ISOneuvos

ISOneuvos rekrytoi killan ISO-henkilöt sekä opastaa ja johtaa heitä. Hän tekee tiiviisti yhteistyötä Fuksikapteenin kanssa fuksitapahtumien järjestämisessä, minkä lisäksi ISOneuvos vastaa myös KV-ISOista ja toimii samalla yhdessä Maisterimestarin kanssa. Vuoden aikana ISOneuvos järjestää yhdessä heidän sekä ISO-henkilöiden kanssa tapahtumia orientaatiosta aina mahdolliseen Wappuun saakka, minkä lisäksi hänellä on päävastuu Fuksi-Kiljavasta sekä Fuksisitseistä. Pesti kestää puolitoista vuotta. ISOneuvos kuuluu myös ISOtoimikuntaan (ITMK), joka järjestää useita koko Otaniemen laajuisia ISOille suunnattuja tapahtumia. Pestissä tarvitaan reippautta, innokkuutta, iloisuutta ja halua tutustua uusiin ihmisiin.

Takaisin killan virkoihin