Opintovastaava

Opintovastaavalla on tärkeä tehtävä opiskelijaedunvalvonnassa: hän osallistuu killan kokousten lisäksi erilaisiin yliopiston hallinnollisiin kokouksiin ja vie opiskelijoiden mielipiteitä eteenpäin päättäville tahoille. Opintovastaavan vastuulla ovat hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat, joiden kanssa hän vastaa koulutuspoliittisen sektorin toiminnasta. Lisäksi opintovastaava pitää yhteyksiä niin ARTSn muihin edunvalvojiin sekä osallistuu kaikkien järjestöjen edunvalvojat yhteen kokoavan Opintoneuvoston toimintaan. Vaikuttamisen tavat ovat moninaiset, minkä takia opintovastaavalta vaaditaan kykyä tunnistaa polttavat kysymykset ja löytää oikea tapa saada opiskelijoiden ääni kuuluviin. Koulutuspolitiikka on koukuttavaa ja vuosi opintovastaavana on seikkailu niin Arkkitehtuurin laitoksen kuin Aalto-yliopiston kulissien taakse.

Takaisin killan virkoihin