Arkkitehtikillan raati

Arkkitehtikillan raadin (hallituksen ja toimihenkilöiden) toimenkuvat.

Hallitus

Toimihenkilöt

Moniin toimihenkilöpesteihin valitaan useampi kuin yksi toimija, jotka muodostavat tehtävää hoitavan tiimin.

 

Erikseen hyväksytään killan toimihenkilöiksi ARTSissa, A-laitoksessa, ja SAFAssa toimivat hallopedit. ISOhenkilöt ja tutorit valitaan erillisessä haussa ensi keväällä. Myös huomionosoitustoimikuntaan haetaan erikseen (alku syksystä). Killalla on myös oma tanssiryhmä #SWAGSWAGNAMNAM johon voi hakeutua ympäri vuoden.

Jos sinulla on visio siitä, mitä haluaisit killassa tehdä omaksi ja muiden iloksi, mutta yksikään pestikuvaus ei vastaa visiotasi, voit ehdottaa pestiä hakemalla siihen itse, kertoa ideastasi jollekin nykyiselle toimijalle tai heittää idean ilmoille vaalikokouksessa.

 

Toimihenkilövirat:

Valittiin killan vaalikokouksessa 11.11.2020, täydennyshaut järjestetään keväällä 2021

Abi-vastaavat

Vastaavat lukiolaisille järjestettävien esittelytapahtumien organisoinnista ja niiden sopimisesta lukioiden kanssa. Esittelevät arkkitehtuurin laitoksen opintoja. 

Ajokkimestari

Ajokkimestarit vastaavat Arkkitehtikillan edustuksesta ajokkitapahtumissa. He kokoavat kiltalaista joukon rakentelemaan ja kisailemaan ajokkinsa kanssa Laskiaisriehaan ja Otatarhan ajoihin.

Alumnivastaava

Alumnivastaava toimii killan sekä alumniyhteisö A-Lumnien yhteyshenkilönä. Alumnivastaavat ja A-Lumni järjestävät kiltalaisille haluamiaan urapainotteisempia tapahtumia, kuten urailtoja ja toimistoapproja.

AO-päivätirhetööri(t)

AO-päivätirehtöörit järjestävät Arkkitehtiopiskelija -päivät, kun ne tapahtuvat Otaniemessä vuonna 2021.

Etsivä

Auttaa tiedottajaa keräämään tietoa – etätapahtumia, artikkeleita, kiinnostavia uutisia yms –  joiden pohjalta tiedottaja koostaa viikkotiedotteen kiltalaisille.

Excumestari

Järjestää yhdessä yrityssuhdevastaavan ja yhteisövastaavan kanssa pienempiä excuja killan jäsenille, esim. arkkitehtitoimistoille, työmaille ja uusiin arkkitehtikohteisiin. Järjestää perinteisen SuomiXQn yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa.

Graafikot

Killan graafikot tuottavat visuaalisen ilmeen milloin mihinkin tapahtumaan yhteistyössä käsitteillä olevan tapahtuman tapahtumavastaavien kanssa. Graafikon toimikuva ja tehtävät saattavat vaihdella pitkin lukuvuotta mutta luovuudelle jää aina tilaa.

Historioitsija

Auttaa sihteeriä arkistoinnissa, kerää tietoa historiikkia varten ja järjestää fukseille historia-illan.

Hyvinvointivastaava

Hyvinvointivastaavan vetämän hyvinvointitiimin on tarkoitus kiinnittää huomiota & herättää keskustelua hyvinvointiin liittyen sekä kehittää kiltalaisten toimintaympäristöä kohti parempaa hyvinvointia mm. oma jaksaminen, opintojen kuormittuneisuus, työskentelytavat, ammatti-identiteetti ja urapolut.

Influensseri

Hallinnoivat killan sosiaalista mediaa, julkaisevat sekä tapahtumista että markkinointiviestintää instagramiin, ig-storyyn, ja facebookiin. Voivat myös jakaa kiltalaisille mahdollisesti kiinnostavia tapahtumia ja juttuja.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavat tarjoavat kiltalaisille kulttuurielämyksiä yhdessä kulttuuritoimikunnan kanssa. Kulttuuritoiminnan skaala on laaja, ja elämyksiä onkin saatu monenlaisia, kuten museovierailuja, viinimaisteluita, podcast-suosituksia ja tempparikatsomoita.

Käpykonna

Käpykonnat järjestävät toimintaa vanhemmille opiskelijoille, esimerkiksi perinteiset käpysitsit. Tämän lisäksi muuta kävyille (4.vk ylöspäin) suunnattua hauskaa toimintaa.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavat järjestävät yhdessä AK Sportklubbin kanssa kiltalaisille aktiivista ja liikunnallista toimintaa, kuten lajikokeiluja, treenikerhoja ja haasteita. Liikuntavastaavat voivat halutessaan lähteä järjestämään suurempiakin tapahtumia, kuten laskettelureissuja.

Lipputirehtööri

Suunnittelee ja toteuttaa killalle uuden lipun kiltalaisten kanssa.

Lukkarimestari

Johtaa killan lukkaritoimintaa, ja löytää/delegoi tapahtumiin (ainakin sitseille, laulusaunoille) lukkareita. Järjestää syksyllä killan laulukilpailun ja mustan läpilaulannan.

MAIK-edustajat

MAIK-edustajat ovat osa MAIK-ammattiainejärjestön hallituksen jäseniä, jotka järjestävät kiltarajoja ylittävää toimintaa yhdessä Maanmittarikillan ja Rakennusinsinöörikillan kanssa. Vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat risteily, varaslähtö ja sitsit.

Mestaritutor

Mestaritutor on etenkin Maisterimestarin, mutta myös koko Uusien Opiskelijoiden -sektorin kanssa tiiviisti työskentevä uusi toimihenkilö, joka auttaa maisterifuksien vastaanotossa, sekä on vastuussa maisteritutoreista- ja Maisteritutoreista ISOneuvoksen kanssa. Mestaritutor valitaan jo vaalikokouksessa ISOhenkilöistä poiketen, jotta hän voi heti vuoden alusta asti toimia maisteriopiskelijoiden vastaanoton suunnittelussa mukana.

Mx Worldwide

Luo ja pitää yllä suhteita alan ulkomaalaisiin opiskelijajärjestöihin. Huom. korvaa toimihenkilöpesti Viikingin.

O-SAFA:n edustaja

Hoitaa Arkkitehtikillan yhteyttä O-SAFA:an.

Nettisivuvastaava

Nettisivuvastaava ylläpitää ja päivittää killan nettisivuja. Hän myös opastaa muita toimihenkilöitä nettisivujen käyttämisessä. Arkkitehtikillan nettisivujen ylläpito sekä kehittäminen on avainasemassa osana killan viestintää, mutta myös kiltatoiminnan ulkopuolisille toimijoille.

Päätoimittaja

Päätoimittaja kokoaa toimituksellisen kirjoittajia, kuvittajia ja valokuvaajia, jotka yhdessä tekevät kiltalehteä, Paperia, neljä kertaa vuodessa ja Arkkitehtiopiskelijaa, kun Aallolla on julkaisuvuoro. Alkuvuodesta päätoimittaja tekee myös Yrityssuhdevastaavan kanssa yhteistyötä sekä kilpailuttaa painotaloja. Aiemmat kiltalehdet luettavissa killan nettisivuilta.

Panomestari

Johtaa panotoimikuntaa ja katsoo, että tämä panee ainakin killan Wappusiman. Edistää killan panokulttuurista tietämystä.

Yrityssuhdeassistentit

Toimivat yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa keräten killalle sponsoreita erilaisia tapahtumia ja projekteja varten. Assistentit hankkivat kiltalehteen mainoksia, excuille yrityksiä ja he huolehtivat Wähäjoulun varainhankinnasta.

Valokuvaajat

Ottavat killan tapahtumissa valokuvia ja verkkosivuvastaavan avulla julkaisevat ne killan kuvapankkiin. Tärkeä rooli kiltatoiminnan ikuistajana tuleville, nykyisille sekä menneille vuosikursseille.

Wähätirehtööri(t)

Järjestävät Wähäjoulun (Arkkitehtikillan vuosijuhlat),  suunnittelee juhlat yhdessä toimikuntansa kanssa.

Puutarhuri(t)

Puutarhuri ylläpitää killan viljelypalstaa Ossinlammella. Killan palsta tarjoaa kiltalaisille mahdollisuuden pienviljelyyn ilman omaa henkilökohtaista palstaa.

 SAFA-TEK-yhdyshenkilö(t)

Hoitaa Arkkitehtikillan yhteyksiä SAFA:an ja TEK:iin.

Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastus sisältää sekä järjestön talouden että hallinnon tarkastuksen. Talouspuolelta tarkastetaan järjestön kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminnantarkastajat katsovat, että killassa on toimittu järjestön sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Wappumestari

Wappumestari järjestää Arkkitehtikillan Wapun: Wappulehden myynnin koordinointia, sitsikilpailusitsit, Wappubussilla Mantan lakitukseen – vaikka mitä lystää jos intoa riittää! Tässä pestissä vain mielikuvitus on rajana.