PÖYTÄKIRJAT 2016

Kokous 1/2016 – Ensimmäinen kokous. Valittiin varapuheenjohtaja, sovittiin kokouskäytännöt ja kiltapäiväkerhojen konsepti.

Kokous 2/2016 – Kokouksessa päätettiin avainten hallintaoikeuksista, pallomeren vuokraamisesta ja toimihenkilöiden koulutuksesta.

Kokous 3/2016 – Nimettiin uusia toimihenkilöitä ja SAFA-edustajia. Lisäksi tilattiin hallituspinssejä ja killan haalarimerkkejä.

Kokous 4/2016 – Päätettiin kutsua koolle killan ylimääräinen kokous.

Kokous 5/2016 – Sovittiin killan vuosikokouksen ajankohta, puhuttiin Väreestä, Miestentien sisäilmaongelmista ja Kesä-Kiljavasta.

Kokous 6/2016 – Käytiin läpi Foundation-sopimuspohja ja keskusteltiin opiskelijoiden hyvinvointitapahtumasta. Päätettiin kutsua koolle toinen killan ylimääräinen kokous.

Killan ylimääräinen kokous 8.2.2016

Kokous 7/2016 – Valittiin SAFA-yhteyshenkilö ja käytiin läpi toimintasuunnitelman rakenne.

Kokous 8/2016 – Päätettiin taloudenhoidon käytännöistä, käytiin laitossopimus läpi ja suunniteltiin laitoksen ja opiskelijoiden keskustelutilaisuutta. Hallituskummi vieraili kokouksessa.

Kokous 9/2016 – Päätettiin maksaa Majan tukiraha, puhuttiin kiltiksen kahvin rahoittamisesta ja nimettiin uusi kulttuurikätyri.

Killan ylimääräinen kokous 1.3.2016

Kokous 10/2016 – Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio esitettäviksi vuosikokouksessa. Keskusteltiin kv-strategian ja laitoskahvien käytännön toteutuksesta.

Kokous 11/2016 – Hyväksyttiin täydennetty tilinpäätös esitettäväksi vuosikokouksessa ja päätettiin järjestää yhteissitsit DADA:n kanssa.

Kokous 12/2016 – Kirjattiin laitoksen pyynnöstä ideoita IT-opetuksen kehittämiseksi ja perustettiin killalle oma Instagram-tili.

Kokous 13/2016 – Päätettiin Maja-avustuksen maksamisen aikataulusta, käytiin läpi vuosijuhlaedustusten tukikäytännöt sekä hallinnon vuosikello.

Kokous 14/2016 – Hyväksyttiin uudet toimihenkilöt, keskusteltiin uudesta laulukirjapainoksesta ja käytiin läpi toiminta-avustushakemuksen materiaalit.

Kokous 15/2016 – Julkun edustaja esitteli hallitukselle vappulehden kiltadiilin. Tilattiin killalle uusi teltta ja räyhälippu.

Kokous 16/2016 – O-SAFA vieraili kokouksessa. Sovittiin Sauna in Transitin lainaamiskäytännöistä, historiikkien myymisestä ja Ullanlinnanmäen piknikin järjestelyistä.

Kokous 17/2016 – Käsiteltiin projektirahahakemus ja pahvilahjoituspyyntö.

Kokous 18/2016 – Päivitettiin Wappubudjetti ja suunniteltiin Kesä-Kiljavaa.

Kokous 19/2016 – Päivitettiin killan jäsenyyden hakemisen käytännöt ja keskusteltiin Väreen tilasta.

Kokous 20/2016 – Käytiin läpi killan kesäpäivien sekä Kesä-Kiljavan järjestelyt. Kesän kokoustauko alkoi.

Kokous 21/2016

Kokous 22/2016

Kokous 23/2016

Kokous 23/2016

Kokous 24/2016

Kokous 25/2016

Kokous 26/2016

Kokous 27/2016

Kokous 28/2016

Kokous 29/2016

Kokous 30/2016

Kokous 31/2016

Kokous 32/2016

Kokous 33/2016

Kokous 34/2016

Kokous 35/2016

Kokous 36/2016

Kokous 37/2016

Kokous 38/2016