Ehdokkaat Arkkitehtikillan toimijoiksi 2022 / Applicants for Guild of Architecture actives for 2022

Nettisivujen kautta hakeneita päivitetään tälle sivulle päivittäin aina vaalien alkamiseen asti. Ehdolle voi asettua myös vasta vaalikokouksen aikana, kun kyseisen pestin valintaa käsitellään. / You can apply via the form on this website, this list will be updated until the beginning of the election meeting. You can also apply during the election meeting.

Hallitus | Board

Nimi | Name
Mikä virka? | What post?
Miksi tähän tehtävään? | Why to this post?

Toimihenkilöt

Nimi | Name
Mikä virka? | What post?
Miksi tähän tehtävään? | Why to this post?