Arkkitehtikilta 110 vuotta – hae Juhlavuositoimikuntaan!

110-juliste_vaaka

Arkkitehtikilta täyttää vuonna 2018 110 vuotta! Miten killan tulisi juhlistaa pitkää taivaltaan? Millainen juhlavuoden sinusta tulisi olla? – Lähde mukaan 110 -juhlavuositoimikuntaan!

Juhlavuotta varten tarvitaan paljon innokkaita tekijöitä ja juhlavuoden tärkeimmät vastuuhenkilöt valitaan killan ylimääräisessä kokouksessa 15.5. klo 18.00. Tule siis paikalle ja vaikuta! Lue kokouksen esityslista täältä.

Pestit alkavat toukokuussa 2017 ja kestävät aina vuoden 2018 loppuun saakka. Killan kokouksessa valittavat vastuuhenkilöt muodostavat tiiviin Juhlavuositoimikunnan, jotka ovat vastuussa vuoden eri osa-alueista. Vastuuhenkilöt rekryävät itselleen toimikunnat lähempänä juhlavuotta – mukaan tekemään juhlavuotta voi siis lähteä missä vaiheessa vain!

Hallitus on ehdottanut valittavaksi seuraavia toimihenkilöpestejä:

Juhlavuosivastaava(t)

Juhlavuosivastaava on vastuussa juhlavuoden kokonaisuudesta ja toimii linkkinä juhlavuositoimikunnan ja hallituksen välillä. Juhlavuosivastaavalla on kokonaisvaltainen käsitys juhlavuoden kulusta ja tapahtumista. Juhlavuosivastaava on suuressa roolissa juhlavuoden isoissa linjoissa. Hallitus suositelee juhlavuosivastaavaa syksyn vaalikokouksessa myös ensi vuoden hallituksen jäseneksi, jonka mahdollistamiseksi on vireillä sääntömuutos. Pestissä pääsee siis vaikuttamaan isosti Arkkitehtikillan merkkivuoteen!

Wähätirehtööri(t)

Wähätirehtööri (tai Wähätirehtöörit) järjestää Arkkitehtikillan 110- juhlavuoden huipentavan vuosijuhlan Wähäjoulun. Yhdessä Wähäjoulutoimikunnan kanssa tirehtööri tekee juhlasta omannäköisensä teekkariperinteitä unohtamatta. Juhlavuoden Wähis on unohtumaton juhla, joka puhuttaa vielä pitkään. Juhlan järjestäminen vaatii organisointikykyä ja rajattomasti luovaa hulluutta – vuosijuhlat ovat killan juhlavuoden tapahtumakalenterissa sekä osallistujamäärältään että budjetiltaan isoimmat bileet.

Sponsorivastaava

Sponsorivastaavan tärkein tehtävä on huolehtia juhlavuoden taloudellisen tuen hankkimisesta sekä koordinoida juhlavuoteen liittyviä yhteistyökuvioita yhdessä killan yrityssuhdevastaavan kanssa. Suuri osa sponsorivastaavan työstä kohdistuu juhlavuotta edeltävään aikaan, jolloin hankitaan juhlavuoden pääsponsorit. Sponsorivastaava kokoaa itselleen toimikunnan, joka avustaa sponsorien hankinnassa.

Tiedotus- /brändivastaava

Tiedotus- ja brändivastaavan tehtävä on vastata juhlavuotta koskevan viestinnän selkeydestä ja yhdenmukaisuudesta ja näkyvyydestä sekä kiltalaisille että koko Aalto-yhteisölle. Tiedotus-
ja brändivastaavaksi sopii henkilö, jolla on kiinnostusta viestinnästä ja grafiikoiden tekemisestä. Tiedotus- ja brändivastaava voi tarvittaessa työstää Graafinen ilme -kilpailun voittajaehdotusta kilpailun voittajan kanssa.

Hae pesteihin täältä.

Lue ehdolle asettuneiden hakemukset täältä.