Haku Hallopediksi 3.12 asti auki!

Kiinnostaako opintojen kehittymisen suunta? Haluatko vaikuttaa siihen, mitä kursseja kehitetään ja miten opiskeiljoiden mielipiteet otetaan huomioon? Haluaisitko vaikuttaa laitoksen, korkeakoulun tai koko yliopiston tasolla ajankohtaisiin asioihin?
Hallopedinä pystyt tekemään näitä ja monia muita asioita! Haku erilaisiin ryhmiin on 3.12 asti auki täällä: https://www.halloped.fi/fi/aalto
Mikä on Halloped?

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat tavallisia opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen. Opiskelija on oman opiskelun ja opetuksen arjen paras asiantuntija, ja hallopedit tekevät arvokasta työtä paremman yliopiston puolesta.

 

Millaisissa paikoissa Hallopedit vaikuttavat?

Hallopedit osallistuvat erilaisten ryhmien kokouksiin, joissa ryhmästä riippuen muun muassa keskustellaan ajankohtaisista ja tulevista aiheista, työstetään muutosehdotuksia tai päätetään ehdotetuista asioista. Alla on listattuna muutama ryhmä, joka Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijana ja Artsilaisena voisivat kiinnostaa eniten. Kaikkia Aalto-yliopiston ryhmiä, johon haetaan Hallopedejä, pääset selaamaan täältä: https://www.halloped.fi/fi/aalto

 

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä

Ryhmä, jossa Arkkitehtuurin laitoksen professoreita, opettajia, henkilökuntaa ja opiskelijaedustajia kokoontuu yhteen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja ajamaan muutosta ja kehitystä eteenpäin. Varsin kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä keskusteluja, jotka koskevat läheisesti omaa opiskelua. Opiskelijoita kuullaan kiinnostuneesti ja ryhmä on hyvä väylä viedä palavia aiheita ja kehitysideoita eteenpäin.

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea (TSAK)

Ryhmä on korkeakoulumme ylin päättävä elin, mutta toimii myös keskustelufoorumina. Ryhmä päättää kaikista korkeakoulussamme yleisesti tapahtuvista asioista, esimerkiksi opintosuunnitelmista, pääsykoemenetelmistä ja yhteisistä käytänteistä. Täällä näkee korkeakoululaajuista näkökulmaa, eli kuulee myös enemmän eri laitoksen menetelmistä. Keskustelua käydään varsin kirjavasti eri suuruisista aiheista. Ryhmässä pääsee vaikuttamaan sääntömääräisiin asioihin, mikä ei laitoksen tasolla onnistu yhtä helposti.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä

Työryhmä valmistelee taiteen tutkintoja koskevan ohjeiston opetussuunnitelman laatimiseksi seuraavalle lukuvuodelle. Työryhmä valmistelee myös taiteen tutkintoja koskevan tutkintosäännön. Tässä ryhmässä siis pääset vaikuttamaan siihen, millaiseksi opetussuunnitelmat pitäisi laatia ja millaisia tutkintosäännöt ovat.

Urban Studies and Planning- maisteriohjelman koulutusneuvosto

Uutta maisteriohjelmaa työstävä ryhmä, jossa pääset vaikuttamaan suoraan siihen, millainen tämä ryhmä tulee olemaan. Oiva mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista kaupunkisuunnittelua maisterina voi opiskella.

Creative Sustainability -ohjelman ohjausryhmä

Creative sustainability -ohjelman ohjausryhmä, joka käsittelee ohjelman käytännön toteutumista. Ohjelma on useamman korkeakoulun yhteinen ja opiskelijajäsenen tulee olla koulutusohjelman opiskelija.

 

Lisää infoa Hallopedina toimimisesta: https://ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/