Pöytäkirja 01/2019 Uusi hallitus kokousti ensimmäistä kertaa innostuneissa tunnelmissa. Kokouksen aiheina oli yleisten kokouskäytäntöjen ja killan sääntöjen läpikäynti, killan avaintenhallinta- ja tilinkäyttöoikeuksien päivitys uudelle hallitukselle ja uuden hallituksen valokuvauksen suunnittelu. Varapuheenjohtajaksi valittiin Meeri Pitkänen.

Pöytäkirja 02/2019 Vuoden toisen hallituksen kokouksen aiheina oli killan sektorijaon läpikäynti ja raadin koulutuksen ja budjettiriihen suunnittelu. Kokouksessa keskusteltiin myös kiltahuoneen siisteyden ylläpidosta. Lisäksi hallituskummimme, AYY:n Anna Halsas kävi kokouksessa esittäytymässä.

Pöytäkirja 03/2019 Kolmannessa hallituksen kokouksessa hyväksyttiin uusia toimareita killan eri sektoreihin. OSAFAn edustaja Petra Minkkinen vieraili kertomassa Opiskelija-SAFAn toiminnasta.

Pöytäkirja 04/2019 Kokouksessa suunniteltiin raadin koulutusta ja valittiin tämän vuoden killan haalarimerkin värit. Killan tietosuojavastaavaksi valittiin Anna Poikulainen. Hallitus myös käänsi katseensa kesään ja päätti killan kesäpäivien ajaksi 2. – 4.8.

Pöytäkirja 05/2019 Viikon hallituksen kokouksessa vieraili killan hyvinvoinivastaava Emma Savela kertomassa hyvinvointisektorin toiminnasta. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin killan tietosuojalinjauksesta ja kiltalaisille välitettävien työpaikkailmoitusten muuttamisesta maksulliseksi, hyväksyttiin uusia toimareita ja valittiin killan ARTS-vastuutuutoriksi Elina Loisa. Lisäksi suunniteltiin arkistovierailua ja tapaamista vanhojen jäärien kanssa.

Pöytäkirja 06/2019 Lyhyessä hallituksen kokouksessa käsiteltiin tavalliset kokouskohdat, sovittiin uusi vakiokokousaika ja muutama poikkeusaika lähiviikoille. Lisäksi hallitus päätti vastata Inkubion asettamaan Ilmastoveivi-haasteeseen syömällä viikon ajan vegaanisesti.

Pöytäkirja 07/2019 Hallitus kokousti pitkään ja hartaasti lukuisten aiheiden ja vieraiden ympärillä. AYY:n hallituskummi ja uunituore arkkitehtikillan jäsen Anna Halsas vieraili kertomassa kuulumisia, Julius Hästesko kertomassa kaavaillusta tutorointiuudistuksesta ja Sofia Juntunen esittelemässä viime vuoden tilinpäätöksen. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi Laitossopimus ja päätettiin kutsua koolle killan vuosikokous uudella päivämäärällä.

Pöytäkirja 08/2019 Hallitus kokousti ennätyksellisen aikatehokkaassa kokouksessa, jossa kiltaan hyväksyttiin monta uutta jäsentä, keskusteltiin hallituksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja hallitushärpäkkeen suunnittelusta. Lisäksi hyväksyttiin lopullinen ehdotus opiskelijoille suunnattavien työilmoitusten maksullisuudesta ja keskusteltiin killan periaatepaperin laatimisesta: päätettiin järjestää aiheeseen liittyvä Arvo-workshop.

Pöytäkirja 09/2019 Hallitus kokousti vähälukuisena flunssan ja muiden velvollisuuksien karsittua osaanottajia. Kokouksessa hyväksyttiin uusia toimihenkilöitä, käytiin läpi tulevassa killan kokouksessa esitettävät sääntömuutokset ja keskusteltiin valokuva-arkiston käytöstä ja hallituksen kehityskeskusteluista.

Pöytäkirja 10/2019 Hallitus kokousti taas lähes täysivoimaisena! Kokouksessa vierailivat hallituskummi Anna Halsas kertomassa AYY:n kuukauden kuulumisia ja vappulehti Äpyn edustajat esitelemässä myyntidiilejä. Lisäksi kokouksessa äänestettiin hallitushärpäkkeestä, myönnettiin takautuvasti projektiraha killan laskiaisajokkiin ja keskusteltiin Otaniemen ilmastolakosta.

Pöytäkirja 11/2019 Hallitus kokousti ylimääräisessä kokouksessa, jossa käytiin läpi ja hyväksyttiin killan toimintasuunnitelma ja budjetti esitettäväksi vuosikokouksessa

Pöytäkirja 12/2019 Hallituksen kokouksessa vierailivat fuksiamiraali Suiluj Julius Hästesko, sekä SISTAn edustajat Astria Excell ja Emilia Heikkinen keskustelemassa järjestöjen välisen yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi uunituoreet ISOhenkilöt hyväksyttiin toimihenkilöiksi ja keskusteltiin muun muassa tulevan Wapunajan suunnitelmista

Pöytäkirja 13/2019 Hallituksen kokouksessa käytiin laajasti läpi kaikkien killan sektoreiden kuulumisia kuluvan vuoden ajalta, keskusteltiin sektoreiden toiminnasta ja kehitysehdotuksista. Lisäksi tulevat tapahtumat käytiin läpi ja päätettiin esimerkiksi Wapun hallitusvastuista. Hallitus päätti solmia Yhdistysdiilin vappulehti Äpyn myynnistä. Lisäksi keskusteltiin killan laulukirjamyynnistä ja päätettiin halllitushärpäkkeen lopullinen ulkoasu.

Pöytäkirja 14/2019 Hallituksen kokouksessa keskusteltiin muun muassa killan verkkosivujen uudistuksista, kilta-aiheisten tavaroiden ja laulukirjojen tilaamisesta, Vesiviikosta ja päätettiin poikkeavia kokousaikoja Wapun kiireiden ympärille. Lisäksi hallopedit hyväksyttiin toimihenkilöiksi.

Pöytäkirja 15/2019 Hallituksen kokouksessa vierailivat Wähätirehtöörit esittelemässä 111. Wähäjoulun suunnitelmia, sekä AYY:n hallituskummi Anna Halsas kertomassa viime viikkojen kuulumisia. Lisäksi keskusteltiin voittoisan Äpydiilimäärän tuoman yhdistysprovikan käytöstä, käytiin läpi Arvo-workshopin tuloksia, sekä nimitettiin puheenjohtaja Fredrika Hallenbergin edustajaksi Arkkitehtuurin laitoksen Nils Erik Wickberg-rahaston toimikuntaan.

Pöytäkirja 16/2019 Lyhyessä hallituksen kokouksessa puhuttivat tavallisten kokouskohtien lisäksi Kauniaisten lukion Grani III-messut, sekä Sauna in Transitin kohtalo.

Pöytäkirja 17/2019 Kohoavista wapputunnelmista ja kesäisestä säästä huolimatta hallitus kokousti normaalisti. Kokouksessa keskusteltiin tämän vuoden Maja-avustuksen maksamisesta, pian lanseerattavasta killan tiedotuskanavasta, sekä vuotuisesta Pääsykoepiknikistä.

Pöytäkirja 18/2019 Kesä on hiipinyt Otaniemeen ja tämän viikon tiistaina hallitus kokoustikin viimeistä kertaa tälle kevättä. Kokouksessa vierailivat hallituskummi Anna Halsas ja SAFA:n Emma Savela, minkä lisäksi keskusteltiin syksyn tilakähmyistä ja hallituksen kesäpäivistä, sekä nimitettiin uusi lukkari killalle.

Pöytäkirja 19/2019 Elokuun viimeisiä viedään, minkä kunniaksi killan hallitus kirmasi tällä viikolla kesälaitumilta kokouspöydän ääreen. Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa vaihdettiin kuulumisia pitkän kesän varrelta ja käännettiin katseet ensi viikolla alkavaan orientaatioon ja syksyn aikatauluun. Kokouksessa myös hyväksyttiin monta uutta jäsentä ja sovittiin syksyn vakiokokousajaksi tiistai kello 7.00.

Pöytäkirja 20/2019 Kokouksen lyhyt esityslista sai uuden toimarin nimittämisen jatkoksi kaksi uutta kokouskohtaa, joissa keskusteltiin kiltakohtaisten Aalto Afterparty-lippujen myynnin organisoinnista ja uuden termoksen hankkimisesta kahvinjanoiselle killalle.

Pöytäkirja 21/2019Orientaation mukanaan tuomista hulinoista huolimatta hallitus ehti kokoustaa tälläkin viikolla. Kokouksessa vierailivat Wähätirehtöörit Heidi Välisalmi ja Taneli Härmä esittelemässä hallitukselle 111. Wähäjoulun suunnitelmia. Niin ikään myöhemmin syksyllä häämöttävä vaalikokous ja siihen liittyvät päivämäärät puhuttivat. Vaalikokous päätettiin järjestää keskiviikkona 13. marraskuuta. Kokouksessa keskusteltiin myös kiltanauhaan liittyvistä yksityiskohdista – nauha on nyt virallisesti myynnissä!

Pöytäkirja 22/2019 Hallitus kokousti jälleen periodin ensimmäisenä päivänä maanantaina. Kokouksessa vierailivat Emma Savela ja Petra Minkkinen esittelemässä AYY:n edustajistovaaleja ja niihin liittyviä aiheita. Edustajistovaalien äänestysaika on 28.10.-5.11.2019. Kokouksessa vieraili myös uusi laitoksen johtaja Pirjo Sanaksenaho tapaamassa hallitusta ja keskustelemassa killan ja laitoksen välisestä yhteistyöstä. Lisäksi Ajokkimestarille myönnettiin projektirahaa killan ajokkiin Otatarhan ajoihin.

Pöytäkirja 23/2019 Hallitus kokousti jälleen tiistaiaamuna, nyt jo ennen auringonnousua. Kokouksessa käsiteltiin viime viikon pitkästä kokouksesta siirtyneitä kohtia: haalarimerkkien ja airutnauhojen tilaamista, sekä uuden lipun hankkimista killalle. Lisäksi päätettiin syksyn vaalikokouksessa valittavat hallituspestit, keskusteltiin kiltahärpäkkeiden tilaamisesta ja työryhmän rekryämisestä Mustan neliön uutta painosta varten. Hallituskummi Anna Halsas vieraili kokouksessa kertomassa AYY:n ajankohtaisia kuulumisia.

Pöytäkirja 24/2019 Tiistain ennätysnopeassa hallituksen kokouksessa oli aiheina tavallisten kokouskohtien lisäksi hallituksen arkistokäynnin, sekä jäärätapaamisen aikataulun suunnittelua.

Pöytäkirja 25/2019 Keskiviikkoaamun hallituksen kokouksessa puhuttivat tulevat vaalit ja vaalihumuun liittyvien pestiesittelyjen aikataulu. Keskustelimme myös kiltahärpäkkeistä, joita päätettiin ennakkotilata keväällä teetetyn kiltahärpäkekyselyn perusteella kolmea erilaista. Lisäksi keskustelimme Fuksikapteenin johdolla lakkiasioista.

Pöytäkirja 26/2019 Tiistain hallituksen kokous oli nopea ja tehokas – asialistalla oli tavallisten kokouskohtien lisäksi vain hallituskummi Anna Halsaksen vierailu. Anna toi tapansa mukaan AYY:n kuulumisia ja ajankohtaisia tapahtumia.

Pöytäkirja 27/2019 Tiistain hallituksen kokouksessa puhuttivat tavallisten kokouskohtien lisäksi ahtaaksi käyneen Fuksikiljavan tulevaisuus, sekä killan pallomeri, jonka kankaat päätettiin uusia.

Pöytäkirja 28/2019 Tiistain hallituksen kokouksessa käännettiin katse toden teolla loppuvuoden tapahtumiin, kun asialistalla olivat hallituksen loppuvuoden askareiden aikataulu, Wähäjoulun kutsuvieraslista ja Huomionosoitustoimikunnan kokoonpano. Lisäksi hallitus päätti uuden vakiokokousajan loppuvuodelle – enemmistön äänillä kokoukset järjestetään jatkossakin anivarhain aamulla, keskiviikkoisin kiltiksellä klo 7.00 alkaen.

Pöytäkirja 29/2019 Wähätirehtöörit Taneli Härmä ja Heidi Välisalmi vierailivat keskiviikon hallituksen kokouksessa keskustelemassa kovaa vauhtia lähenevän 111. Wähäjoulun suunnitelmista. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin vuodenvaihteen jälkeen tapahtuvasta Raadinwaihdosta, jonka ajaksi valittiin 18.1.2020. Kokous päätti kutsua koolle Arkkitehtikillan vuosikokouksen keskiviikkona 13.11. klo 15.00 alkaen A1-salissa, osoitteessa Otakaari 1X. Kokouksessa päätettiin myös vaalikokouksessa valittavat killan toimarit.

Pöytäkirja 30/2019 Tällä viikolla hallituksen kokouksessa puitiin kovaa vauhtia lähestyvän vaaliviikon järjestelyitä – muistakaa Ehdokasilta ensi viikon maanantaina klo 18 kiltiksellä ja itse Vaalikokous keskiviikkona klo 15 A1-salissa. Vaalijuttujen lisäksi kokouksessa keskusteltiin kiltahärpäkkeistä, joiden tilaus siirtynee ensi hallituskaudelle sekä killan valojen vuokraamisesta.

Pöytäkirja 31/2019 Hyvää vaalien jälkeistä päivää ja onneksi olkoon eilen Vaalikokouksessa valituille uusille toimijoille! Liitteenä olevassa pöytäkirjassa palataan kuitenkin vielä Vaalikokousta edeltäviin tunnelmiin, eli tiistain hallituksen kokoukseen, jossa oltiin lopun tunnelmissa: Vaalikokouksen lisäksi keskusteltiin Wähäjoulun Spektaakkelista ja suunniteltiin nykyisen hallituksen Viimeistä Ehtoollista. Vähiin käy ennen kuin loppuu! 

Pöytäkirja 32/2019 Tämän viikon hallituksen kokouksen esityslista koki muutoksia, kun hallituskummi Anna Halsaksen vierailu siirrettiin ensi viikkoon. AYY:n kuulumisten sijaan kokouksessa hyväksyttiin SAFA:n kiltasopimus, sekä käytiin läpi muut esityslistalla olleet asiat. Väreen kotipesiin liittyvät epäkohdat puhuttivat pitkästi ja keskustelu poiki paljon ideoita niiden lanseeraamiseen helpommin lähestyttäviksi. Lisäksi keskustelimme uuden hallituksen perehdytyksistä.

Pöytäkirja 33/2019 Hallituskummi Anna Halsas vieraili tällä viikolla jälleen hallituksen kokouksessa kertomassa AYY:n kuulumisia aina uuden edustajiston järjestäytymisestä ylioppilaskunnan vapaaehtoishakuun ja tuleviin tapahtumiin asti; tulevia tapahtumia ovat muiden muassa pian järjestettävät yhdistyskoulutukset sekä Itsenäisyyspäivän kulkue. Hallituskummin vierailun lisäksi kokouksessa käytiin läpi ja hyväksyttiin Yristyssuhdevastaavan projektirahahakemus Suomi-exculle. Lisäksi killan huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja Ellen Heikkilä vieraili kokouksessa esittelemässä toimikunnan ehdotelman tämän vuoden huomionosoitusten saajista. Huomionosoitukset julkistetaan ensi viikolla Wähäjoulussa.

Pöytäkirja 34/2019 Hallitus kokousti sunnuntaina ylimääräisen kokouksen merkeissä. Kokouksessa päätettiin kutsua koolle killan ylimääräinen kokous Maisterimestarin, sekä muutamien muiden killan toimijoiden nimittämiseksi. Ylimääräinen kokous järjestetään maanantaina 16.12. klo 16:30 alkaen, tervetuloa! Tämän lisäksi kokouksessa päätettiin kirjoittaa Wähätirehtööreille velkakirja, joka ei kuitenkaan toteudu.

Pöytäkirja 35/2019 Liitteenä olevassa pöytäkirjassa palataan vielä alkuviikkoon, hallituksen kokoukseen jossa käsiteltiin muuttunut SAFA:n kiltasopimus, sekä keskusteltiin hallituksen loppuvuoden tehtävistä.

Pöytäkirja 36/2019 Viimeistä viedään – liitteenä tämän vuoden ja hallituksen viimeisen kokouksen pöytäkirja! Kokouksessa hyväksyttiin valtava määrä suurilta osin Wähäjouluun liittyviä laskuja sekä paljon kulukorvauksia ja koottiin kulunutta vuotta ja kuulumisia hallituksen kesken pitkästi.