Allekirjoitetut pöytäkirjat arkistoitu kaikkine liitteineen.

Kokous 1/2017 – Uuden hallituksen ensimmäisessä hallituksen kokousessa mm. sovittiin yleisiä kokouskäytäntöjä, päivitettiin killan nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet sekä ideoitiin uuden hallituksen kuvausta ja muille killoille lähetettävää naamaläsyä.

Kokous 2/2017 – Vuoden toisessa kokouksessa keskusteltiin mm. killan varastojen avainten käyttöoikeuksista vuonna 2017, uusien toimijoiden kouluttamisesta ja järjestäytymisestä sekä kiltahuoneen puhtaanapidosta.

Kokous 3/2017 – Tässä pitkähköksi venyneessä kokouksessa keskustelua herättivät mm. killan uuden pankkikortin ehdot, myyntitykin pestin ja pahvinmyynnin tulevaisuus, sopimuspohja foundation-yrityksille ja killan vuotuisen haalarimerkin värien välinta. Lisäksi valittiin edustajia erinäisiin työryhmiin.

Kokous 4/2017 – Kokouksessa mm. ideoitiin uusia nettisivuja sekä yhteistyötä Lundin teknillisen yliopiston (LTH) kanssa, sovittiin killan vuosikokouksen ajankohta ja päätettiin hankkia killan hallitukselle oma sähköpostilista.

Kokous 5/2017 – Kokouksessa mm. killan hallituskummi 2017 Pyry Huhtanen kävi esittäytymässä ja kertoi AYY:n kuulumisia sekä päätettiin ajankohdat killan kesäpäiville sekä syksyllä järjestettäville AO-päiville.

Kokous 6/2017 – Kokouksessa mm. suunniteltiin KTH:n opiskelijoiden vierailua ja keskusteltiin yhteistyöstä M.A.D:in kanssa.

Kokous 7/2017 – Kokouksessa puhuttiin mm. opiskelijapalautteen kehittämisestä ja yhteistyökuvioista RAK:in kanssa.

Kokous 8/2017 – Tässä kokouksessa keskustelua herätti mm. arkkitehtiopiskelijoiden työpöytien tarve Väreessä. Lisäksi hallituskummimme Pyry Huhtanen kävi kertomassa tuoreimmat uutiset AYY:n hallituksesta.

Kokous 9/2017 – Laskiaistiistain aamukokouksessa käsiteltiin mm. tulevaa kv-tutorien palkitsemissysteemiä, opiskelutilojen siisteyttä ja killan haalarimerkkejä.

Kokous 10/2017 – Tässä pitkähköksi venyneessä hallituksen kokouksessa mm. vastattiin AYY:n brändikyselyyn ja Jäynä kävi kertomassa kevään suunnitelmistaan, jonka pohjalta ideoitiin killan järjestämää ohjelmaa Jäynän Wappuareenaan.

Kokous 11/2017 – Kokouksessa mm. päättettiin tukkuluottokortin tilaamisesta ja valittiin hallituksen oloasu, ainakin osittain. Lisäksi wappulehti Äpy vieraili kertomassa tämän vuoden diileistä.

Kokous 12/2017 – Kokouksessa mm. päätettiin Äpy-myynnin yhdistysprovikka ja keskusteltiin Metallimiehenkuja 4:n tulevaisuudesta.

Kokous 13/2017 – Hallituksen 13. kokous järjestettiin AYY:n keskustoimistolla. Kokouksessa hallituskummi Pyry Huhtanen kertoi AYY:n kuulumisia, lisäksi keskusteltiin toiminta-avustushakemuksesta.

Kokous 14/2017 – Tässä sunnuntaisessa brunssikokouksessa keskusteltiin mm. 110-vuotisjuhlavuoden valmisteluista, yhteistyöstä Arkkitehtuurin laitoksen kanssa ja käytiin läpi, miten alkuvuosi on mennyt.

Kokous 15/2017 – Tämän viikon kokouksessa puhuttiin mm. Lundin ekskursiosta, wapusta ja 110-vuotisjuhlavuoden grafiikkakilpailusta.

Kokous 16/2017 – Kokouksessa tarkasteltiin killan jäsenrekisteriä ja ideoitiin parannuksia kiltahuoneelle.

Kokous 17/2017 – Keskusteltiin 110-juhlavuoden toimihenkilöpesteistä, päätettiin niihin liittyen ylimääräisen killan kokouksen koollekutsumisesta ja sovittiin loppukevään kokousaikoja.

Kokous 18/2017 – Kokouksessa käsiteltiin mm. kiltiksen avaimia sekä raadin kiitosillan järjestelyjä.

Kokous 19/2017 – Tämän viikon kokouksessa mm. kuultiin jälleen AYY:n kuulumisia sekä keskusteltiin killan asemasta AYY:n uusien opiskelijoiden sektorin tapaamisissa.

Kokous 20/2017 – Kokouksessa mm. suunniteltiin killan kesäpäiviä ja hyväksyttiin iso kasa laskuja.

Kokous 21/2017 – Kevätkauden viimeinen kokous pidettiin killan kesäpäivillä, kokouksessa mm. hyväksyttiin iso kasa kulukorvauksia sekä lisättiin hallituksen tietämystä syksyllä koittavista AYY:n edustajiston vaaleista ja edustajistosta yleisesti.

Kokous 22/2017 – Syksyn ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin mm. syksyn aikatauluja, rastiedustuksia ja AYY:n kansainvälistymiskilpailua.

Kokous 23/2017 – Kokouksessa keskusteltiin Väreeseen muutosta ja orientaatioviikon ohjelmasta. Lisäksi AO-tirehtöörit kävivät kertomassa kuulumisia syksyn arkkitehtiopiskelijapäiviin liittyen.

Kokous 24/2017 – Tässä maanantaiaamuisessa kokouksessa vieraili Aallon opintopsykologi Mikko Inkinen, jonka kanssa suunniteltiin yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Lisäksi käytiin läpi killan talouden puolivuotiskatsaus ja päätettiin osallistua killan voimin SAFAn järjestämille Arkkitehtuurifestareille.

Kokous 25/2017 – Kokouksessa keskusteltiin mm. sähköisestä arkistoinnista ja ARTSin fuksiaisista sekä päätettiin vaalikokouksen ajankohta. O-SAFAn edustajat vierailivat kokouksessa kertomassa syksyn kuulumisia.

Kokous 26/2017 – Kokouksessa mm. kuultiin AYY:n kuulumisia, keskusteltiin AYY:n edustajistovaaleista ja hyväksyttiin iso kasa laskuja.

Kokous 27/2017 – Tämän viikon kokouksessa mm. pohdittiin onko killan toiminta ollut alkuvuodesta tehdyn toimintasuunnitelman mukaista, pohjustettiin kannanottoa Väreen tilajärjestelyihin liittyen sekä aloitettiin AK110-juhlavuoden graafisen ilmeen kilpailun purku.

Kokous 28/2017 – Keskulteltiin mm. juhlavuoden hallituksen kokoonpanosta, pahvimyynnistä ja killan vuokrattavista.

Kokous 29/2017 – Kokouksessa mm. kuultiin Wähätirehtöörien ja Juhlavuosivastaavan kuulumisia sekä keskusteltiin Teekkarilinjapaperista (liitteenä) ja edunvalvonta-asioista.

Kokous 30/2017 – Kokouksessa käsiteltiin mm. vaalien valmistelua, Suomi-ekskua ja hallituksen loppuvuoden aikatauluja.

Kokous 31/2017 – Tämän viikon kokouksessa mm. keskusteltiin seuraavan vuoden laitossopimuksesta, valittiin edustajat ARTS:in muuttoryhmään ja suunniteltiin Wähäjoulukalenteria.

Kokous 32/2017 – Tässä lyhyehkössä aamukokouksessa keskusteltiin vireillä olevasta killan sääntömuutoksesta, pohdittiin edustajia SAFA:n toimielimiin ja päätettiin vaalikokouksen koollekutsumisesta.

Kokous 33/2017 – Kokouksessa mm. kuultiin AYY:n kuulumisia ja keskusteltiin alumnigaalasta sekä vuosijuhlien tarjotuista kutsuvieraspaikoista.

Kokous 34/2017 – Kokouksessa vieraili NuDe:n edustajia kertomassa näkemyksiään sissareiden tulevaisuudesta liittyen heidän liittämiseensä Arkkitehtuurin laitokseen. Lisäksi keskusteltiin arkkitehtuurin laitoksen ensi syksyn tilajärjestelyistä ja kiltiksen tulevaisuudesta.

Kokous 35/2017 – Tämän viikon kokouksessa keskusteltiin mm. historiikkien hävittämisestä, ansiomerkkien saajista ja loppuvuoden kokousaikatauluista.

Kokous 36/2017 – Kokouksessa mm. hyväksyttiin SAFA:n kiltasopimus ja keskusteltiin vuosijuhlapaikkojen tarjoamisesta.

Kokous 37/2017 – Kokouksessa mm. suunniteltiin killan pikkujouluja ja keskusteltiin Väreen muuttoaikataulusta.

Kokous 38/2017 – Vuoden 2017 viimeisessä kokouksessa mm. hyväksyttiin ennätysmäärä laskuja, keskusteltiin sissareiden liittymisestä Arkkitehtuuriin laitokseen ja killan drive-kansion varmuuskopioinnista.

Vuosikokous 2017
Killan ylimääräinen kokous
Vaalikokous 2017