Kokous 1/2018 – Vuoden 2018 hallituksen ensimmäinen kokous on jo käyty, ja siellä käsiteltiinkin paljon käytännön asioita hallitusvuoteen liittyen. Esillä oli mm. vakiokokousaika, yleiset kokouskäytännöt, nimenkirjoitusoikeudet ja laskujen hyväksymisen käytännöt.

Kokous 2/2018 – Hallituksen toisessa kokouksessa suunniteltiin mm. killan rastia Talvipäivään, päätettiin käytännön järjestelyistä raadin koulutukseen ja budjettiriiheen sekä hyväksyttiin pitkä lista laskuja.

Kokous 3/2018 – Hallituksen kokouksessa päätettiin vuoden 2018 Arkkitehtikilta-haalarimerkin värit ennätyksellisen nopeasti, minkä lisäksi käsiteltiin killan viestintästrategiaa ja 110-toimikunnan kuulumisia.

Kokous 4/2018 – Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin mm. killan virallinen viestintästrategia tälle vuodelle, käytiin läpi laitossopimusta ja päätettiin killan vuosikokouksen ajankohdaksi 23.3. Kokouksessa vieraili myös AYY:n hallituskummi Lauri Seppäläinen, viime vuoden puheenjohtaja Emma Savela kertomassa Väreeseen muutosta, sekä viime vuoden varapuheenjohtaja Oliver Kärki keskustelemassa Sauna in Transitin käytöstä.

Kokous 5/2018 – Hallituksen kokouksessa käytiin läpi 110-juhlavuoden tilannekatsausta, sekä paneuduttiin AllWell? -kyselyn jatkotoimenpiteisiin ja kuormittavuuden vähentämisen kehitysideoihin.

Kokous 6/2018 – Hallituksen kuudennessa kokouksessa vieraili tällä viikolla TEK:in opiskelijayhdyshenkilö, minkä lisäksi suunniteltiin tapahtumaa puheviestintäopintojen promoamiseksi. Metallimiehenkuja 4:n vesivahinko pakottaa myös kiltiksen evakkoon, joten kokouksessa mietittiin ratkaisuja tilanteen hoitamiseksi.

Kokous 7/2018 – Hallituksen kokouksen polttavaksi puheenaiheeksi nousi syksyn orientaatio, lue pöytäkirjasta lisää!

Kokous 8/2018 – Hallituksen tämän viikon kokouksessa vierailivat niin SAFA:n eläköitymässä oleva opiskelija-asiamies Santeri Nuotio, kuin LUOVA:n kiltayhdyshenkilö Petra Minkkinen. Lisäksi käsiteltiin IT-kyselyn tuloksia ja päätettiin killan vuosikokouksen ajankohta, eli 23.3. kalentereihin!

Kokous 9/2018 – Tämän viikon hallituksen kokouksen puheenaiheita olivat mm. KV- ja maisteriopiskelijoiden tutortoiminta, häirintä ja epäasiallinen käytös, sekä Teekkarijaosto, jonka edustajat vierailivat kokouksessa.

Kokous 10/2018 – Hallituksen kokouksessa vieraili tällä viikolla AYY:n hallituskummimme Lauri, jolla oli paljon mielenkiintoisia uutisia. Lisäksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi vuosikokouksessa.

Kokous 11/2018 – Tämän viikon hallituksen kokouksessa käytiin läpi AO-foorumin aiheita, minkä lisäksi keskusteltiin mm. tapahtumien turvallisuuden varmistamisesta.

Kokous 12/2018 – Hallituksen kokouksessa puhutti erityisesti Julkkudiili, minkä lisäksi keskusteltiin mm. kiltakyselystä ja orientaatiosta.

Kokous 13/2018 – Tämän viikon hallituksen kokouksessa puheenaiheina olivat mm. AllWell? -kyselyn tulokset ja niiden jatkotoimenpiteet, sekä IT-opetus ja sen parempi markkinointi. Kokouksessa vierailivat myös Julkun edustajat, joiden kanssa keskusteltiin niin myyjätuotteista kuin käynnissä olevasta keskustelusta lehden taustalla olevan yhdistyksen syrjivistä käytännöistä. Hallitus valmisteli kokouksessa myös kannanoton, joka julkaistiin muutama päivä sitten. Tuo teksti lähetettiin ensimmäisenä kiltalaisille sähköpostilla, ja se löytyy myös killan Facebook-sivuilta sekä kokouspöytäkirjan liitteestä.

Kokous 14/2018 – Hallituksen kokouksen pääaiheeksi nousi tällä viikolla DIA-valintakokeiden uudistus, johon kerätään kommentteja killoilta. Lisäksi huolenaiheena oli laitoksen välittämien työpaikkailmoitusten siirtyminen Careerweb-palveluun. Kokouksessa päätettiinkin ottaa yhteyttä laitokseen, jotta nämä ilmoitukset saataisiin esimerkiksi osaksi killan viikkotiedotetta.

Kokous 15/2018 – Hallituksen kokouksessa käytiin läpi kiltahuoneen kohtalon nykyistä tilannetta ja keskusteltiin ehdotetuista uusista kiltispaikoista. Tämän lisäksi aiheena olivat mm. työpaikkailmoitusten välitys kiltalaisille, sekä opiskelijakeskushankkeen eteneminen, josta AYY:n hallituskummimme Lauri oli paikalla kertomassa.

Kokous 16/2018 – Hallitus kokousti jälleen, tällä kertaa puheenaiheena oli mm. 110-juhlavuoden tilannekatsaus! Lisäksi kokouksessa käytiin läpi Wapun käytännön järjestelyjä.

Kokous 17/2018 – Tämän viikon hallituksen kokouksen pääaiheena olivat AllWell? -kyselyn tulokset ja niiden läpikäynti. Merkittäviä huomiota tuloksissa olivat kurssijärjestelyjen epämääräisyydet ja opintojen tavoitteiden ja arvioinnin epäselvyys, mitkä koettiin selkeästi kuormittavimmiksi asioiksi niin kandi- kuin maisteritason opiskelijoiden keskuudessa.

Mikäli joltain on mennyt tämä ohi, niin tiedoksi vielä, että wappulehti Julkun taustayhteisö Luolamiehet ovat tiedotteessaan ilmoittaneet aloittavansa naisjäsenten kutsumiseen tähtäävän toiminnan välittömästi, minkä lisäksi he ovat kutsuneet Aalto-yliopiston provostin Kristiina Mäkelän kunniajäsenekseen valvoakseen tämän syrjivän käytännön lopettamista. JEE! (Tiedotteen voit lukea täältä: https://julkku.fi/tiedote.html)

Kokous 18/2018 – Ihana toukokuu on täällä ja hallituksen kevään kokouksetkin vetelevät jo viimeisiään. Tällä viikolla aiheina olivat GDPR-workshopin koonti ja
konkreettiset toimenpiteet, joita killassa tulee tehdä, varmistaakseemme hyviä tietosuojakäytänteitä. Lisäksi keskusteltiin
killan eri tilojen avainten käyttöoikeuksista.

Kokous 19/2018 – Toukokuu hellii lämmöllään ja niin myös hallituksen on aika jäädä kesäsiestalle. Kevään viimeisessä kokouksessa käsiteltiin kuitenkin vielä paljon ajankohtaisia asioita, kuten hyväksyttiin killan uudet tietosuojadokumentit, keskusteltiin kiltiksen muuton kuulumisista ja uudesta takapakista, mikä asian suhteen yllättäen tuli. Lisäksi asialistalla olivat kiltakyselyn lisätyöstö, killan kesäpäivien suunnittelua, sekä mahdollisen pahvimyyntiyhteistyön aloittaminen AALTOPAHVIn kanssa.

Kokous 20/2018 – Hallitus kokousti aiemmin viikolla ensi kertaa uudella kiltahuoneella (Kandidaattikeskuksen K-siivessä osoitteessa Otakaari 1A), jee! Kokouksessa käytiin läpi mm. killan budjetin puolivuosikatsaus, jonka mukaan olemme pysyneet mukavasti alkuvuonna laaditussa budjetissa. Lisäksi saimme kuulla 110-juhlavuoden kuulumisia, kävimme läpi kiltahuoneen muuttoaikatauluja, sekä sovimme killan syksyn rastiedustuksista. Merkittävänä kokouskohtana oli myös sisustusarkkitehtiopiskelijoiden edustus hallituksen syksyn kokouksissa, mitä sovimme pohtivamme yhdessä Sistan (sisustusarkkitehtiopiskelijoiden yhdistys) vetäjien kanssa ensi kokouksessamme.

Kokous 21/2018 – Hallitus on päässyt taas kokoustamisen makuun – tällä viikolla käsittelimme ja suunnittelimme mm. killan rastiedustuksia syksyn tapahtumissa. Arkkitehtikillan löydät niin Aalto Partysta (5.9.), torstain Otasuunnistuksesta (6.9.) kuin Stadisuunnistuksestakin (11.9.), sekä myöhemmin syksyllä vielä Otaniemen Yöstä (6.10.)! Lisäksi hyväksyimme projektirahahakemuksen 110-juhlavuoden kunniaksi järjestettävään Kaikkien Aikojen Arkkitehtikillan hallitusten sitseihin, joka kokoaa kiltalaisia jopa viideltä eri vuosikymmeneltä!

Kokous 22/2018 – Orientaatioviikoista on selvitty ja katse suuntautunut jo syksyyn itse kullakin. Myös hallitus kokoontui taas lukuisien rastiedustusten lisäksi viralliseen kokoukseen. Aiheena olivat mm. yritysyhteistyön kehittäminen killan viestinnässä, ensi vuoden killan yhdistysrakenteen pohdinnan aloitus, sekä jäsenmaksujen käteismaksun mahdollistaminen esimerkiksi kv-opiskelijoille. Lisäksi koostimme alkusyksystä esiin tulleita edunvalvontahuomioita, joita Opintovastaava vie eteenpäin. Tiedoksi myös, että hallituksen jäsen Isabella Rauh on jättänyt eroilmoituksensa hallituksesta.

Pöytäkirja 23/2018 – Tällä viikolla hallituksen kokouksessa vierailivat Wähäjoulutirehtöörit, jotka kertoivat 110. vuosijuhlan edistymisestä. Katsoimme läpi myös tapahtuman budjettia. Lisäksi suunnittelimme killan kokouksen koolle kutsumista ja sen ajankohtaa.

Pöytäkirja 24/2018 – Tällä viikolla hallituksen kokouksen aiheina olivat killan kokouksen koollekutsuminen, Pohjoismaisen yhteistyön edistymisen läpikäyntiä sekä ideointi Aalto-yliopiston Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman päivitystä varten. Suunnitelma kuvaa konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja mahdollistavan toimintaympäristön luomiseksi kaikille aaltolaisille. Lisäksi kävimme läpi AYY:n yhteisökyselyä ja muotoilimme killan vastauksia siihen.

Pöytäkirja 25/2018 – Tämän viikon hallituksen kokouksessa päätettiin tilata killalle uusi virallinen lippu lisätarvikkeineen, sekä jatkotyöstää kiltanauhaa ja sen toteutusvaihtoehtoja. Lisäksi käsittelimme viestintävastaavan tekemää nettisivujen päivityssuunnitelmaa ja hallituslaisten vastuualueita siinä. Kokouksessa vierailivat myös O-SAFA:n edustajat, jotka kertoivat niin O-SAFAn kuin SAFA:n tulevista vaaleista (lisätietoa löytyy liitteestä 1). Kokousaiheena oli myös nyt jo huomattavasti keskustelua herättänyt kirjeestä koskien teekkarilakkia, joka lähetettiin myös killalle eilen.

Pöytäkirja 26/2018 – Tällä viikolla saimme hallituksen kokoukseen vieraaksi AYY:n hallituskummimme Laurin, joka kertoi kaikki AYY:n viimeisimmät kuulumiset. Lisäksi päätimme killan ehdotukset Pyöreän tornin killan arwoisiksi, päätimme tilata kiltanauhaa, sekä suunnittelimme käytännön järjestelyjä killan jäsentarrojen jakoa varten. Suunnittelimme myös marraskuun lopussa järjestettäviä killan vaaleja (22.11. kalenteriin!) ja sovimme siihen liittyvistä aikatauluista ja järjestelyistä.

Pöytäkirja 27/2018 – Tällä viikolla hallitus kokousti jo kukonlaulun aikaan, mutta onneksi aamua helpotti kahvi, croissantit sekä ansiomerkkitoimikunnan vierailu! Keskustelimmekin killan huomionosoitusten sekä niitä hoitavan toimikunnan kehittämisestä ja sen aikataulusta. Lisäksi kokouksessa kokosimme viime viikkoisen Killan suunta -workshopin huomioita yhteen, sekä ehdotimme killan virallisen ilmoitustaulun siirtoa pois vanhalta kiltikselta uudelle. Hallitus- ja toimihenkilökokoonpanon ehdotuksen lopullinen päättäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirja 28/2018 – Tällä viikolla hallituksen kokouksessa oli paljon tärkeitä asioita pöydällä, ja kokous venähtikin lähes kolmeen tuntiin. Vierailijoinamme oli niin killan Viikinki, joka kertoi pohjoismaisen yhteistyön tämän hetkisestä tilanteesta, sekä Wähätirehtöörit, jotka päivittivät Wähiksen järjestelyjen tilannetta.Kokouksen pääaiheena oli kuitenkin ensi vuoden hallitus- ja toimihenkilöpestit, joista keskusteltiin pitkään ja hartaasti.

Pöytäkirja 29/2018 – Tämän viikon hallituksen kokouksessa keskusteltiin perinneohjesäännön muutoksesta, mikä tullaan eisttämään vaalikokouksessa to 22.11. Muutoksen taustalla on killan huomionosoituskulttuurin muuttaminen, eli sääntöihin ehdotetaan huomionosoitustoimikunnan ja sen kokoamisen tarkempaa määrittelyä, sekä lisäyksiä killan ansiomerkkeihin. Lisäksi perinneohjesääntöön ehdotetaan lisättäväksi kohta Kiltanauhasta, mitä kokouksessa päätettiin tilata. Toivottavasti se ehtii Wähikseen ja kaikkien kiltalaisten juhlapukuihin! Lisäksi päätimme myöntää #swagswagnamnameille projektirahaa heidän hakemuksensa mukaisesti treenivuorojen maksamista varten.

Pöytäkirja 30/2018 – Tämän viikon hallituksen aamukokouksessa pöydällä oli muutamia killan tila-asioita. Keskusteltiin mm. kiltiksen avaimista ja kaapeista, sekä killan varaston tilanteesta, mitä ei ole saatu muuton yhteydessä korvattua kovasta yrityksestä huolimatta. Lisäksi Opintovastaava kertoi johtoryhmän kokouksessa käsitellystä Väre-tilanteesta.

Pöytäkirja 31/2018 – Kokouksessa aiheina oli Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa on käynnissä yhteisö- ja järjestörakenteiden kehittämisprojekti, jonka ensimmäisten ratkaisumallien kommenttikierros on käynnissä. Kokouksessa käydyt pohdinnat löytyvät pöytäkirjasta, itse ratkaisumallit liitteestä. Lisäksi keskustelimme Laitossopimuksen uusimisesta ja päivittämisestä. Esille nousivat niin sisustusarkkitehtiopiskelijoiden huomioiminen sopimuksessa, tila-asiat kuin abimarkkinointi.

Pöytäkirja 32/2018 -Hallitus kokousti eilen ja aiheina tällä kertaa olivat muun muassa toimikuntahakujen järjestäminen, SAFA-kiltasopimuksen hyväksyminen ensi kaudelle, sekä uuden ja vanhan hallituksen alun yhteistyökuvioista sopimista.

Pöytäkirja 33/2018 – Hallitus kokousti tällä viikolla myös toistamiseen keskiviikon lounaan yhteydessä, jolloin asialistallamme oli lähinnä Wähäjoulun tarvikkeiden hankkimista varten pyydetty ennakkosumma. Hallitus päättikin myöntää tirehtööreille 2500e tätä tarkoitusta varten.

Pöytäkirja 34/2018 – Tämän viikon hallituksen kokouksessa ajatuksetkin olivat jo juhlassa; päätimme huomionosoitustoimikunnan tekemien ehdotusten pohjalta niin killan ansiomerkkien kuin uusien kiltahenkimerkkien saajat. Lisäksi kävimme vielä läpi hallituksen vastuita juhlassa.

Pöytäkirja 35/2018 – Viime viikolla nautittiin killan pikkujouluissa sekä AA-vujuilla, minkä lisäksi hallitus kokousti tietenkin. Kokouksen aiheena oli lähinnä Wähäjoulun kulujen ja laskujen hyväksyttämistä.

Pöytäkirja 36/2018 – Hallitus kokousti tällä viikolla viimeisen kerran, mikä oli haikeaa ja helpottavaa. Tämä onkin viimeinen halkon pöytäkirja, mitä teille lähettelen, ensi vuonna hommassa on ihanaakin ihanampi Sihteerinne Anna Poikulainen!
Tällä viikolla kokouksessa aiheena oli lähinnä laskujen hyväksymistä, sekä viimeisten hallitusvastuiden kertaus. Lisäksi Wähätirehtöörit vierailivat ja kertoivat omat fiiliksensä Wähiksestä.