Vuosikokous 19.5. klo 13

Esityslista Arkkitehtikillan vuosikokoukseen 2015

Aika: 19.5.2015 klo 13.00

Paikka: Aalto-yliopiston arkkitehtuurinlaitos huone 103,  Miestentie 3, 02150 Espoo

 

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi varapöytäkirjantarkastajaa
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 9. Esitetään raadin laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 10. Esitetään raadin laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 11. Päätetään killan jäsenmaksujen suuruus
 12. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 13. Sääntömuutokset

20§ Hallitus

 

Ehdotetaan kohta

Killan hallitusta kutsutaan raadiksi. Raati hoitaa killan asioita. Raadin toimikausi on kalenterivuosi. Killan vaalikokous valitsee raadin, joka koostuu puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja sihteeristä sekä 7-10 jäsenestä. Raadin jäsenen on oltava killan varsinainen jäsen.

Raadin puheenjohtaja kutsuu koolle raadin kokoukset ja johtaa niissä puhetta, huolehtii killan kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että toiminta on sääntöjen mukaista. Raati valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan estyessä hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja.”

muutettavaksi muotoon

Hallitus vastaa killan toiminnasta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Killan vaalikokous valitsee hallituksen, joka koostuu puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja sihteeristä sekä 7-10 jäsenestä. Hallituksen jäsenen on oltava killan varsinainen jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta, huolehtii killan kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että toiminta on sääntöjen mukaista. Puheenjohtajan estyessä hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja.

Hallituksen ohjauksella toimintaa järjestää myös vuosittain määriteltävä määrä toimihenkilöitä. Hallitus ja toimihenkilöt muodostavat yhdessä toimielimen, jotka kutsuttakoon Raadiksi. Raati suunnittelee ja toteuttaa killan toimintaa hallituksen johdolla.

 

Kohdissa 6§, 9§, 10§, 11§, 12§, 13§, 14§, 19§, 21§, 22§, 23§, 24§, 26§, 28§ ja 29§ sana ‘raati’ ehdotetaan muutettavaksi sanaksi ‘hallitus’.

 • Päätetään kokous