Hallitus- ja toimihenkilöpestit killassa

HALLITUS- JA TOIMIHENKILÖPESTIT

Alle on listattu Arkkitehtikillan raadin (hallituksen ja toimihenkilöiden) toimenkuvat.
Jätä oma hakemuksesi klikkaamalla tästä. Täytä lomake jokaista virkaa varten erikseen. Ehdolle voi myös asettua vaalikokouksessa!

Vaalit järjestetään tänä syksynä tiistaina 23.11. klo. 16-21 // A1-salissa, Otakaari 1X

Jo tehtyjä hakemuksia pääset lukemaan klikkaamalla tästä. Hakemuksia julkaistaan päivittäin aina vaaleihin asti!

Hallitus

Voit lukea lisää hallituspesteistä klikkaamalla niitä

Toimihenkilöt, jotka valitaan vaalikokouksessa

Arkkitehtikillan vaalikokouksessa 2021 valitaan toimikaudelle 2022 vastuu pesteissä toimivat toimihenkilöt. Vaalien jälkeen avautuu toimikuntahaku, jossa on mahdollista hakea vastuuhenkilöiden toimikuntiin.

Alta löydät listauksen siitä, mihin toimihenkilöpesteihin haetaan toimijat (myös kuinka monta toimijaa suluissa) killan vaalikokouksessa 23.11.2021

Uudet vanhat jäärät

Toiminnantarkastaja (2)
Toiminnantarkastus sisältää sekä järjestön talouden että hallinnon tarkastuksen. Talouspuolelta tarkastetaan järjestön kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminnantarkastajat katsovat, että killassa on toimittu järjestön sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Varatoiminnantarkastaja (2)
Toimii toiminnantarkastajan varahenkilönä 

Historioitsija (1-2)
Auttaa sihteeriä arkistoinnissa, kerää tietoa historiikkia varten ja järjestää fukseille historia-illan.

Valokuvamestari (1)
Toimii vastuuhenkilönä killan valokuvaajille. Varmistaa, että kuvaajia löytyy tapahtumiin ja ylläpitää kommunikaatiota muiden killan valokuvaajien kesken. Toimii valokuvaajien apuna, esimerkiksi valokuvien julkaisussa killan kuvapankkiin.

Nettisivu-uudistusvastaava (1-2)
Nettisivuvastaava ylläpitää ja päivittää killan nettisivuja. Hän myös opastaa muita toimihenkilöitä nettisivujen käyttämisessä. Arkkitehtikillan nettisivujen ylläpito sekä kehittäminen on avainasemassa osana killan viestintää, mutta myös kiltatoiminnan ulkopuolisille toimijoille.

Päätoimittaja (1-2)
Päätoimittaja kokoaa toimituksellisen kirjoittajia, kuvittajia ja valokuvaajia, jotka yhdessä tekevät kiltalehteä, Paperia, neljä kertaa vuodessa ja Arkkitehtiopiskelijaa, kun Aallolla on julkaisuvuoro. Alkuvuodesta päätoimittaja tekee myös Yrityssuhdevastaavan kanssa yhteistyötä sekä kilpailuttaa painotaloja. Aiemmat kiltalehdet luettavissa killan nettisivuilta.

Abivastaava (1-2)
Vastaavat lukiolaisille järjestettävien esittelytapahtumien organisoinnista ja niiden sopimisesta lukioiden kanssa. Esittelevät arkkitehtuurin laitoksen opintoja.

Mx Worldwide (1-2)
Luo ja pitää yllä suhteita alan ulkomaalaisiin opiskelijajärjestöihin.

Wappumestari (2)
Wappumestari järjestää Arkkitehtikillan Wapun: Wappulehden myynnin koordinointia, sitsikilpailusitsit, Wappubussilla Mantan lakitukseen – vaikka mitä lystää jos intoa riittää! Tässä pestissä vain mielikuvitus on rajana.

Alumnivastaava (1-2)
Alumnivastaava toimii killan sekä alumniyhteisö A-Lumnien yhteyshenkilönä. Alumnivastaavat ja A-Lumni järjestävät kiltalaisille haluamiaan urapainotteisempia tapahtumia, kuten urailtoja ja toimistoapproja.

MAIK-edustaja (2) +
MAIK-edustajat ovat osa MAIK-ammattiainejärjestön hallituksen jäseniä, jotka järjestävät kiltarajoja ylittävää toimintaa yhdessä Maanmittarikillan ja Rakennusinsinöörikillan kanssa. Vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat risteily, varaslähtö ja sitsit.

Ajokkimestari (1-2)
Ajokkimestarit vastaavat Arkkitehtikillan edustuksesta ajokkitapahtumissa. He kokoavat kiltalaista joukon rakentelemaan ja kisailemaan ajokkinsa kanssa Laskiaisriehaan ja Otatarhan ajoihin.

Liikuntavastaava (1-2)
Liikuntavastaavat järjestävät yhdessä AK Sportklubbin kanssa kiltalaisille aktiivista ja liikunnallista toimintaa, kuten lajikokeiluja, treenikerhoja ja haasteita. Liikuntavastaavat voivat halutessaan lähteä järjestämään suurempiakin tapahtumia, kuten laskettelureissuja.

Kulttuurivastaava (1-2)
Kulttuurivastaavat tarjoavat kiltalaisille kulttuurielämyksiä yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Kulttuuritoiminnan skaala on laaja, ja elämyksiä onkin saatu monenlaisia, kuten museovierailuja, viinimaisteluita, podcast-suosituksia ja tempparikatsomoita.

Brändivastaava (1-2)

Excumestari (1-2)
Excumestarit järjestävät syksyllä 2022 SuomiXQ:n yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa. Lisäksi excumestareiden halun ja jaksamisen mukaan voidaan järjestää muita ekskursioita.

SAFA-TEK-yhdyshenkilö (1)
Hoitaa Arkkitehtikillan yhteyksiä SAFA:an ja TEK:iin.

O-SAFA-edustaja (2)
Hoitaa Arkkitehtikillan yhteyttä O-SAFA:an.

Käpymestari (2)
Vastaa käpytoiminnasta ja käpykonnista. Järejstää siis tapahtumia ja toimintaa käpykonnien kanssa killan vanhemmille opiskelijoille. 

Wähätirehtööri (2)
Järjestävät Wähäjoulun (Arkkitehtikillan vuosijuhlat),  suunnittelee juhlat yhdessä toimikuntansa kanssa.

Panomestari (1)
Johtaa panotoimikuntaa ja katsoo, että tämä panee ainakin killan Wappusiman. Edistää killan panokulttuurista tietämystä.

Lukkarimestari (1)
Johtaa killan lukkaritoimintaa, ja löytää/delegoi tapahtumiin (ainakin sitseille, laulusaunoille) lukkareita. Järjestää syksyllä killan laulukilpailun ja mustan läpilaulannan.

Puutarhuri (1)
Puutarhuri ylläpitää killan viljelypalstaa Ossinlammella. Killan palsta tarjoaa kiltalaisille mahdollisuuden pienviljelyyn ilman omaa henkilökohtaista palstaa. Puutarhurin apuna on toimikunta, puutarhatontut, joiden toimintaa puutarhuri myös johtaa.

Hyvinvointivastaava (1-2)
Hyvinvointivastaavan vetämän hyvinvointitiimin on tarkoitus kiinnittää huomiota & herättää keskustelua hyvinvointiin liittyen sekä kehittää kiltalaisten toimintaympäristöä kohti parempaa hyvinvointia mm. oma jaksaminen, opintojen kuormittuneisuus, työskentelytavat, ammatti-identiteetti ja urapolut. Hyvinvointitiimi voi järjestää myös kiltalaisille virkistystoimintaa haluamallaan tavalla.

Maisterikonsultti (1)

Maisterikonsulttina pääset tuomaan mielipiteitä ja antamaan arvokasta tietoa liittyen maisterivaiheen opintoihin. Olet tärkeä tuki edunvalvonnan kannalta ja olet suuri apu myös maisterimestarille. Pesti soveltuu erityisen hyvin maisterivaiheen opintojen oheen, sillä maisterikonsultin ei tarvitse olla mukana halloped-toiminnassa (mutta huippua, jos sinulla on esimerkiksi halloped-kokemusta ja/tai aiot toimia hallopedina ensi vuonna).

Vaalikokouksen jälkeen valittavat toimikunnat

Vaalien jälkeen avataan haku ainakin seuraaviin toimikuntiin. Vaalikokouksessa vastuupesteihin valitut voivat samassa haussa myös päättää hakea itselleen toimikunnan, mikäli sellaista ei tässä ole määritelty. Toimikuntiin ei ole tarkkaa rajattua määrää siitä, kuinka moni voi toimikunnassa toimia. Toimikuntien vastuuhenkilöt voivat ottaa toimikuntaansa sopivaksi näkemänsä määrän henkilöitä. 

Historiatiimi

Historiatiimi auttaa sihteeriä arkistoinnissa historioitsijoiden johdolla, hoitaa killan arkistoa ja kerää tietoa historiikkia varten.

Graafikot

Grafiikka on tärkeä osa killan viestintää. Graafikot tuottavat viestintävastaavan, toimikuntien ja hallituksen pyynnöstä grafiikkaa esimerkiksi viikkotiedotteeseen, Instagram-mainoksiin, Facebook-tapahtumiin ja haalarimerkkeihin.

Influensserit

Influensserit dokumentoivat killan toimintaa Instagramiin viestintävastaavan tehtävissä auttaen.

Valokuvaajat

Valokuvaajat ovat tärkeässä osassa killan viestintää ja historiankirjoitusta. He käyvät killan tapahtumissa dokumentoimassa niiden tapahtumia, jotka ladataan killan nettisivuille ja Flickriin.

Nettisivutiimi

Arkkitehtikillan nettisivujen ylläpito sekä kehittäminen on avainasemassa osana killan sisäistä ja kiltatoiminnan ulkopuolisille toimijoille osoitettua viestintää. Nettisivutiimi tekee nettisivu-uudistusvastaavan johdolla nettisivujen uutta ilmettä ja toiminnallisuutta. Killan sivut ovat WordPress-pohjaiset, ja sivuja uudistetaan sen avulla esim. vanhoja alasivuja pois siivoamalla ja sivujen logiikkaa yhtenäistämällä.

Kiltalehti Paperin toimitus

Kiltalehti Paperin toimituksessa työskentelee kirjoittajia, kuvittajia, taittajia ja valokuvaajia, jotka yhdessä tekevät kiltalehteä neljä kertaa vuodessa. Aiemmat kiltalehdet ovat luettavissa killan nettisivuilta.

Abitiimi

Abitiimi esittelee arkkitehtuurin laitoksen opintoja lukioissa abivastaavien johdolla. Yhdessä he myös ylläpitävät ja päivittävät killan esittelymateriaaleja ja Arkkitehtikillan nettisivujen Hakijalle-sivua.

AK Sportklubb

AK Sportklubb järjestää kiltalaisille aktiivista ja liikunnallista toimintaa, kuten lajikokeiluja, treenikerhoja ja haasteita. Toimikunta voi halutessaan lähteä järjestämään suurempiakin tapahtumia, kuten laskettelureissuja. AK Sportklubbin toimintaa johtaa liikuntavastaava.

Kulttuuritoimikunta

Kulttuuritoimikunta tarjoaa kiltalaisille kulttuurielämyksiä. Kulttuuritoiminnan skaala on laaja, ja elämyksiä onkin saatu monenlaisia, kuten museovierailuja, viinimaisteluita, podcast-suosituksia ja tempparikatsomoita.

Bränditoimikunta

Bränditoimikunta työstää killan imagoa, pitkän linjan julkisuuskuvaa ja roolia yhteisössä. Hakijoilta toivotaan vahvaa tuntemusta ja näkemystä killasta. Bränditoimikunta on luonteeltaan intensiivinen ja projektipainotteinen, ja hakijoilta toivotaan sitoutumista toimintaan.

Yrityssuhdeassistentit

Yrityssuhdeassistentit ylläpitävät yrityssuhdevastaavan johdolla Arkkitehtikillan suhteita yrityskumppaneihin, joista tärkeimpiä ovat AK Foundationiin kuuluvat yritykset. Assistentit myyvät yrityksille mainospaikkoja puhelimitse ja sähköpostilla kiltalehti Paperiin, Wähäjouluun ja haalareihin.

Hupikonnat

Hupikonnat vastaavat yhdessä Hupimestarien kanssa Arkkitehtikillan huvista, bailuista ja ynnä muusta mayhemistä. Järjestämme kiltalaisten iloksi ympäri vuoden erilaisia tapahtumia, kuten sitsejä eli akateemisia pöytäjuhlia. Työteliäille konnillemme järjestetään myös asianmukaisesti virkistystä ympäri vuoden. Hupikonnuus on erinomainen tapa tutustua lähemmin killan tapahtumakulttuuriin, sekoilla yhdessä Smökin keittiössä sekä tehdä kiltojenvälisiä ystäviä yhteistapahtumien kautta!

Panotoimikunta

Panotoimikunnan päätehtävä on panomestarin johdolla panna Arkkitehtikillan Wappusima, joka nautitaan Runebergin patsaalla mahdollisena Wappuaattona. Sen lisäksi toimikunnan innostuksen mukaan voi tuottaa myös muita juomia vuoden mittaan, esimerkiksi Wähäjouluun!

Lukkaritoimikunta

Lukkarit johtavat laulua killan laulutapahtumissa, kuten sitseillä ja fuksien lauluilloissa ja -kokeessa. Lukkareita tarvitaan noin kuukausittain järjestettäville sitseille yleensä 1–4 kerrallaan, ja kaikki lukkarit saavat toivoa, mille sitseille he haluavat vuoden aikana lukkaroimaan. Lukkarimestari toimikuntineen järjestää myös Mustan neliön läplaulannan marraskuussa. Lisäksi toimikunta voi lukkarimestarin kanssa järjestää laulusaunoja tai muita laulutapahtumia. Lukkarin päätehtäviin kuuluu pitää sitseillä jöötä ja kertoa vitsejä, joille nauretaan maksimissaan kiusallisesti. Laulutaitoa ei tarvita – teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin!

Kiltiskätyrit

Kiltiskätyrit auttavat Tila- ja Majavastaavaa kiltahuoneen siisteyden ylläpidossa ja sen käyttökelpoisuuden kehittämisessä.

Mekaanikot

Mekaanikot uudistavat ja ylläpitävät killan pakettiautosaunaa, Sauna in Transitia. Auto ei mene tällä hetkellä katsastuksesta läpi, joten mekaanikkojen tehtävä on arvioida, mitä Transitille voitaisiin tehdä jotta se saataisiin jälleen tien päälle.

Puutarhatontut

Puutarhatontut auttavat toimikunnan vastaavaa, puutarhuria, ylläpitämään killan viljelypalstaa Ossinlammella. Killan palsta tarjoaa kiltalaisille mahdollisuuden pienviljelyyn ilman omaa henkilökohtaista palstaa.

Opintokätyrit

Opintokätyrit auttavat opintovastaavaa edunvalvonnan arjessa esimerkiksi osallistumall edunvalvontatapahtumien järjestämiseen ja edunvalvontaan liittyvään viestintään. Pesti on olemassa ensimmäistä kertaa vuonna 2022, joten siitä voi tehdä omannäköisensä.

Hyvinvointitiimi

Hyvinvointitiimin on tarkoitus kiinnittää huomiota & herättää keskustelua hyvinvointiin liittyen sekä kehittää kiltalaisten toimintaympäristöä kohti parempaa hyvinvointia mm. oma jaksaminen, opintojen kuormittuneisuus, työskentelytavat, ammatti-identiteetti ja urapolut. Hyvinvointitiimi voi järjestää myös kiltalaisille virkistystoimintaa haluamallaan tavalla.

 

Erikseen hyväksytään killan toimihenkilöiksi ARTSissa, A-laitoksessa, ja SAFAssa toimivat hallopedit. ISOhenkilöt ja tutorit valitaan erillisessä haussa ensi keväällä. Myös huomionosoitustoimikuntaan haetaan erikseen (alku syksystä). Killalla on myös oma tanssiryhmä #SWAGSWAGNAMNAM johon voi hakeutua ympäri vuoden.