PÖYTÄKIRJAT 2014

Kokous 1/2014 – Ensimmäinen kokous! Raati järjestäytyi, valitsi varapuheenjohtajan, sopi vakiokokousajan ja muita käytäntöjä tulevalle vuodelle.

Kokous 2/2014 – Kokouksessa puhuttiin pahvinmyynnin uudelleenorganisoinnista ja talvipäivästä.,

Kokous 3/2014 – Kokouksessa puhuttiin taas pahvinmyynnistä, killan varastoista, tapaamisista dekaanin kanssa.

Kokous 4/2014 – Kokouksessa finalisoitiin peräkärryn vuokrasopimus, nimettiin killalle virallinen panomies, puhuttiin yritysyhteistyöstä ja haalarimerkeistä.

Kokous 5/2014 – Kokouksessa käsiteltiin killan tilojen kehittämistä, jäsenetuja ja budjettia. Kiltakummi Pietari Keskinen esittäytyi.

Kokous 6/2014 – Kokouksessa esiteltiin budjetti- ja toimintasuunnitelmaluonnoksia, nimettiin SAFA-edustajia ja gurut uudelleen tiedotusassistenteiksi.

Kokous 7/2014 – Kokouksessa puhuttiin alumnityöryhmän perustamisesta, tutkintosäännön muutoksesta ja raatinimityksen mahdollisesta laajentamisesta koskemaan hallitusta ja toimihenkilöitä.

Kokous 8/ 2014 – Kokouksessa esiteltiin kurssikyselyn tuloksia ja valittiin varaedustajat HESA-SAFAN johtokuntaan.

Kokous 9/2014 – Kokouksessa keskusteltiin killan verkkosivujen kehittämisestä sekä perustetiin erillinen google-kalenteri kokouksille.

Kokous 10/2014 – Kokouksessa puitiin kuumeisesti kiltahuoneen säilymistä AK:n käytössä uuden ARTSin talon valmistuessa ja kampusasioihin vaikuttamista. Lisäksi esiteltiin vuosikokousmateriaalit.

Kokous 11/ 2014 – Megakokouksessa laskettiin killan upean historiikin myyntihintaa jäsenille sekä suunniteltiin mahdollisia HOPS-työpajoja.

Kokous 12/ 2014 – Kokouksessa keskusteltiin Arkkitehtikillan tulevaisuusnäkymistä sekä suhteesta Tokyoon yhteisessä korkeakoulussa ja tulevassa rakennuksessa.

Kokous 13/2014 – Kokouksessa pohdittiin arkkitehtikiltojen yhteisen AO-elimen perustamista, ja hyväksyttiin Kannunvalajien tarjoama YYA-sopimus.

Kokous 14/2014 – Kokouksessa perustettiin myyntitykin toimihenkilövirka ja hoidettiin juoksevia asioita.

Kokous 15/2014 – Tämä pöytäkirja on poikkeuksellisen fabulous! Kokouksessa keskusteltiin yliopiston tukipalveluiden YT-neuvotteluista ja päätettiin killan tapahtumille yhteinen maksu- ja peruutuskäytäntö.

Kokous 16/2014 – Kokouksessa keskusteltiin ARTSin viestintästrategiasta ja myönnettiin projektirahaa killan videotykin ostamiseen.

Kokous 17/2014

Kokous 18/2014

Kokous 19/ 2014

Kokous 20/2014

Kokous 21/2014 – Kokouksessa perustettiin killalle twitter- ja instagramtilit sekä suunniteltiin yhteistyömahdollisuuksien tunnustelua Pohjoismaisiin arkkitehtikouluihin.

Kokous 22/2014

Kokous 23/2014

Kokous 24/2014

Kokous 25/2014

Kokous 26/2014

Kokous 27/2014