Nimensä mukaisesti yrityssuhdevastaava ylläpitää Arkkitehtikillan suhteita yrityskumppaneihin, joista tärkeimpiä ovat AK Foundationiin kuuluvat yritykset. AK Foundation on pitkäaikaiseen yhteistyöhön tähtäävä verkosto, jossa yritykset ovat mukana vuosisopimuksilla. Yrityssuhdevastaava hoitaa assistenttiensa kanssa myös muut yhteistyömuodot, kuten sponsorihankinnat ja mainosmyynnit, ja koordinoi ekskursioista vastaavia ekskumestareita.

Takaisin killan virkoihin