Hakemukset Arkkitehtikillan toimijoiksi 2023

Nettisivujen kautta hakeneita päivitetään tälle sivulle päivittäin aina vaaliaattoon asti. Ehdolle voi asettua myös vaalikokouksen aikana, kun kyseisen pestin valintaa käsitellään.
Nimi
Haettu pesti
Ytimekäs esittely / hakemus pestiin
 Erika Koskela  Fuksikapteeni

Moikka! Olen Erika, ja haen fuksikapteeniksi. Itselleni tärkeää on, että uudet opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleeksi koulun alkaessa, sekä saavat tarvittavaa tukea ja yhteisöllisyyttä killalta. Jos saan mahdollisuuden toimia ensi vuonna fuksikapteenina, haluaisin antaa kaikille uusille opiskelijoille hyvän ja positiivisen alun opiskeluun sekä kiltatoimintaan.

Haemme yhdessä Ansa Pyykösen kanssa kipparipariksi. Olemme molemmat toimineet viime vuoden ISOina sekä hupikonnina, joten kiltahommat, tapahtumien järjestäminen sekä fuksien tutustuttaminen on jo meille valmiiksi tuttua hommaa. Lisäksi olen aikaisemmin tehnyt töitä esimiehenä, joten olen saanut paljon hyödyllistä kokemusta muun muassa organisoinnista sekä vastuutehtävistä.

Olen erittäin motivoitunut kyseiseen pestiin, ja jos saan toimia seuraavana fuksikapteenina, olen valmis priorisoimaan uudet opiskelijat sekä hallitustoiminnan. Olen myös varautunut antamaan aikaa ja tekemään paljon työtä sen eteen, jotta saataisiin kaikki hyvä ja iloinen kokemus ensi vuodesta!

 Ansa Pyykönen  Fuksikapteeni

Hei olen Ansa, toisen vuoden sissari. Haluan hakea fuksikapteeniksi, koska arvostan itse erittäin paljon kiltatoimintaa ja haluaisin olla ensi vuonna vastaanottamassa uuden vuosikurssin avoimesti ja turvallisesti mukaan opiskelijayhteisöön, sekä muutenkin olla mukana kehittämässä kiltatoimintaa.

Haemme yhdessä Erika Koskelan kanssa kipparipariksi. Meillä on kokemusta sujuvasta yhteistyöstämme, koska olemme kummatkin toimineet killassa hupikonnina, sekä ISOina kuluneen vuoden ajan.

Erilaisten kiltahommien lisäksi olen toiminut SISTAn hallituksessa rahastonhoitajana ja se on antanut minulle jo kuvaa siitä, millaista hallituksessa toimiminen on. Minulle tärkeää olisi myös päästä kehittämään eri arkkitehtuurin alojen yhteistyötä ja tuomaan aloja vieläkin lähemmäs toisiaan. Uskon, että fuksikapteenina tähän olisi hyvät mahdollisuudet.

Olisin valmis antamaan fuksikapteenina toimimiselle paljon aikaa, sillä se on asia johon haluan panostaa. Haluan varmistaa, että tulevan uuden vuosikurssin fuksivuosi olisi vähintään yhtä ihana, kuin omani oli.

Aino Niekkamaa ja Pinja Lindholm Paperin Päätoimittajat

Moi kiltalaiset!

Olemme Pinja Lindholm ja Aino Niekkamaa, ja haemme rakkaan kiltalehtemme Paperin päätoimituskaksikoksi vuonna 2023. Ollaan tehty killassa laajasti erilaisia pestejä, ja nyt tähtäimessämme olisikin tehdä jotain täysin erilaista, johon ei liity esimerkiksi tapahtuman järjestämistä. Paperin toimittaminen on iso ja tärkeä pesti, sillä se on helposti kaikkien kiltalaisten tavoitettavissa, huolimatta siitä, onko muuten killassa aktiivinen vai ei.

Pestin kuormittavuuden takia uskomme vahvasti kahden päätoimittajan yhteistyöhön. Sen lisäksi, että olemme hyviä ystäviä, olemme myös aikaansaava kaksikko, joka on työskennellyt yhdessä kiltahommien parissa jo aikaisemminkin. Tiedämme siis, että yhteistyömme sujuu saumattomasti. Kiltalehden onnistumisessa on tärkeää, ettei se jää yksittäisten henkilöiden taakaksi. Tämän takia päätoimittajien yksi tärkeimpiä tehtäviä on muun toimituksen inspirointi ja kannustaminen. Meillä on laaja kokemus erilaisista pesteistä, joissa olemme päässeet koordinoimaan suuria projekteja ja tekemään yhteistyötä killan eri toimikuntien kanssa.

Viime vuosien aktiivisuutemme ansiosta meillä on hyvä näkemys siitä, mitä killassa tapahtuu ja mikä kiltalaisia kiinnostaa. Vahvuutenamme on myös monipuolinen kokemus. Ysvi emerita ymmärtää sponsoreiden tärkeyden ja niiden näkyvyyden merkityksen, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Myös graafinen, visuaalinen sekä taittotekninen osaamisemme on karttunut niin killan sisäisissä kuin ulkopuolisissakin toimikunnissa.

Tavoitteenamme on tehdä Paperista viihdyttävä ja laadukas lehti, jota jokaisen kiltalaisen olisi hauska lukea. Meistä pursuaa hyviä ideoita, ja syksyn mittaan muistioihimme onkin kasvanut jo pitkä lista asioita, joita päätoimittajina haluaisimme toteuttaa. Sen lisäksi, että haluaisimme tehdä bängerin lehden, tähtäimessämme olisi myös kehittää pestiä palvelemaan kiltayhteisöä muunkin kuin painetun median muodossa.

Haemme pestiin yhdessä, ja vain siinä tapauksessa, jos päätoimittajan pesti ei ole hallituksessa. Jos tulee kysbäreitä niin niitä voi aina laittaa meille tgssä @siemensensaatio tai @darthvadersyysleiri !

Tykittelemisiin,

DJ sensaatio & Liekkis

 Bertta Jouhki ja Ilona Lintinen   Excumestarit

Moi! Me ollaan Bertta ja Ilona, toisen vuoden arkkitehtiopiskelijoita. Innostuimme excumestarien pestistä 2022 SuomXQ:lla, kun paluumatkalla ideat mahdollisista vierailukohteista alkoivat pulppuamaan. Samuttakaa siis järkkäilyjanomme äänestämällä meitä! Lupaamme järjestää vähintään SuomiXQ:n ennenäkemättömiin kohteisiin sekä mahdollisia pienempiä ekskurisioita vuoden varrella.

 Mai Kovanen  Fuksikapteeni

Hei kaikille! Olen Mai, toisen vuoden maisuopiskelija, ja olen päättänyt hakea fuksikapteenin pestiä vuodelle 2023. Orastava haave kipparihommista on itänyt takaraivossani jo fuksivuodesta lähtien, ja ehdolle lähtöä olen harkinnut vakavasti useamman kuukauden.

Minusta hyvän fuksikapteenin tekisi innostuneisuuteni niin kiltaa, teekkarikulttuuria kuin yhteisöllisyyttäkin kohtaan. Mahdollisuus tuoda uusia opiskelijoita tiiviiksi osaksi niin Otaniemen kuin arkkitehtienkin yhteisöä on tehtävä, jossa olisi kunnia päästä toimimaan.

Omasta fuksivuodestani minulla on todella lämpimät muistot, eikä juuri mitään rientoa tullut jätettyä väliin (oma kipparimmekin muistanee, millainen yhteinen urheilusuoritus oli kellottaa fuksipistekorttini yhdeltä istumalta superfuksikelpoiseksi). Tämä johtui siitä, kuinka tervetulleeksi koin oloni siinä ympäristössä, joka meille fukseille oltiin onnistuttu luomaan. Haluan ehdottomasti päästä luomaan vähintään yhtä mukavaa ensikosketusta Otaniemeen vuoden 2023 fukseille.

Fuksina päädyinkin myös lähtemään sihteeriksi killan hallitukseen. Vuosi hallituksessa on ollut erittäin opettavainen, ja hallinnon koukerot ovat tulleet tutuiksi. Olen jälleen valmis antamaan hallitustyön ja pestin pallottelulle aikaani ja energiaani niiden vaatimissa määrin – tiedän kipparihommien olevan intensiivinen 1,5 vuoden sitoutuminen vapaaehtoistyöhön, mutta tiedän myös olevani siihen valmis. Hallitustyön lisäksi olen toiminut myös BIGinä, joten fuksien perehdyttäminen opiskelijamaailman koukeroihin ei ole minulle tuntematonta hommaa.

Ensisijaisesti olen hakemassa pestiin Katri Halkosen kanssa. Meitä kahta yhdistää vahva vastuullisuus sekä kokemus hallintopesteistä. Täydennämme toisiamme hyvin ja uskon, että meistä saisi hyvin kokonaisvaltaisesti pätevän kipparikaksikon. Olen kuitenkin valmis toimimaan pestissä kenen tahansa hakijan rinnalla.

 Katri Halkonen  Fuksikapteeni

Moikka! Nimeni on Katri ja olen toisen vuoden maisema-arkkitehtiopiskelija. Haen fuksikapteeniksi vuodelle 2023. Kun olen seurannut omaa sekä nykyistä fuksikapteenia minulle kehkeytyi ajatus, että tämä tehtävä sopisi minulle mainiosti.

Itse haluaisin kipparina olla luomassa vuoden 2023 fukseille yhtä upean fuksivuoden kuin minullakin oli, jonka koen vahvasti olleen vuoden 2021 fuksikapteenin ansiota. Minulle on ehdottoman tärkeää, että jokainen fuksi tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi Otaniemessä sekä Arkkitehtuurin laitoksessa.

Kuluvan vuoden aikana olen toiminut hupikonnana järjestämässä tapahtumia, sekä ISOna, jossa olen päässyt omakohtaisesti tutustumaan fuksitoimintaan. Tämän lisäksi olen Arkkitehtuuriklubin majasäätiön rahastonhoitaja. Tässä tehtävässä olen saanut hyvän käsityksen hallitustoiminnasta ja sen vaativuudesta. Näiden usean vapaaehtoistoiminnan ansiosta koen olevani valmis tähän isoon vastuuseen ja fuksikapteenin viitan painoon hartioilleni.

Haen kippariksi ensisijaisesti Mai Kovasen kanssa. Meidän yhteistyötämme tukee vahva vastuuntunto sekä innokkuus luoda yhteisöllisyyttä. Tämä pesti on meille kummallekin sydämenasia, jonka haluamme hoitaa kunnialla.

 Aino Silvennoinen  Päätoimittaja

Moikka, oon Aino, kolmannen vuoden arkkari, jonka lisäksi toivoisin kovasti olevani kiltalehtemme Paperin seuraava päätoimittaja. Luonteeltani olen energinen, nopeasti innostuva sekä muita kannustava. Innostukseni on kohdistunut erityisesti kiltatoimintaan opintovuosien aikana ja kokemusta on kertynyt pesteistä niin wähistiimissä, ISOna, hupikonnana, sekä vuoden 22 MAIK-edustajana. Näiden kokemuksien kautta koen olevani valmis ottamaan enemmän vastuuta päätoimittajan laajennetussa pestissä hallituksessa.

Mielestäni päätoimittajan tehtävässä tärkeimpiä taitoja ovat toimittajien kannustaminen ja inspirointi, kuunteleminen ja organisointitaidot sekä tiimityöskentely. Päätoimittajana haluaisin luoda lehden toimitukseen rennon, innostavan ja iloisen ilmapiirin, jossa vallitsee hyvä tekemisen meininki, joka myös välittyy jokaiselle kiltalaiselle Paperin muodossa. Koen tiimityöskentelyn olevan suuri voimavara, jonka takia yhdessä ideointi ja muiden ajatusten kuuntelu on tärkeää, jotta lopputuloksena on viihdyttävä ja visualisestikin miellyttävä kokonaisuus. Kaiken tämän ohella on tietenkin välttämätöntä osata asettaa aikatavoitteita sekä ottaa huomioon muut vaadittavat realiteetit lehden julkaisussa, jotta se ilmestyy säännöllisesti ajallaan sekä toimittajilla on selkeät sävelet omien tehtäviensä suhteen.

Itselläni on suuri palo päästä toteuttamaan erilaista kiltalehteä, jossa vain mielikuvitus on rajana. Visioni on Paperi, joka sisältää viihdettä piristämään meidän kiireisten arkkareiden CAD-ohjelmien ja mustien vaatteiden täyteistä elämää. Kiltalehti voi olla moniulotteisempi ja enemmän kiltalaisia yhdistävä ja osallistava. Tärkeiden ja päivän polttavimpien aiheiden lisäksi koen kiltalehden kaipaavan pientä huumorin säväystä ja uudenlaista monipuolista sisältöä. Tarvitseeko Paperin myöskään aina olla pelkästään paperia?

Koen sopivani päätoimittajan tehtävään, sillä itselläni on suurta motivaatiota lähteä toteuttamaan uudistunutta visioideni mukaista kiltalehteä. Ihmisenä olen rento, mutta toimelias sekä päättäväinen. Yksi arkeni tärkeimmistä mausteista on pieni huumorin pilke silmäkulmassa. Mikä olisikaan siis parempaa kuin huumorilla höystetty asiapitoinen arjen keskellä ilahduttava kiltalehti? Äänestä ja ylläty! ;)

 Mai Multimäki  Puheenjohtaja

Moi kiltalaiset!

Olen Mai Multimäki, aktiivinen 3. vuoden maisema-arkkitehtiopiskelija, jolla on halua ja paloa toimia Arkkitehtikillan puheenjohtajana vuonna 2023. Killassa olen toiminut jo fuksista lähtien niin hallituksessa, hallinnon opiskelijaedustajana kuin pienemmissä toimihenkilöpesteissä. Kilta on rakas, tärkeä sekä inspiroiva yhteisö ja olisi kunnia olla ensi vuonna mukana kehittämässä kiltaa sekä innostaa ja osallistaa kiltalaisia mukaan toimintaan. Tahtoisin puheenjohtajana ennen kaikkea tukea hallitusta sekä muita killan toimijoita, pitää yhteyttä killan läheisiin tahoihin, valvoa arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin sekä sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden etua ja kaikkea muuta, mitä ikinä keksiikään vuoden aikana hallituksen kanssa.

Arkkitehtikillasta, yleisesti järjestötoiminnasta, ryhmänjohtamisesta ja edunvalvonnasta minulla on kattava kuva etenkin kahden hallituspestin kautta. Rahastonhoitajana vuonna 2021 harjaannutin hallinnollisia taitoja ja tänä vuonna olen opintovastaavana päässyt valvomaan kiltalaisten sekä laajemmin ARTSin opiskelijoiden etuja ja edistämään parempaa huomista koulutuspolitiikan sekä opetuksen näkökulmasta. Olen oppinut tiimityöskentelytaitojen lisäksi, miten opiskelijoina voimme vaikuttaa asioihin, kuinka järjestetään tapahtumia ja mitä kaikkea hienoa killassa voikaan tehdä.

Johtamiskokemusta on kertynyt hallitustyöskentelyn sekä muiden hommien parissa. Opintovastaavana olen johtanut killan koulutuspoliittista sektoria ja sen lisäksi esimerkiksi vuoden 2021 KIIMA-bileiden kokouksien järjestäminen sekä maaliskuussa tapahtuneen Väreen valtauksen vastuuroolissa toimiminen ovat osoittaneet, että minulta löytyy halua tehdä asioita, organisointikykyä sekä oma-aloitteisuutta. Minulla on intoa tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja olenkin muodostanut etenkin tämän vuoden aikana läheisiä suhteita kiltaan vaikuttaviin tahoihin ja sidosryhmiin, jota voidaan pitää etuna puheenjohtajan pestin kannalta. Näitä yhteistyötahoja ovat muun muassa laitos, Sista, Vista, TOKYO ry, korkeakoulun johto, opintopsykologit sekä muut Otaniemen järjestöt. Teen tällä hetkellä yhteistyötä myös TaiYon kanssa, sillä olen mukana järjestämässä ensimmäistä luovien alojen opiskelijoiden seminaaria ensi helmikuussa.

Puheenjohtajana haluan taata hallituslaisille mahtavan vuoden killan parissa. Tavoitteenani olisi panostaa hallituksen ryhmäytymiseen ja mahdollistaa kannustava ilmapiiri, jossa keskeistä on toisten tukeminen, hyvinvoinnin merkitys, vuorovaikutus ja innostaminen ideoihin tarttumiseen sekä niiden toteuttamiseen. Erityinen huomio on työmäärän jakautumisessa hallituksen kesken, etenkin kun hallituskokoonpano ja vastuut muuttuvat osittain ensi vuonna. Kaksi melko vaativaa pestiä tehneenä tiedän, kuinka tärkeää on puhaltaa yhteen hiileen ja auttaa toinen toistaan.

Ensisijaisesti haluaisin varmistaa puheenjohtajana, että jokainen kiltalainen tuntisi olonsa kotoisaksi killassa, saisi äänensä kuuluviin ja löytäisi mieluista tekemistä killasta. Kiltatoiminnan kehittämisen suhteen minulla on jo muutamia selkeitä tavoitteita, joita voitaisiin viedä eteenpäin killassa, niin pitkällä tähtäimellä kuin vaikka heti ensi vuonna. Hallinnollisella puolella näkisin tärkeänä vaihtaa pankkia nykyisestä, sillä kulut ovat nousseet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Edunvalvonnallisella puolella tavoitteena olisi jatkaa laitoskahvien järjestämistä, pitää hyviä keskusteluyhteyksiä laitoksen, korkeakoulun ja muiden yhteistyötahojen suuntaan ja ottaa kantaa sekä vaikuttaa edunvalvonnan laajojen teemojen suunnalla, joista yksi konkreettinen esimerkki lienee ohjelmisto-opetuksen parantaminen laitoksella. Lähden innolla uusien haasteiden ja projektien pariin kuin myös niiden, joita olen edistänyt jo kuluneiden vuosien aikana.

Loppuun kannustaisin rohkeasti hakemaan mukaan kiltatoimintaan, se kannattaa! Olen itse kokenut ja oppinut vaikka ja mitä. Jos heräsi jotain kysymyksiä tai kiinnostaisi jutella vaikkapa hallitustyöskentelystä, laita ihmeessä viestiä tg:ssä @maineikas. Mainioin terveisin, Mai M.

 Sanna Lehti  Hyvinvointivastaava

Moikka moi kilta!

Olen Sanna, kolmannen vuoden arkkari ja haen hyvinvointivastaavaksi.

Taustaa kiltahommista on jo kertynyt jonkin verran monista toimaripesteistä aina hallitusvuoteeni 2022 yrityssuhdevastaavana. Näiden kautta olen saanut jonkinlaisen läpileikkauksen killasta, sen toiminnasta sekä tämänhetkisestä opiskelija- sekä työskentelykulttuureista.

Haen tähän pestiin, koska olen erityisesti viimeisen vuoden aikana todennut haluavani ravistella alamme työskentelykulttuuria ja muuttaa asenteita eri suuntaan. Moni ongelma kumpuaa epäterveistä työskentelytavoista – haluaisin ensi vuoden aikana herätellä kiltaa reflektoimaan omaa vointiaan.

Viime aikoina hyvinvointitiimi on vetänyt erilaisia tapahtumia, joissa kiltalaiset ovat päässeet virkistäytymään ja rentoutumaan. Nämä ovat olleet arvokkaita ja mukavia, mutta näiden lisäksi haluaisin myös tehdä pestissä laaja-alaisempaa työtä hyvinvoinnin eteen muiden sektoreiden kanssa ja toimia linkkinä killan, korkeakoulun ja laitoksen välillä.

 Sara Soimasuo  Purjehdusmestari  Purjehdin ensi kertaa 7-vuotiaana, kun isäni laittoi minut kesäksi pois jaloista kesäharrastukseen. Tuo kesä kuitenkin innosti minua suuresti, ja päädyin jollailun jälkeen itsekin ohjaamaan lapsien purjehdusta, ottamaan oman perheeni Terhin jälleen käyttöön, ja olemaan osa niin kilpa- kuin hupiveneiden miehistöä. Arkkitehdit harrastavat stereotypian mukaan purjehdusta, ja minulle olisi kunniatehtävä edistää tätä harrastusta myös kiltamme parissa. Näen oivina mahdollisuuksina myös yhteistyön Otaniemen muiden merenkäynnistä kiinnostuneiden yhdistyksien kanssa. Vuoden aikana haluaisin järjestää purjehduskokeiluja, purjehdukseen liittyviä tapahtumia, ja tutkia mahdollisuuksia purjehdusekskursioon useamman vuoden tähtäimellä.
 Moby Siivonen  Sihteeri-Tiedottaja

Moi kilta!

Mä olen Moby ja opiskelen kolmatta vuotta maisema-arkkitehtuuria. Olen toiminut Arkkitehtikillan eri toimikunnissa viimeiset kaksi vuotta, joista viimeisimpänä hyvinvointitoimikunnassa ja graafikkona. Haen sihteeri-tiedottajan pestiä, koska haluan olla osana kehittämässä killan viestintää ja kirjanpitoa. Aiempaa kokemusta minulla on muista järjestöpesteistä tiedotuksen parissa, joten uutiskirjeiden lähettämiseen minulla on jo tarttumapintaa. Olen työssäni tarkka ja järjestelmällinen, josta on varmasti etua tässä hallituspestissä. Vahvuuteni tähän pestiin on aito kiinnostus killan asioihin: mitä parantaa, mikä toimii, mistä on Arkkitehtikilta tehty. Haluan lisätä osaltani kiltalaisten yhteenkuuluvuutta sekä opintosuuntauksien ylittävää yhteistyötä. Toimikuntieni esihenkilönä haluan toimia luotettavana ja lähestyttävänä tyyppinä, jonka kanssa ei tarvitse turhia jännittää. Tavoitteena minulle on tärkeää selkeä ja ymmärrettävä viestintä, jonka avulla killan asiat ovat järjestyksessä. Valkkari on kuivaa, mä en! Pakettiin kuuluu myös erittäin päräyttävä raatikarwa.

Nähdään vaalikokouksessa, moiccuu <3<3

 Mirka Pellikka  Rahastonhoitaja

Tervehdys kilta! Olen arkkarifuksi Mirka ja haen killan hallitukseen rahastonhoitajaksi. Olen ollut kiinnostunut killan toiminnasta jo ensimmäisestä orientaatioviikosta asti ja syksy onkin täyttynyt tapahtumissa killan toimintaa sekä sen eri muotoja seuraten.

Rahiksena lupaukseni killalle on olla tarkka, täsmällinen ja luotettava. Myös kiltatuotteiden myynti ja käteiskassan hoitaminen ovat minulle mieluisia tehtäviä, joiden tyylisistä hommista minulla on kokemusta jo pienestä asti. Olen ottanut syksyllä fuksirientojen ohessa vastuita, esimerkiksi Maisema-arkkitehtuuripäivillä toimin ilmoittautumispisteellä ja toivottavasti myös vastuufuksina tulevassa Wähäjoulussa.

Taloudenhoitajan pestissä vahvuuteni ovat kokonaisuuksien hahmottaminen, yhteistyökyvyt, tietotekniset taidot ja matemaattinen sekä kielellinen osaaminen. Toivonkin pääseväni ensi vuodelle toteuttamaan visiotani rahallisesti vakaasta kiltatoiminnasta joka mahdollistaa erimuotoiset tapahtumat ja erilaisia nautintoja kaikille kiltalaisille.

 Aapo Niinikoski ja Kaisla Soljanto  Wähätirehtöörit

Moikka! Ollaan Aapo ja Kaisla, kaksi viidennen vuoden arkkaria ja pitkäaikaista kiltatoimijaa. Haemme yhdessä Wähätirehtööreiksi, koska haluamme järjestää ikimuistoisen Wähäjoulun juhlistamaan 115-vuotiasta yhteisöämme.

Olemme tehokas kaksikko, jolla on yhteiset visiot ja toisiaan täydentävät osaamisprofiilit. Osaamisemme muun muassa tapahtumajärjestämisestä, koordinoinnista, budjetoinnista, ryhmänjohtamisesta ja yrityssuhteista pääsee Wähäjoulun kaltaisen juhlan suunnittelussa ja toteutuksessa oikeuksiinsa. Lisäksi meillä on monen kiltavuoden kokemuksen vahvistama palo kiltaa kohtaan.

Haluamme koota innostuneen Wähätoimikunnan, jota luotsata läpi vuoden fasilitoivasti ja toimijoita motivoiden. Panostuksemme mukavaan ja aikaansaavaan työilmapiiriin nostavat toimijoiden parhaat ideat esiin ja takaavat antoisan vuoden Wähäjoulun järjestämisen parissa.

Visiossamme Wähäjoulu on valoa pitkän syksyn pimeyteen luova yhteisön juhla. Tavoitteemme on mahdollistaa mieleenpainuva, mutkaton ja mahtava elämys kaikille juhlijoille. Haluamme myös kehittää Wähäjoulua edeltävän viikon tapahtumista kokonaisuuden, jossa kaikilla kiltalaisilla fuksista jäärään on mahdollisuus virittäytyä juhlahumuun.

Meillä on tarvittava osaaminen, kokemus ja palo järjestää yhteisömme tärkein juhla. Toivomme pääsevämme jatkamaan pitkäaikaista työskentelyämme killassa seuraavaksi Wähäjoulun parissa!

 Leo Jussila  ISO-Neuvos

Olen Leo, ensimmäisen vuoden maisu. Haen ISO-neuvokseksi, koska haluan antaa oman panokseni killan toiminnalle, mutta ennen kaikkea päästä toimimaan yhdessä muiden ISOjen kanssa ja aikanaan mahdollistaa vuoden 2023 fukseille ikimuistoisen ykkösvuoden.

Yksi konkereettinen muutos olisi fuksiryhmien vastuu-ISOjen roolin jatkaminen pidemmälle syksyyn, jolloin vastuu-ISOt olisivat tutumpia, ja fuksien kynnys kysyä opiskelijaelämään liittyviä kysymyksiä laskisi.

Olen avoin, energinen, positiivinen ja mielestäni myös hyvä organisoimaan projekteja ja pitämään ne aikataulusssa. Uskon pystyväni pääsemään maaliin ISO-neuvoksen pestissä ja ryhmänä muiden tulevien ISOjen kanssa. Siksi toivon tulevani valituksi.