061016_KIIMA_Toni_Vuohelainen-14


ARKKITEHTIKILLAN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ