Vaalit 2019

Alle on listattu Arkkitehtikillan hallituksen ja toimihenkilöiden toimenkuvat.

Jätä oma hakemuksesi tästä. Täytä lomake jokaista virkaa varten erikseen. Ehdolle voi myös asettua vaalikokouksessa!

Vaalit järjestetään tänä syksynä keskiviikkona 13.11. A1 salissa klo 15.00 alkaen, lue lisätietoja tapahtumasta täältä.

Lue jo tehdyt hakemukset täältä. Hakemuksia julkaistaan päivittäin aina vaaleihin asti!

 

Hallitus

Toimihenkilöt

Moniin toimihenkilöpesteihin valitaan useampi kuin yksi toimija, jotka muodostavat tehtävää hoitavan tiimin.

  • Päätoimittajan alainen toimituskunta
  • Kulttuuritoimikunta
  • AK Sportklubb
  • Panotoimikunta
  • Lukkaritoimikunta (killan laulunjohtajat)
  • Hupikonnat (ennen huvitoimikunta)
  • Kiltiskätyrit
  • Hyvinvointitiimi
  • Jäärät
  • ABItiimi

Erikseen hyväksytään killan toimihenkilöiksi ARTSissa, A-laitoksessa, ja SAFAssa toimivat hallopedit. ISOhenkilöt ja tutorit valitaan erillisessä haussa ensi keväällä.

Jos sinulla on visio siitä, mitä haluaisit killassa tehdä omaksi ja muiden iloksi, mutta yksikään pestikuvaus ei vastaa visiotasi, voit ehdottaa pestiä hakemalla siihen itse, kertoa ideastasi jollekin nykyiselle toimijalle tai heittää idean ilmoille vaalikokouksessa.

Toimihenkilövirat:

Kulttuurivastaava

Johtaa killan kulttuuritoimintaa. Järjestää tai mahdollistaa yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa niin perinteisiä kuin uusiakin kulttuuritapahtumia kiltalaisten iloksi.

Liikuntavastaava

Johtaa killan liikuntasektoria, AK Sportklubbia. Järjestää yhdessä Sportklubbenin kanssa virkistäviä urheilutapahtumia.

Wappumestari

Wappumestari järjestää Arkkitehtikillan Wapun: Wappulehden myynnin koordinointia, sitsikilpailusitsit, Wappubussilla Mantan lakitukseen – vaikka mitä lystää jos intoa riittää!

MAIK-edustajat

Muodostavat yhdessä IK:n ja MK:n edustajien kanssa MAIK ry:n hallituksen, ja järjestävät MAIK-varaslähdön, -sitsit ja -risteilyn.

Viikinki

Viikinki vastaa killan Pohjoismaisesta yhteistyöstä. Viikinki pitää yllä killan suhteita yhteistyökiltoihimme tavoitteenaan kehittää ja laajentaa yhteistyötä.

Ajokkimestari

Ajokkimestarilla ovat käsityöt ja tiimityöskentely hanskassa ja halua päästä toteuttamaan päheitä projekteja. Hän huolehtii siitä, että kiltalaiset niittävät killalle mainetta ja kunniaa upeilla tekeleillään Otatarhan ajojen ja Laskiaisriehan mäenlaskukisan kaltaisista tapahtumista.

Excumestari

Järjestää yhdessä yrityssuhdevastaavan ja yhteisövastaavan kanssa pienempiä excuja esim. arkkitehtitoimistoille, työmaille ja uusiin arkkitehtikohteisiin, sekä syksyllä pidemmän excursion.

Yrityssuhdeassistentit

Auttavat yrityssuhdevastaavaa hankkimaan sponsorisopimuksia sekä kiltalehteen mainoksia, järjestämään excuja ja huolehtimaan Wähäjoulun varainhankinnasta.

Valokuvaajat

Ottavat killan tapahtumissa valokuvia ja verkkosivuvastaavan avulla julkaisevat ne killan galleriaan.

Graafikko(t)

Luo killalle visuaalista materiaalia tarpeiden ja myös oman tahdon mukaan, esim. tapahtumakuvia ja -julisteita.

Verkkosivuvastaava

Nettisivuvastaava ylläpitää ja päivittää killan nettisivuja. Hän myös opastaa muita toimihenkilöitä nettisivujen käyttämisessä.

Influensseri(t)

Hallinnoivat killan sosiaalista mediaa, julkaisevat sekä tapahtumista että markkinointiviestintää instagramiin, ig-storyyn, ja facebookiin. Voivat myös jakaa kiltalaisille mahdollisesti kiinnostavia tapahtumia ja juttuja.

Päätoimittaja

Päätoimittaja kokoaa toimituksellisen kirjoittajia, kuvittajia ja valokuvaajia, jotka yhdessä tekevät kiltalehteä, Paperia, neljä kertaa vuodessa ja Arkkitehtiopiskelijaa, kun Aallolla on julkaisuvuoro. Alkuvuodesta päätoimittaja tekee myös Yrityssuhdevastaavan kanssa yhteistyötä sekä kilpailuttaa painotaloja.

Panomestari

Johtaa panotoimikuntaa ja katsoo, että tämä panee ainakin killan Wappuboolin. Edistää killan panokulttuurista tietämystä.

Lukkarimestari

Johtaa killan lukkaritoimintaa, ja löytää/delegoi tapahtumiin (ainakin sitseille, laulusaunoille) lukkareita. Järjestää syksyllä killan laulukilpailun ja mustan läpilaulannan.

Käpykonna(t)

Järjestää Käpysitsit (4-n vuosikurssilaisille suunnatut bakkanaalit) ja muuta kävyille suunnattua hauskaa toimintaa.

Wähätirehtööri(t)

Järjestävät Wähäjoulun (Arkkitehtikillan vuosijuhlat).

Kahvinvartija

Järjestää kiltakahvit ainakin kerran kuukaudessa, kun on lukuvuosi käynnissä. Kuuluu Hupitoimikuntaan ja avustaa Hupimestareita järjestämään toimikunnalle virkistystä.

Puutarhuri(t)

Vastuullaan on Ossinlammella sijaitseva killan puutarhapalsta, sen edelleenvuokraaminen kiltalaisille, ylläpito sekä kehittäminen.

Mestaritutor

Mestaritutor on etenkin Maisterimestarin, mutta myös koko Uusien Opiskelijoiden -sektorin kanssa tiiviisti työskentevä uusi toimihenkilö, joka auttaa maisterifuksien vastaanotossa, sekä on vastuussa KV- ja Maisteritutoreista ISOneuvoksen kanssa. Mestaritutor valitaan jo vaalikokouksessa ISOhenkilöistä poiketen, jotta hän voi heti vuoden alusta asti toimia maisteriopiskelijoiden vastaanoton suunnittelussa mukana.

Alumnivastaava

Pitää yllä kontaktia killan alumneihin ja kehittää toimintaa yhdessä alumniyhdistyksen kanssa.

SAFA-TEK-yhdyshenkilö(t)

On yhdyshenkilönä liittoihin, ja edustaa kiltaa TEK-akatemiassa.

Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastus sisältää sekä järjestön talouden että hallinnon tarkastuksen. Talouspuolelta tarkastetaan järjestön kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminnantarkastajat katsovat, että killassa on toimittu järjestön sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Arkkitehtiopiskelijapäivävastaavat

Vuonna 2020 on taas Arkkitehtikillan vuoro järjestää vuotuiset Arkkitehtiopiskelijapäivät. AOP-vastaavat järjestävät kyseisen tapahtuman täällä Otaniemessä.

Hyvinvointitiimi

Hyvinvointivastaavan vetämän hyvinvointitiimin on tarkoitus kiinnittää huomiota & herättää keskustelua hyvinvointiin liittyen sekä kehittää kiltalaisten toimintaympäristöä kohti parempaa hyvinvointia. Tiimin toiminta on hyvin vapaamuotoista ja antaa mahdollisuuden toteuttaa laajasti omia ideoitaan aiheesta. Aiempaa kokemusta ei tarvita, kiinnostus teemaan liittyen riittää!