Kiltahuonetoimikunta / Guild room committee

Kiltahuonetoimikunta kehittää ja ylläpitää kiltahuonetta Tila- ja Majavastaavan johdolla. Kiltistoimikunnalla on erillinen budjetti, jonka avulla voi toteuttaa monenlaista projektia kiltahuoneen toiminnallisuuden parantamiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kiltahuonetoimikunta voi järjestää lisäksi tapahtumia kiltahuonella, kuten leffa- ja peli-iltoja, sekä muuta kivaa kiltahuoneen aktivoimiseksi!

/

The Guild room committee takes cae of and developes the Guild room, and is led by the Cabin and Space master. The committee has a budget to fund projects to develope and make the Guild room more comfortble for all. In addition to the developement projects, the committee may organize events such as movie and game nights, or anything fun to activate the use of the Guild room!