Hallitus- ja toimihenkilöpestit killassa

HALLITUS- JA TOIMIHENKILÖPESTIT

Alle on listattu Arkkitehtikillan raadin (hallituksen ja toimihenkilöiden) toimenkuvat.
Jätä oma hakemuksesi klikkaamalla tästä. Täytä lomake jokaista virkaa varten erikseen. Ehdolle voi myös asettua vaalikokouksessa!

Vaalit järjestetään tänä syksynä tiistaina 23.11. klo. 16-21 // A1-salissa, Otakaari 1X

Jo tehtyjä hakemuksia pääset lukemaan klikkaamalla tästä. Hakemuksia julkaistaan päivittäin aina vaaleihin asti!

Hallitus

Voit lukea lisää hallituspesteistä klikkaamalla niitä

Toimihenkilöt, jotka valitaan vaalikokouksessa

Arkkitehtikillan vaalikokouksessa 2021 valitaan toimikaudelle 2022 vastuu pesteissä toimivat toimihenkilöt. Vaalien jälkeen avautuu toimikuntahaku, jossa on mahdollista hakea vastuuhenkilöiden toimikuntiin.

Alta löydät listauksen siitä, mihin toimihenkilöpesteihin haetaan toimijat (myös kuinka monta toimijaa suluissa) killan vaalikokouksessa 23.11.2021

Uudet vanhat jäärät

Toiminnantarkastaja (2)
Toiminnantarkastus sisältää sekä järjestön talouden että hallinnon tarkastuksen. Talouspuolelta tarkastetaan järjestön kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminnantarkastajat katsovat, että killassa on toimittu järjestön sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Varatoiminnantarkastaja (2)
Toimii toiminnantarkastajan varahenkilönä 

Historioitsija (1-2)
Auttaa sihteeriä arkistoinnissa, kerää tietoa historiikkia varten ja järjestää fukseille historia-illan.

Valokuvamestari (1)
Toimii vastuuhenkilönä killan valokuvaajille. Varmistaa, että kuvaajia löytyy tapahtumiin ja ylläpitää kommunikaatiota muiden killan valokuvaajien kesken. Toimii valokuvaajien apuna, esimerkiksi valokuvien julkaisussa killan kuvapankkiin.

Nettisivu-uudistusvastaava (1-2)
Nettisivuvastaava ylläpitää ja päivittää killan nettisivuja. Hän myös opastaa muita toimihenkilöitä nettisivujen käyttämisessä. Arkkitehtikillan nettisivujen ylläpito sekä kehittäminen on avainasemassa osana killan viestintää, mutta myös kiltatoiminnan ulkopuolisille toimijoille.

Päätoimittaja (1-2)
Päätoimittaja kokoaa toimituksellisen kirjoittajia, kuvittajia ja valokuvaajia, jotka yhdessä tekevät kiltalehteä, Paperia, neljä kertaa vuodessa ja Arkkitehtiopiskelijaa, kun Aallolla on julkaisuvuoro. Alkuvuodesta päätoimittaja tekee myös Yrityssuhdevastaavan kanssa yhteistyötä sekä kilpailuttaa painotaloja. Aiemmat kiltalehdet luettavissa killan nettisivuilta.

Abivastaava (1-2)
Vastaavat lukiolaisille järjestettävien esittelytapahtumien organisoinnista ja niiden sopimisesta lukioiden kanssa. Esittelevät arkkitehtuurin laitoksen opintoja.

Mx Worldwide (1-2)
Luo ja pitää yllä suhteita alan ulkomaalaisiin opiskelijajärjestöihin.

Wappumestari (2)
Wappumestari järjestää Arkkitehtikillan Wapun: Wappulehden myynnin koordinointia, sitsikilpailusitsit, Wappubussilla Mantan lakitukseen – vaikka mitä lystää jos intoa riittää! Tässä pestissä vain mielikuvitus on rajana.

Alumnivastaava (1-2)
Alumnivastaava toimii killan sekä alumniyhteisö A-Lumnien yhteyshenkilönä. Alumnivastaavat ja A-Lumni järjestävät kiltalaisille haluamiaan urapainotteisempia tapahtumia, kuten urailtoja ja toimistoapproja.

MAIK-edustaja (2) +
MAIK-edustajat ovat osa MAIK-ammattiainejärjestön hallituksen jäseniä, jotka järjestävät kiltarajoja ylittävää toimintaa yhdessä Maanmittarikillan ja Rakennusinsinöörikillan kanssa. Vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat risteily, varaslähtö ja sitsit.

Ajokkimestari (1-2)
Ajokkimestarit vastaavat Arkkitehtikillan edustuksesta ajokkitapahtumissa. He kokoavat kiltalaista joukon rakentelemaan ja kisailemaan ajokkinsa kanssa Laskiaisriehaan ja Otatarhan ajoihin.

Liikuntavastaava (1-2)
Liikuntavastaavat järjestävät yhdessä AK Sportklubbin kanssa kiltalaisille aktiivista ja liikunnallista toimintaa, kuten lajikokeiluja, treenikerhoja ja haasteita. Liikuntavastaavat voivat halutessaan lähteä järjestämään suurempiakin tapahtumia, kuten laskettelureissuja.

Kulttuurivastaava (1-2)
Kulttuurivastaavat tarjoavat kiltalaisille kulttuurielämyksiä yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Kulttuuritoiminnan skaala on laaja, ja elämyksiä onkin saatu monenlaisia, kuten museovierailuja, viinimaisteluita, podcast-suosituksia ja tempparikatsomoita.

Brändivastaava (1-2)

Excumestari (1-2)
Järjestää yhdessä yrityssuhdevastaavan ja yhteisövastaavan kanssa pienempiä excuja killan jäsenille, esim. arkkitehtitoimistoille, työmaille ja uusiin arkkitehtikohteisiin. Järjestää perinteisen SuomiXQn yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa.

SAFA-TEK-yhdyshenkilö (1)
Hoitaa Arkkitehtikillan yhteyksiä SAFA:an ja TEK:iin.

O-SAFA-edustaja (2)
Hoitaa Arkkitehtikillan yhteyttä O-SAFA:an.

Käpymestari (2)
Vastaa käpytoiminnasta ja käpykonnista. Järejstää siis tapahtumia ja toimintaa käpykonnien kanssa killan vanhemmille opiskelijoille. 

Wähätirehtööri (2)
Järjestävät Wähäjoulun (Arkkitehtikillan vuosijuhlat),  suunnittelee juhlat yhdessä toimikuntansa kanssa.

Panomestari (1)
Johtaa panotoimikuntaa ja katsoo, että tämä panee ainakin killan Wappusiman. Edistää killan panokulttuurista tietämystä.

Lukkarimestari (1)
Johtaa killan lukkaritoimintaa, ja löytää/delegoi tapahtumiin (ainakin sitseille, laulusaunoille) lukkareita. Järjestää syksyllä killan laulukilpailun ja mustan läpilaulannan.

Puutarhuri (1)
Puutarhuri ylläpitää killan viljelypalstaa Ossinlammella. Killan palsta tarjoaa kiltalaisille mahdollisuuden pienviljelyyn ilman omaa henkilökohtaista palstaa.

Hyvinvointivastaava (1-2)
Hyvinvointivastaavan vetämän hyvinvointitiimin on tarkoitus kiinnittää huomiota & herättää keskustelua hyvinvointiin liittyen sekä kehittää kiltalaisten toimintaympäristöä kohti parempaa hyvinvointia mm. oma jaksaminen, opintojen kuormittuneisuus, työskentelytavat, ammatti-identiteetti ja urapolut.

Maisterikonsultti (1)

 

Vaalikokouksen jälkeen valittavat toimikunnat

Vaalien jälkeen avataan haku ainakin seuraaviin toimikuntiin. Vaalikokouksessa vastuupesteihin valitut voivat samassa haussa myös päättää hakea itselleen toimikunnan, mikäli sellaista ei tässä ole määritelty. Toimikuntiin ei ole tarkkaa rajattua määrää siitä, kuinka moni voi toimikunnassa toimia. Toimikuntien vastuuhenkilöt voivat ottaa toimikuntaansa sopivaksi näkemänsä määrän henkilöitä. 

Historiatiimi

Graafikot

Influensserit

Valokuvaajat

Nettisivutiimi

Kiltalehti Paperin toimitus

Abitiimi

AK Sportklubb

Kulttuuritoimikunta

Bränditoimikunta

Yrityssuhdeassistentit

Hupikonnat

Panotoimikunta

Lukkaritoimikunta

Kiltiskätyrit

Mekaanikot

Puutarhatontut

Opintokätyrit

Hyvinvointitiimi

 

Erikseen hyväksytään killan toimihenkilöiksi ARTSissa, A-laitoksessa, ja SAFAssa toimivat hallopedit. ISOhenkilöt ja tutorit valitaan erillisessä haussa ensi keväällä. Myös huomionosoitustoimikuntaan haetaan erikseen (alku syksystä). Killalla on myös oma tanssiryhmä #SWAGSWAGNAMNAM johon voi hakeutua ympäri vuoden.