Aihearkisto: Opintoasiat

Opintotiedote

Aaro Timonen

Nyt kun lukuvuotemme viimeinen periodi on alkanut ja vappu lähestyy vauhdilla on hyvä muistutella muutamasta opintoihin liittyvästä asiasta. Tässä siis koontina muutama ajankohtainen aihe.


Kurssipalaute

Kurssipalautteiden täyttäminen kurssin päätytyttyä on erittäin tärkeää ajatellen kurssien ja opetuksen kehittämistä. Jos kurssien käytännön järjestelyissä, opetuksessa, aikataulutuksessa tai kurssien sisällöissä on ollut ongelmia on kurssipalaute paras väline antaa palautetta ja kehittää opetusta. Samalla on hyvä muistaa myös antaa palautetta toimivista opetustavoista ja kurssikäytänteistä. Kurssipalautteet on lähetetty sähköpostilla kaikille kursseille osallistuneille, joten käykäähän etsimässä palautelinkit sähköposteistanne ja vastailkaa palautteeseen! Palautteen antaminen on erittäin tärkeää, jotta opetuksemme ja kurssimme kehittyvät!

Kesäopetus

Aallon tarjoamasta kesäopinnoista löytyy tietoa kesäopetuksen into-sivuilta. Samoilta sivuilta löytyy myös tietoa kesäopintotuen hakemisesta.

https://into.aalto.fi/display/fisummer

 

Kesäkandi

Arkkitehtuurin laitos järjestää kesäkandiseminaari-infon perjantaina 21.4. klo 12.00 Miestentien seminaarisalissa 211. Kesäkandiseminaariin voi ilmoittautua linkin kautta. Huomaa myös että kesäkandiseminaariin liittyy myös ennakkotehtävä, joka on palautetava 15.5. mennessä.

https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=JOIN.kand&html=1

 

Väre

Uusi kampusrakennus Väre nousee vauhdilla. Tietoa  rakentamisen etenimestä ja kuvia tämänhetkisestä tilanteesta löytyy OneCampus- sivustolta. Käy siis tutustumassa rakennuksen viimeisimpiin vaiheisiin ja fiilistelemässä tulevia tiloja jotka otetaan käyttöön syksyllä 2018.

http://onecampus.aalto.fi/

 


Vuoden opettaja -äänestys

Timo Paananen

Nyt tarvitaan SINUN mielipiteesi! Arkkitehtikilta palkitsee vuosittain Wähäjoulussa vuoden opettajan. Kuka opetushenkilökunnan jäsenistä mielestäsi ansaitsee erityisen kiitoksen työstään? Perusteet valintaan riippuvat sinusta.

Vuoden opettaja 2014

Arkkitehtikilta palkitsee vuosittain opiskelijoiden valitseman opettajan parhaan opettajan tittelillä. Voittajan julkistaminen tapahtuu Wähäjoulussa.

Äänestysaika päättyy 19.11.2014.

*Pakollinen
  Kysymys on pakollinen
  Kysymys on pakollinen
  Älä koskaan lähetä salasanaa Google Formsin kautta.

 

Laitoskokoukset avoimia opiskelijoille!

Timo Paananen

Tästä lähtien arkkitehtuurin laitoksen laitoskokoukset ovat opiskelijoille avoimia! Paikalle kannattaa saapua kuulemaan laitoksen ajankohtaisista asioista, kyselemään kiperiä kysymyksiä, tai nauttimaan aamiaistarjoilusta. Seuraava laitoskokous on tiistaina 27.5. klo 9.00 – 12.00 Miestentie 3:n toisessa kerroksessa. 

Yhtenä käsiteltynä aiheena oli Aalto-yliopiston palveluiden yt-neuvottelut, joista liikkuneita huhuja selvennettiin, ja tarkempaa tietoa neuvotteluiden etenemisestä jaettiin. Tavoitteena neuvotteluissa on järkevöittää yliopistojen yhdistymisen jälkeistä palvelutilannetta mm. muuttamalla ja yhdistämällä työtehtäviä. Yliopisto pyrkii selviämään ilman irtisanomisia, ja eläköityvä henkilöstö kattaa mahdollisesti osan vähennystarpeesta. Koska todellistakin vähennystarvetta on, ei vähennyksistä voida vielä luvata mitään. Perimmäisenä tarkoituksena yt-neuvotteluissa on kuitenkin tarjota asiakkaille eli esimerkiksi opiskelijoille paremmin toimivat palvelut.

WP_20140506_002
Tänään paikalla olivat Santeri ja Säde kuulemassa laitoksen kehityslinjoista sekä nauttimassa Pirkon (vas.) aamiaistarjoiluista.

 

HOPS – Miten tutkinnonuudistus vaikuttaa sinuun?

Saana Rossi

Laitos järjestää kandidaattiopiskelijoille Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa eli HOPSia koskevan infotilaisuuden 7.4. klo 17.00. Tilaisuudessa annetaan tietoa tutkinnonuudistuksen vaikutuksista opintoihin, ja siitä miten opinnot kannattaa suunnitella uuden tutkinnon puitteissa.

Tilaisuuden jälkeen opiskelijat tekevät alustavan opintosuunnitelmansa, joka palautetaan vastuulehtorille. Hän käy opintosuunnitelmat läpi, ja niistä keskustellaan ryhmätapaamisessa, jonka jälkeen opiskelijat ohjataan tarvittaessa tapaamaan opintoneuvojia tai opintokoordinaattoria.

On tärkeää, että kaikki, jotka eivät ole aivan (kandidaatti)opintojensa lopussa, tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jotta heidän tutkintonsa pysyy mielekkäänä kurssien muuttuessa.  Kurssien korvaavuudet pitää selvittää joko siirryttäessä vanhasta tutkinnosta uuteen, tai opiskeltaessa uuden tutkintorakenteen kursseja suoritettaessa vanhaa tutkintoa loppuun.

Tutkinnon muuttuessa myös vapaavalintaisuus lisääntyy, jolloin hyvän opintojen suunnittelun painoarvo lisääntyy.

Tärppejä päivän HOPS-koulutuksesta:

Tutkintosäännössä määritellään (§29 ja 30) että jokainen opiskelija tekee HOPSin koulutusohjelmajohtajan määrittämän henkilön kanssa, ja että tutoropettaja auttaa ja seuraa opiskelijaa opintojen etenemisessä.

HOPS on erityisen tärkeä nyt, koska

 • Tutkinnonuudistus tuo lisää valinnanvapautta

 • Tutkintojen laajuutta tullaan rajaamaan

 • Opintopistetavoitteisiin 60 op/vuosi pitäisi pyrkiä

 • Opiskelija saa itse päättää, siirtyykö hän uuteen tutkinto-ohjelmaan vai ei

 • Siirtymäsäännöt vaikuttavat sekä niihin opiskelijoihin, jotka vaihtavat uuteen ohjelmaan, että niihin, jotka jäävät vanhaan ja korvaavuudet pitää määrittää

HOPS opettajan vs. opintokoordinaattorin kanssa

Opettaja voi vastata alaa koskeviin kysymyksiin:

“Minkälainen asiantuntija minusta tulee, jos valitsen nämä kurssit?”
“Minulla on vaikeuksia suoriutua tästä kurssista.”

Opintokoordinaattori voi vastata tutkintoa ja rakennetta koskeviin kysymyksiin:

“Mitä kursseja minun täytyy vielä suorittaa, jotta voin valmistua?”
“Mikä korvaa tämän kurssin uudessa tutkinnossa?”

Jos opintoihin on vaikea saada otetta, voidaan ohjata eteenpäin esimerkiksi opintopsykologin vastaanotolle.

Kopo-osastolla tapahtuu

Timo Paananen

Viime viikolla koulutuspoliittisia eli kopo-aiheita käsiteltiin Kiltapäiväkerhossakin tutkintosäännön parissa. Tällä viikolla on tiedossa kaksi laitoksen järjestämää tiedotustilaisuutta tutkintorakennetyön nykytilaan liittyen.

Tiistaina 18.2.2014 klo 9, huoneessa 135 on kaikille kiinnostuneille avoin koulutusryhmän kokous, jossa mm. käsitellään tutkinnonuudistustyön nykytilaa, käynnistetään orientaatiojakson suunnittelu ja pohditaan kilpailutöiden hyväksymistä kurssisuorituksiksi.

Torstaina 20.2. klo 11-13 on maisema-arkkitehtuurin tutkinnonuudistustyöpaja, johon toivotaan osallistujia eri vuosikursseilta. Siellä on tarkoitus tutkinnonuudistuksesta keskustelemisen lisäksi koeajaa uuteen tutkintoon siirtymistä, joten mukaan tarvitaan oma opintorekisteriotte. Osallistujat pääsevät testaamaan siirtymäsääntöjen ja kurssikorvaavuuksien luonnoksia soveltamalla niitä omaan tutkintoonsa.

Killalla on tällä toimikaudella erillinen ryhmä kopoaktiiveja, jotka kokoontuvat kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja jakamaan uusinta tietoa keskenään. Suurin osa heistä on myös yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedejä. Kuvassa arkkitehtikiltalaisia ARTSin halloped-koulutuksessa.

IMG_2594