Kiltakyselyn tulokset

Mikä kiltakysely?

Kalliopiirtelyä

Arkkitehtikilta teetti viime marraskuussa kiltalaisille kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, miten hyvin kiltatoiminta vastaa kiltalaisten toiveita. Kyselyyn vastasi yhteensä 63 kiltalaista, joiden joukosta arvottiin kahdelle onnekkaalle lahjakortit Temperaan. Kyselyn tulokset on jo otettu huomioon tämän vuoden toiminnan suunnittelussa, mutta suoraa palautetta ja toiveita voi aina esittää raadille tapahtumien yhteydessä tai viestimien välityksellä (uuden raadin yhteystiedot päivittyvät nettisivuille pikapuoliin). Pyrkimyksenä on tehdä tästäkin kiltavuodesta edellistä parempi kaikille kiltalaisille.

Tapahtumat

Kyselyyn vastanneet kokivat killan tapahtumatarjonnan monipuoliseksi, eikä kukaan kokenut killan järjestävän liikaa tapahtumia. 90 % koki olevansa tervetullut killan tapahtumiin. 23 % oli kokenut ajoittain painetta juoda alkoholia killan tapahtumissa. Tähän on kiinnitetty huomiota killan tapahtumissa jo pidempään, ja killan puolesta jokainen valitsee itse, miten haluaa hauskaa pitää, kunhan siitä ei ole harmia kellekään toiselle. Erityisesti alkoholittomuudesta on haluttu tehdä mahdollisimman helppo ja luonnollinen valinta esimerkiksi sitseillä.

Kyselyssä parhaaksi tapahtumaksi nimettiin tapahtumia laidasta laitaan: muun muassa Wähäjoulu (johon oli kova luotto jo ennen itse juhlaa), bussikuljetus Arkkitehtiopiskelijapäiville Ouluun, eri kulttuuritapahtumat ja Arkkitehtiopiskelijoiden Kesä-Kiljava. Sitseistä maininnan saivat muun muassa fuksi-, DADA-, kaveri- sekä tuhannen ja yhden yön sitsit. Kiltakahveista koulupäivän aikana tykättiin. Lisäksi liikuntatapahtumista laskettelureissu sai usean maininnan.

Mitä toivoisit lisää?

”liikuntaretkiä eksoottisiin liikuntapaikkoihin”

”työelämärelevanssiutta”

”edunvalvontaan liittyviä info- ja keskustelutilaisuuksia”

”rentoa chillailua ja illanviettoja”

”jänniä vierailuja paikkoihin, joihin ei itse tulisi lähdettyä”

”kaikenlaisia kulttuuritapahtumia”

Viestintä

Kyselyn perusteella 88 % vastaajista sai riittävästi tietoa killan tapahtumista ja toiminnasta. Parhaina kanavina pidettiin Facebookia, mutta lisäksi telegram-ryhmät, kaverit ja viikkotiedote pitivät ihmiset informoituina. Viikkotiedotetta luettiin enimmäkseen sähköpostin kautta. 58 % piti kiltalehti Paperin sisältöä melko tai erittäin monipuolisena ja kiinnostavana.

Muu killan toiminta

Kyselyn mukaan 72 % vastaajista tietää, keitä killassa toimii ja kokee, että heitä on helppo lähestyä. Vain 5 % koki saaneensa riittävästi tietoa killan edunvalvonnasta. Tavoitteena on kiinnittää tähän erityistä huomiota tämän vuoden viestinnässä. 77 % vastaajista piti pahvinmyyntiä melko tai erittäin tärkeänä killan järjestämänä palveluna. Myös kiltis koettiin viihtyisäksi. Muistetaan kaikki yhdessä pitää se siistinä!


Killan vuoden 2016 puheenjohtaja kiittää koko raatia mahtavasta kiltavuodesta, ja tietenkin myös kaikkia kiltalaisia, joiden iloksi ja hyödyksi tätä kaikkea tehdään. Onnea ja menestystä uudelle raadille vuoden seikkailuihin!