Kutsu killan vuosikokoukseen

Arkkitehtikillan vuosikokouksessa esitetään sääntömääräisesti vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätetään niiden hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä viime vuoden toimijoille. Kokouksessa esitetään lisäksi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 ja päätetään niiden hyväksymisestä. Materiaaleihin on mahdollista tutustua killan sähköpostilistan kautta lähetetyn kokouskutsun linkistä. Lisäksi kokouksessa on toisella kierroksella sääntömuutoksia killan sääntöjen kohtiin 5 §, 14 § ja 28 §. Tervetuloa!

Arkkitehtikillan vuosikokous

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry
Aika: 17.3.2016, klo 17.00
Paikka: Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos, sali 103, Miestentie 3, 02150 Espoo

Esityslista


1. Kokouksen avaaminen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi varapöytäkirjantarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

10. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

11. Esitetään hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle

12. Päätetään killan jäsenmaksujen suuruus

13. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä

14. Sääntömuutokset

Esitys: Muutetaan 5 § Killan virallinen kieli:
“Killan kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.”

muotoon:
“Killan kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.”

Esitys: Muutetaan 14 § Vaalikokous:
“Killan vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi varapöytäkirjantarkastajaa
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa
5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi
8. valitaan hallitukseen 7-10 muuta jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi
9. valitaan killan muut toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
10. valitaan opiskelijaedustajat koulutusneuvostoon seuraavaksi toimikaudeksi
11. valitaan opiskelijaedustajat Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry:n opiskelijaedustajapaikoille seuraavaksi toimikaudeksi
12. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. päätetään kokous.“

muotoon:
“Killan vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi varapöytäkirjantarkastajaa
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa
5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
8. valitaan hallitukseen 9-12 muuta jäsentä mukaan lukien rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi
9. valitaan killan muut toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. päätetään kokous.“

Esitys: Muutetaan 28 § Pöytäkirjat:
“Killan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on julkaistava killan internet-sivuilla ilmoitustaululla viimeistään viikon kuluttua niiden tarkastuksesta, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta kokouksen jälkeen. Ne on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan.”

muotoon:
“Killan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on julkaistava killan internet-sivuilla viimeistään viikon kuluttua niiden tarkastuksesta, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta kokouksen jälkeen. Ne on pidettävä nähtävillä vähintään kuukauden ajan.”

14. Kokouksen päättäminen