PÖYTÄKIRJAT 2020

Pöytäkirja 1/2020

Hallitus 2020 kokousti ensimmäisen kerran, ja intensiivisen kokouksen tuloksena mm. tilinkäyttöoikeudet siirtyivät vanhalta hallitukselta uudelle. Hallitus tutustui myös killan sääntöihin sekä yhdistyslakiin. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittiin killan varapuheenjohtajaksi Anna Uusihärkälä sekä useita killan toimihenkilöitä.

Pöytäkirja 2/2020

Hallitus kävi toisessa kokouksessaan läpi tulevan vuoden tärkeimmät ajankohdat sekä päätti vuosikokouksen ja budjettiriihen päivämäärät. Hallitus sopi myös vuosijuhlakäytännöistä, raadin koulutuksesta sekä kävi läpi sektorijaon.

Pöytäkirja 3/2020

Hallitus kokousti varhain aamulla uuden AYY-hallituskumminsa Joel Himasen kanssa. Kokouksen pääaiheena olikin hallituskummin rooli hallituksen tukena. Kokouksessa hyväksyttiin myös uusia jäseniä niin kiltaan kuin toimihenkilöihin.

Pöytäkirja 4/2020

Neljäs kokous toi mukanaan paljon yhteistyökuvioita, kun Arkkitehtikillan hallitus päätti ryhtyä projekteihin sekä killan alumniyhdistyksen että virolaisten ja latvialaisten arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Kokouksessa päätettiin myös AK-haalarimerkin väri (joka tosin oli kokouksen aikana vielä salaista tietoa).

Pöytäkirja 5/2020

Kokouksen pääaiheeksi nousi Tekniikan akateemisten opiskelijayhdyshenkilön (TEKin Tykki, Eero Järvinen) myötä arkkitehtien tarvitsemat ohjelmat ja niiden opetuksen puute. Kokouksessa päätettiin myös kesäpäivien ajankohdista, ja hallitus alkoi pohtimaan omaa härpäkettään.

Pöytäkirja 6/2020

Hallituksen kuudennessa kokouksessa käytiin läpi mm. alumnien ja killan suunnitelmia tulevista tapahtumista sekä päätettiin AO-päivien ajankohta.

Pöytäkirja 7/2020

Kokouksessa muutettiin entisen Viikingin pestin nimi Ulkosuhdevastaavaksi, ja tämän toimintaa laajennettiin Pohjoismaista koko maailman tasolle (= yhteistyömaat/-koulut voivat sijaita missä vain). Myös haku tähän pestiin avattiin. Uuden pestin lisäksi kokouksen pääaiheiksi nousivat Väreen tilat, joiden kotoistaminen tullaan aloittamaan keväällä.

Pöytäkirja 8/2020

Tehokkaassa aamukokouksessa käytiin läpi laitossopimus, joka kokouksen jälkeen tullaan esittelemään laitokselle. Myös AYY:n hallituskummi Joel Himanen kävi kertomassa hallitukselle AYY:n sekä edustajiston kuulumisista.

Pöytäkirja 9/2020

Kokouksessa käytiin läpi vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset, jotka päätettiin esittää vuosikokouksessa.

Pöytäkirja 10/2020

Kokouksessa koottiin vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma, sekä ehdotettiin muutosta Arkkitehtikillan sääntöihin koskien sisustusarkkitehtiopiskelijoiden ja sisustusarkkitehtien asemaa killan jäsenenä. Tämän lisäksi päätettiin, että jatkossa kilta tulee käyttämään Kide.App:ia Wähäjoulun kaltaisissa tapahtumissa osallistumismaksujen maksamatta jättämisen takia.

Pöytäkirja 11/2020

Kokouksessa hallitus kutsui killan vuosikokouksen koolle 27.3. (vuosikokousta jouduttiin lopulta siirtämään covid19:sta johdosta). Hallitus päätti myös ohjeistaa killan toimijoita alkavassa pandemiatilanteessa.

Pöytäkirja 12/2020

Kokouksessa reagoitiin alkaneeseen poikkeustilaan, jonka johdosta mm. yliopisto oli sulkenut ovensa. Hallituksen kokoukset päätettiin siirtää verkkoon, ja hallituksen jäsenten vastuita päätettiin jakaa uudestaan, jotta kaikilla säilyisi kohtuullinen työmäärä. Hallitus myös päätti perua kaikki Arkkitehtikillan tapahtumat ja järjestää sen sijaan vaihtoehtoista yhteisöllistä toimintaa verkon välityksellä. AYY:n, yliopiston sekä muiden tahojen tiedotteita päätettiin jakaa entistä tarkemmin myös Arkkitehtikillan kanavilla. Hallitus myös päätti perua Arkkitehtikillan vuosikokouksen, sillä poikkeustila vaati ja salli yhdistyksen sääntöjen rikkomisen.

Pöytäkirja 13/2020

Poikkeustilassa etätapahtumat rullasivat. Kokouksessa hyväksyttiin myös liite toimintasuunnitelmaan 2020, sillä alun perin esitettyä toimintasuunnitelmaa ei voida noudattaa vallitsevassa maailmantilassa.

Pöytäkirja 14/2020

Kokouksessa kuultiin jälleen hallituskummi Joel Himasta, joka keroi AYY:n suunnitelmista järjestää Wappu etänä. AYY myös kannustaa yhdistyksiä järjestämään omaa wapputoimintaa turvallisesti etänä. Kokouksessa keskusteltiin myös tulevasta keväästä (koulu kiinni ainakin toukokuun puoleen väliin) sekä mm. fukseille lakkien jakamisesta. Killalle avattiin Habbo-kiltis.

Pöytäkirja 15/2020

Hallitukselle esiteltiin AYY:n All to X -sovellusta, johon tapahtumien rekisteröinti auttaa keräämään lahjoituspottia Pelastakaa lapset -yhdistykselle. Hallitus ja Wapputirehtöörit keskustelivat myös Wapun tapahtumista, mutta ilman tietoa AYY:n tarkemmista suunnitelmista Etä-Wapun suunnitteleminen on vaikeaa. Kokouksessa myös päätettiin lähteä mukaan Julkun yhdistysdiiliin.

Pöytäkirja 16/2020

Kokouksessa oli vieraana Arkkitehtuurin laitoksen uusi arkkitehtuurin historian ja restauroinnin professori Panu Savolainen, jonka kanssa hallitus jutteli monipuolisesti mm. kurssipalautteen toimivuudesta, kesäopintojen tarpeesta sekä maisema- ja sisustusarkkitehtiopiskelijoiden asemasta Arkkitehtikillassa. Wappua varten myös fuksien lakit oltiin saatu lähtemään kohti omistajiaan (postitus ja ovelle toimittaminen). Kokouksessa päätettiin lähteä lyhentyneen orientaatioviikon takia joustavasti tilakähmyihin, ja tuleville fukseille päätettiin antaa mahdollisuus osallistua monikiltaristeilylle. Kokouksessa nimettiin killan ISOhenkilöt.

Pöytäkirja 17/2020

Kokouksessa keskusteltiin seuraavan syksyn eri skenaarioista, joista kolmena vaihtoehtona nähtiin syksy ilman tapahtumia, syksy pienin tapahtumin ja tavallinen syksy. Myös Procountorin toiminnassa tehtiin suuria harppauksia muiden kiltojen avulla. Hallitus päätti maksaa keväällä ensimmäisen puolikkaan budjetoidusta maja-avustuksesta (1250€) ja lähettää Wapputervehdyksen Teekkarijaoston Wappulähetykseen.

Pöytäkirja 18/2020

Hallituksen lisäksi kokouksessa olivat vierailemassa killan Wähäjoulutirehtööri sekä AO-päivätirehtöörit, joiden kanssa käytiin läpi tulevan syyskauden suurimpia tapahtumia. AO-päivien yhteistyöyrityksiksi päätettiin ottaa poikkeuksellisesti Foundation-yritykset ilman varsinaisia lisäsopimuksia korvaamaan kevään toteutumatta jäänyt näkyvyys. Puheenjohtaja esitteli hallitukselle linjapaperin.

Pöytäkirja 19/2020

Kokouksessa oli jälleen vierailemassa AYY:n hallituskummi Joel, jonka kanssa hallitus keskusteli mm. AYY:n antamasta tuesta ja ohjeista poikkeustilassa sekä hiljaisemman vuoden aiheuttamista ongelmista yhdistystoiminnan jatkuvuudessa. Hallitus päätti kutsua koolle killan ylimääräisen kokouksen kesäkuun alussa, jossa päätetään vuosikokouksessa pöydälle jätetyistä asioista. Kyseiseen kokoukseen päätettiin myös esittää sääntömuutosta koskien sisustusarkkitehtuurin statusta killassa, sekä etäyhteyden sallimista kokousjärjestelyissä. Hallitus alkoi aktiivisesti suunnittelemaan tulevana syksynä tilattavaa kiltavaatetta.

Pöytäkirja 20/2020

Kesää enteilevässä kokouksessa hyväksyttiin hakemus AYY:n alaisten yhdistysten toiminta-avustukselle, jota haettiin myös takautuvasti edelliselle vuodelle. Orientaation suunnitteleminen laitoksen kanssa oli loppumetreillä siltä osin kuin se epävarmassa tilanteessa on mahdollista. Fuksioppaan postitus oli aiempia vuosia mutkikkaampaa, sillä korkeakoulu ei halua postittaa oppaita. Hallitus päätti, että mikäli fuksit haluavat fuksioppaan, kilta postittaa ne heille ja maksaa postimaksun. Killan tietosuojaseloste päivitettiin sekä käännettiin englanniksi.

Pöytäkirja 21/2020

Pöytäkirja 22/2020

Pöytäkirja 23/2020

Pöytäkirja 24/2020

Pöytäkirja 25/2020

Pöytäkirja 26/2020

Pöytäkirja 27/2020

Hallituksen kokouksessa panetuduttiin arkisen kiltatoiminnan lisäksi ilmastoasioihin, kun killan hallitus päätti allekirjoittaa Insinäärien ilmastorintaman koulutuspoliittisen manifestin sekä myöntää projektirajaa You Tell Me -kollektiivin ympäristötietoisuuskampanjaan.

Pöytäkirja 28/2020

Kokouksessa käytiin läpi mm. kiltarastikiertelyn järjestämistä (päätettiin järjestää virtuaalisena) sekä pandemiasta johtuvaa koulun tilojen ja tietokoneiden puutetta. Hallitus nimesi myös huomionosoitustoimikunnan kaudelle 2020-2021. Viikko sitten kokouksessa vierailemassa kävivät Arkkitehtikillan toiminnantarkastajat!

Pöytäkirja 29/2020

Pöytäkirja 30/2020

Pöytäkirja 31/2020

Pöytäkirja 32/2020

Pöytäkirja 33/2020

Pöytäkirja 34/2020

Pöytäkirja 35/2020

Pöytäkirja 36/2020

Pöytäkirja 37/2020

Pöytäkirja 38/2020

Pöytäkirja 39/2020

 

Killan kokoukset 2020:

Arkkitehtikillan Vuosikokous 2020

Arkkitehtikillan ylimääräinen kokous 11.6.2020