ABItoimikunta / ABI committee

ABItoimikunta toimii vastaavan kanssa lukioissa järjestettävien esittelytapahtumien organisoinnista ja kommunikoimisesta laitosten välillä. Toimikuntalaiset voivat itse käydä esittelemässä lukiolaisille arkkitehtuurin laitoksen toimintaa, tai sopia muiden opiskelijoiden joukosta esittelijät.

/

ABI committee works with the ABI responsible of the organization of high school events and communication between institutions. The committee members themselves can visit to introduce high school students to the activities of the Department of Architecture, or agree among other students as speakers.