Arkkitehtikilta 110 vuotta

Arkkitehtikilta täyttää vuonna 2018 110 vuotta!

110-toimikunnassa on seuraava ydinporukka

Juhlavuosivastaava(t)

Juhlavuosivastaava on vastuussa juhlavuoden kokonaisuudesta ja toimii linkkinä juhlavuositoimikunnan ja hallituksen välillä. Juhlavuosivastaavalla on kokonaisvaltainen käsitys juhlavuoden kulusta ja tapahtumista.

Wähätirehtöörit Saana Rossi ja Lassi Luotonen

Wähätirehtööri (tai Wähätirehtöörit) järjestää Arkkitehtikillan 110- juhlavuoden huipentavan vuosijuhlan Wähäjoulun. Yhdessä Wähäjoulutoimikunnan kanssa tirehtööri tekee juhlasta omannäköisensä teekkariperinteitä unohtamatta. Juhlavuoden Wähis on unohtumaton juhla, joka puhuttaa vielä pitkään.

Sponsorivastaava Iiro Virta

Sponsorivastaavan tärkein tehtävä on huolehtia juhlavuoden taloudellisen tuen hankkimisesta sekä koordinoida juhlavuoteen liittyviä yhteistyökuvioita yhdessä killan yrityssuhdevastaavan kanssa.

Tiedotus- /brändivastaava Ellen Heikkilä

Tiedotus- ja brändivastaavan tehtävä on vastata juhlavuotta koskevan viestinnän selkeydestä ja yhdenmukaisuudesta ja näkyvyydestä sekä kiltalaisille että koko Aalto-yhteisölle.