061016_KIIMA_Toni_Vuohelainen-6


ARKKITEHTIKILLAN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ