Historiatoimikunta / History committee

Historiatoimarina pääset salaisuuksien alkulähteille: killan arkistoon! Killan kiehtovaa ja rikasta historiaa on arkiston kätköistä koottu 100 vuoden ajalta Historiikkiin, ja tässä toimikunnassa pääsetkin tutkimaan myös menneisyyden ohella lähihistoriaan ja kirjoittamaan lisäosaa Historiikkiin. Tämän toimikunnan tärkeänä tehtävänä on siis myös tallettaa nykyisyyttä yhdessä Sihteerin kanssa. Tärkeää on myös jakaa tietoa kiltalaisille, etenkin uusille opiskelijoille Fuksien Historia-illan muodossa!

/

In the history committee you will get to find out about the secrets of the Guild’s archive! The Guild’s fascinating history has also been compiled into a book of 100 years of History of the Guild! In this committee you can explore not only the past but also the recent history and help to write new add-ons to the book about history. The most important task of this committee is to help the Secretary gather more information to the archive. Also, in this committee you can share the information to other Guildmembers.