Sihteeri on hallituspesti, joka vaatii erityistä tarkkuutta ja asiallisuuttakin, mutta tarjoaa mahdollisuuden tutusta laajasti killan käytännön toimintaan ja olla osana killan hallinnollisessa puolessa. Sihteeri ei kuitenkaan missään nimessä ole “kuiva” pesti, sillä se vaatii paljon viestintää, jossa verbaaleille kukkasille on aina tilaa. Sihteerin tehtäviin kuuluu hallituksen kokousten esityslistojen kokoaminen yhdessä Puheenjohtajan kanssa, sekä kokousten pöytäkirjojen kirjoittaminen. Tämän lisäksi Sihteeri viestii pöytäkirjan ohella hallituksen kokouksista, jottei hallituksen toiminta jää sulkeutuneeksi. Sihteeri on myös vastuussa killan jäsenrekisteristä ja sen ylläpidosta, sekä huolehtii muun muassa arkistoinnista ja killan postista. Yhdessä Viestintävastaavan kanssa he hallinnoivat myös killan sähköpostilistoja. Kaiken tämän lisäksi Sihteeri joutuu myös vuotensa alkuvaiheessa tiukan paikan eteen; hän saa valita nimittäin kyseisen vuoden raatikarvan haalareihin.

Takaisin killan virkoihin