Lisää kuvia galleriaan

Nettisivujemme galleria voisi olla laajempikin. Tiedottaja (tiedottaja[miukumaukui]arkkitehtikilta.fi) ottaa mielellään vastaan lisää kuvia Arkkitehtikillan tapahtumista, excuista ja muista häröilystä ja lisäilee niitä sivullemme.

Kuvia halutaan wanhoistakin tapahtumista.