Ensimmäinen projektiraha myönnetty!

Arkkitehtikillan hallitus on tällä päivämäärällä avoimessa kokouksessaan päättänyt myöntää 750e projektirahan killan oman videotykin hankkimiseksi. Perusteluina tuen myöntämiselle mainittiin kiltapäiväkerhojen kiltis-työpajoissa esille tulleet toiveet kiltahuoneen pysyvästä projektorista, jonka käyttö olisi mahdollista myös majan elokuvailloissa. Hallitus koki, että projektori on mielekäs sijoitus helpottamaan ja laajentamaan nykyistä toimintaa, sekä parantamaan kiltahuoneen käytettävyyttä. Projektirahan suuruus päätettiin mitoittaa laadukkaan keskihintaisen tykin mukaisesti, ja hintaan määritettiin myös kiltahuoneelle asentamiseksi tarvittavat lisälaitteet.

Projektirahaa on kuitenkin jäljellä vielä 1250e loppuvuoden kiltaprojekteihin! Muistathan hakea rahaa myös omaan projektiisi, jonka olet suunnitellut toteuttavasi killan nimissä tai kiltalaisten iloksi! Projektirahan myöntää killan raati hakemusten saavuttua kuukausittain.

Hae projektirahaa lähettämällä täysin vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen akraati@list.ayy.fi