Tutkinnonuudistus

Tutkinnonuudistus astui voimaan 1.8.2014.

Ennen vuotta 2014 opintonsa aloittaneiden täytyy joko vaihtaa uuteen tutkintorakenteeseen, tai suorittaa tutkinto loppuun vanhan rakenteen mukaan määräaikaan mennessä.

Mikäli olet aloittanut kandidaatti- tai maisteriopintosi alkaen 1.8.2014, opiskelet automaattisesti uuden tutkintorakenteen mukaan.

Tutkinnonuudistuksen yhteydessä kaikkien opiskelijoiden tulisi tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma vähintään kartoittamalla miten heidän suoritetut opintonsa istuvat uuteen tai vanhaan tutkintorakenteeseen, ja selvittämällä mitä heidän täytyy vielä opiskella valmistuakseen valitun rakenteen mukaan. Laitoksen Siirtymä-HOPS-sivuilta moodlesta löydät tietoja siitä, miten opinnot kannattaa suunnitella siirtymävaiheessa.

Laitoksen tutkinnonuudistusta koskevat infosivut


Ennen vuotta 2014 aloittaneet kandidaattiopiskelijat

Jos haluat jatkaa vanhassa tutkinnossa

 • Sinun on valmistuttava tekniikan kandidaatiksi 31.10.2016 mennessä
 • Joudut opiskelemaan uuteen rakenteeseen kuuluvia kursseja syksystä 2014 lähtien, mutta pääasiassa esim. opintopiste-erojen korvaus on sovittavissa kurssien opettajien kanssa.
 • Siirtyminen erittäin suositeltavaa, mikäli olet elokuuhun 2014 mennessä suorittanut yli 100 op
 • Vaihtamiseen vaikuttavat suunniteltu opiskelutahti sekä se, mitä kursseja haluat opiskella.
 • Mikäli opiskelet vanhan tutkintorakenteen mukaan, mutta opintosi viivästyvät niin, ettet valmistukaan määräaikaan mennessä, siirryt automaattisesti uuteen tutkintorakenteeseen. Kaikki vanhaan tutkintorakenteeseen pakollisena kuuluneet opinnot on tällöin luvattu ottaa osaksi uutta tutkintoa, kuitenkin niin, että kokonaisuuksien katsotaan korvaavan toisiaan, esim. 1. vuoden opinnot vanhassa tutkinnossa korvaavat 1. vuoden opinnot uudessa tutkinnossa jne. Katso tarkat korvaavuudet kurssikorvaavuuskaaviosta.
 • Lisätietoja sekä apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseen voi pyytää opintoneuvojilta.

Jos haluat vaihtaa uuteen tutkintoon

 • Voit täyttää hakemuksen uuteen tutkintoon siirtymisestä ja palauttaa sen OOPiin. Tätä ei ole välttämätöntä tehdä ennen kuin olet juuri valmistumassa, jolloin sinulle jää varaa miettiä, kannattaako tutkinto sittenkin suorittaa vanhan mallin mukaan.
 • Sinun kannattaa ehdottomasti tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma, ja kiinnittää erityisesti huomiota kurssien korvaavuuksiin. Voit pyytää tähän apua opintoneuvojalta.
 • Siirtyminen uuteen tutkintoon on suositeltavaa, mikäli olet suorittanut alle 60 op elokuuhun 2014 mennessä.
 • Siirtymistä kannattaa harkita, mikäli haluat suorittaa arkkitehtuurin laitoksen ulkopuolisen sivuaineen osana kandidaatin tutkintoa.

Ennen vuotta 2014 aloittaneet maisteriopiskelijat

Maisterivaiheen tutkintorakenne hieman yksinkertaistuu, mutta merkittäviä muutoksia ei tule.

Jos haluat jatkaa vanhassa tutkinnossa

 • Sinun täytyy valmistua arkkitehdiksi 31.10.15 mennessä.
 • Tämä on suositeltavaa, mikäli olet opintojesi loppupuolella, ja pystyt keskittymään opintoihisi lukuvuoden 2014-2015.

Jos haluat siirtyä uuteen tutkintoon

 • Voit täyttää hakemuksen uuteen tutkintoon siirtymisestä ja palauttaa sen OOPiin. Tätä ei ole välttämätöntä tehdä ennen kuin olet juuri valmistumassa, jolloin sinulle jää varaa miettiä, kannattaako tutkinto sittenkin suorittaa vanhan mallin mukaan.
 • Tämä on suositeltavaa, mikäli olet opintojesi alkuvaiheessa.
 • Uusi tutkintorakenne on yksinkertaisempi ja hiukan joustavampi kuin vanha, mutta muuten se ei eroa merkittävästi vanhasta maisterintutkinnosta.

ARTSin tutkinnonuudistus INTOssa