa, A-laitoksessa, ja SAFAssa toimivat hallopedit.
ISOt (tutorit) ja BIGit (kansainvälisten opiskelijoiden /maistereiden tutorit) valitaan erillisessä haussa ensi keväällä.
Myös huomionosoitustoimikuntaan haetaan erikseen (alkusyksystä).
Killalla on myös oma tanssiryhmä #SWAGSWAGNAMNAM johon voi hakeutua ympäri vuoden.