Hupimestarien tehtävä hallituksessa on huolehtia hauskanpidosta! Kiltalaisille he järjestävät yhdessä Hupikonnien kanssa erilaisia tapahtumia, kuten sitsejä ja juhlia, sekä pitävät kiltalaiset tietoisina killan tapahtumista kertomalla tulevasta kiltakahveilla. Hupimestarit suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumat alusta loppuun ja tekevät niistä juuri itsensä näköisiä. He ovat myös paljon tekemisissä muiden kiltojen ja ainejärjestöjen tapahtumajärjestäjien kanssa. Yhdessä he muodostavat IE-toimikunnan, joka toteuttaa suuremman skaalan tapahtumia, joista suurin on vuoden lopussa järjestettävä Polin appro. Arkkitehtikillan Hupimestareiden pesteissä ei ole eroa, vaan he sopivat keskinäisestä työnjaostaan keskenään. Hupimestarien virkoihin voi hakea ehdokasparina. Jos joku ehdokkaista hakee virkaan yksin, päätetään vaalikokouksen alussa, että kaikki ehdokkaat hakevat erikseen.

Takaisin killan virkoihin