Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja valvoo ja hoitaa killan taloutta. Jatkuviin rutiineihin kuuluvat muun muassa laskujen maksaminen ja laatiminen, rahatilanteen seuranta, käteiskassojen laskeminen ja kirjanpidosta huolehtiminen. Budjetin laatiminen yhdessä puheenjohtajan kanssa, sekä sen toteutumisen seuranta läpi vuoden kuuluvat myös rahastonhoitajan tehtäviin. Tilikauden päätteeksi rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen. Rahastonhoitaja toimii tiiviissä yhteistyössä killan puheenjohtajan ja yrityssuhdevastaavan kanssa.

Takaisin killan virkoihin