Viestintävastaava

Viestintävastaava vastaa killan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hän hallinnoi killan sähköpostilistoja yhdessä Sihteerin kanssa ja ylläpitää killan nettisivuja yhdessä Nettisivuvastaavan kanssa. Viestintävastaava kokoaa viikoittain mielenkiintoisimmat tapahtumat ja tiedotteet eri lähteistä ja kokoaa niistä kiltalaisille viikkotiedotteen. Hyvä kielitaito on tässä virassa plussaa, sillä viikkotiedottajan kääntää niin viikkotiedotteen kuin muitakin tiedotteita englanniksi. Viestintävastaava tekee tiivistä yhteistyötä Päätoimittajan kanssa ja on hallitusvastuussa Paperista, minkä lisäksi hänen sektorivastuuseensa kuuluu niin killan graafikot, influensserit kuin valokuvaajatkin.

Takaisin killan virkoihin